Sabiedrība

Kā šķirot atkritumus

Stikla iepakojums:  skatīt www.ecobaltiavide.lv 
Papīra, PET, metāla atkritumi: skatīt www.ecobaltiavide.lv 
Bioloģiski noārdāmie atkritumiskatīt www.ecobaltiavide.lv

Liela izmēra jeb lielgabarīta atkritumi

Atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia Vide” reizi ceturksnī noteiktos laikos (iepriekš to piesakot) nodrošina mājsaimniecību elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, liela izmēra atkritumu (mēbeles, matrači u.c.) un sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatori, krāsu un laku iepakojumi u.c.). izvešanu bez maksas no  katra īpašuma, kas noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.

Svarīgi! Bez maksas no katras adreses izved ne vairāk kā četras nolietotas autoriepas.
Arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji atkritumus varēs nodot turpat pie mājas (apsaimniekotāja noteiktajās vietās). Iedzīvotājiem ir jāparūpējas tikai par atkritumu nogādāšanu no dzīvokļa līdz konteineru laukumam vai citai apsaimniekotāja norādītajai savākšanas vietai pie mājas noteiktajās izvešanas dienās un laikā. 

Ievēro! Šo procesu koordinē un iedzīvotājus informē katras daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs. Dzīvokļu iemītniekiem, kam ir utilizācijai nododami liela izmēra atkritumi, savlaicīgi par to jāpaziņo savam apsaimniekotājam. 

Nolietota santehnika, apkures iekārtas, logi, durvis un citi tamlīdzīgi atkritumi ir būvgruži - daudzdzīvokļu māju konteineru laukumā tie nedrīkst nonākt! Katra iedzīvotāja, kas veic remontu, pienākums visus dzīvokļa vai mājas remonta būvgružus nekavējoties utilizēt par saviem līdzekļiem. 

Būvgruži 
SIA “Eco Baltia vide” piedāvā neliela apjoma būvgružu atkritumu izvešanu 1m3 tilpuma maisos skatīt www.ecobaltiavide.lv. 

Nolietotas elektroiekārtas
Nolietotas un neizjauktas (pilnā komplektācijā) sadzīves elektroiekārtas bez maksas iespējams nodot jebkurā laikā, iepriekš vienojoties ar "Eco Baltia Vide" (tālr.8717 vai 67799999; www.ecobaltiavide.lv) vai citiem elektroiekārtu lūžņu savācējiem. Maza izmēra nolietotas elektropreces var ievietot speciālās savākšanas kastēs tirdzniecības centros, kuros tirgo elektropreces. Piemēram, SIA “Elektropunkts” (tālr.: 27255555, e-pasts: info@elektropunkts.lv; www.elektropunkts.lv), SIA „ALL recycling” (tālr. 800 00 515, e-pasts  utilizacija@eleco.lv;  www.eleco.lv).  
Skatīt www.ecobaltiavide.lv

Mārupē atklāts jauns nolietotās elektrotehnikas savākšanas punkts


Nederīgi medikamenti, dzīvsudraba termometri
Ja mājās ir medikamenti, kuriem beidzies derīguma termiņš vai bojāti medikamenti, tos varat nodot utilizācijai aptiekās (piemēram, Mārupē - Daugavas ielā 27, Daugavas ielā 38-3, Gaujas ielā 5B, Lielajā ielā 19-14A, Piņķos - Rīgas ielā 8). Aptiekās varat nodot arī nederīgus dzīvsudraba termometrus. (Diemžēl aptiekā Jaunmārupē nederīgus medikamentus utilizācijai nepieņem). Aicinām informāciju precizēt aptiekās.

Nolietotas autoriepas
Četras nolietotas autoriepas no vienas adreses bez maksas var nodot atkritumu apsaimniekotājam "Eco Baltia Vide" reizi ceturksnī (iepriekš to piesakot): skatīt www.ecobaltiavide.lv par riepu pārstrādi skatīt www.riepuparstrade.lv. 

Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi
Sadzīvē radušos bīstamos atkritumus – laku un krāsu iepakojumus (arī ar laku un krāsu atlikumiem), nederīgas baterijas, dienasgaismu spuldzes nelielos daudzumos var nodot atkritumu apsaimniekotājam "Eco Baltia Vide" reizi ceturksnī (iepriekš to piesakot). Ja veicat apjomīgus remontdarbus dzīvesvietā un jums ir liels daudzums dažādu krāsu un laku pārpalikumu un iepakojumu, kā arī ja nepieciešams utilizēt dažādus eļļu filtrus, šīferi u.c., jāsazinās ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju (piemēram, AS BAO, www.bao.lv, e-pasts: bao@bao.lv, tālr. 67612259)

Nederīgas baterijas
Visās tirdzniecības vietās, kur tirgo baterijas, ir novietotas arī nederīgo bateriju savākšanas kastes.

Nolietots tekstils
Novalkātu apģērbu, apavus, mājas tekstilu (gultasveļu, aizkarus, galdautus, segas u.c.) varat izmest tekstilizstrādājumu konteineros Mārupes novadā. Šajos konteineros nedrīkst izmest slapjus, eļļainus vai ar citiem netīrumiem saslaucītus tekstilizstrādājumus.

08.11.2022. Mārupes novadā paplašina tekstila šķirošanas iespējas


Vairāk ecobaltiavide.lv sadaļās: tekstila apsaimniekošana un tekstila šķirošana.


Noderīgas saites

Informācija sadaļā atjaunota 29.12.2023.