Mārupes novads

Simbolika

Informācija par simbolikas izmantošanu:
Mārupes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti
Tālrunis: 67149868
E-pasts: marupesvestis@marupe.lv

Ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

Mārupes novada pašvaldības dome ir atzinusi par spēku zaudējušiem normatīvos aktus un lēmumus, kas saistīti ar bijušo Babītes un Mārupes novada pašvaldību vizuālo identitāti.

2021. gada 11.augusta domes sēdē apstiprināta Mārupes novada pašvaldības pagaidu vizuālās atpazīstamības zīme un tās vienkāršota lietošanas un izmantošanas kārtība. 

Pagaidu vizuālās atpazīstamības zīme un tās vienkāršota lietošanas un izmantošanas kārtība

Apstiprināti arī pagaidu vizuālās atpazīstamības zīmes izmantošanas noteikumi:

1. Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme aizvieto Mārupes novada ģerboni un grafisko zīmi (logotipu).

2. Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme nav paredzēta lietošanai karogos.

3. Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme tiek izmantota vizuālajā komunikācijā digitālajā vidē:

 • tīmekļa vietnēs (mājaslapās);
 • sociālajās tīmekļa vietnēs;
 • darbinieka, kas nodarbināts pašvaldības institūcijās,  e-pasta parakstā;
 • digitālajos vizuālajos materiālos;
 • prezentāciju materiālos;
 • citos vizuālajos materiālos
 • skrejlapās;

4. pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”;

 • plakātos;
 • vides un iekštelpu baneros;
 • citos lielformāta drukas materiālos;
 • diplomos;
 • ielūgumos;
 • citos drukas materiālos;

5. Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme tiek izmantota dažādos reprezentācijas materiālos.

6. Fiziskām un juridiskām personām pirms pagaidu vizuālās atpazīstamības zīmes izmantošanas uzsākšanas jāsaņem  Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora rakstiska atļauja.

Informācija sadaļā atjaunota 23.03.2022.