Uzņēmējdarbība

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators

LIAA JŪRMALAS BIZNESA INKUBATORS

citadele foto

LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora mērķis ir uzlabot reģiona uzņēmumu izaugsmes iespējas un veicināt to strauju izaugsmi, kā arī kāpināt eksportu apjomus starptautiskā arēnā. Inkubatora atbilstības reģions aptver Mārupes, Tukuma, Ķekavas, Olaines novadus un Jūrmalas pilsētu.

Inkubators atrodas Piestātnes ielā 11a, Jūrmalā. Tajā ir pieejama koprades (co-working) telpa – bezmaksas biroja telpa ar brīvajiem darba galdiem un vieta, kur rīkot biznesa tikšanās.

Inkubatorā pieejamas divas programmas – pirmsinkubācijas programma un inkubācijas programma.

PIRMSINKUBĀCIJAS PROGRAMMA (PINK) – 6 Mēnešu programma. Paredzēta tieši jauno biznesa ideju autoriem (fiziskas personas). Programmā tiek piedāvāta biznesa idejas izvērtēšana, biznesa modeļa noslīpēšana, tirgus izpētes veikšana, prototipēšana, konsultācijas, koprades telpa, kopienas atbalsts.

INKUBĀCIJAS PROGRAMMA (INK) – programma līdz 2023. gada beigām. Paredzēta juridiskām personām (IK vai SIA), kuri nav vecāki par 3 gadiem. Programmā tiek piedāvātas dažādas mācības (Zīmolvedības izstrāde, pārdošana (B2C, B2B), eksporta veicināšana, ražošanas optimizēšana u.c.) kā arī līdzfinansējums biznesa (uzņēmuma) attīstībai, konsultācijas, koprades telpa, kopienas savstarpējais atbalsts.

Foto
LĪDZFINANSĒJUMS INKUBĀCIJAS PROGRAMMĀ

50% līdzfinansējums līdz 10 000 EUR

 • Finanšu konsultācijas (grāmatvedība, finanšu plāna izstrāde, finansējuma piesaiste, u.c.)
 • Juridiskie pakalpojumi (līgumu izstrāde, personālvadība, IP aizsardzība, u.c.)
 • Tehnoloģiskās konsultācijas (jaunu produktu izstrāde, laboratoriju pakalpojumi, testēšana, sertificēšana, prototipēšana, u.c.)
 • IT (WEB dizains un programmēšana, SEO audits, mājas lapu un e-veikalu dizains un programmēšana, u.c.)
 • Dizains (produkcijas dizaina izstrāde, iepakojuma dizaina izstrāde)
 • Mārketings (zīmola un stila grāmatas, tirgus izpēte, korporatīvie materiāli, e-mārketings, audio/video materiālu izstrāde, PR plānošana, mārketinga plāna izstrāde, u.c.)
 • Apmācības
 • Ekspertu pakalpojumi
 • Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana
 • Citi specifiski pakalpojumi, kas ir vērsti uz uzņēmuma produktu vai pakalpojumu attīstību un pārdošanas veicināšanu

30% līdzfinansējums līdz 5000 EUR

 • līdzfinansējums Aprīkojuma (iekārtu), materiālu un izejvielu iegādei

NEATBALSTĀMĀS NOZARES

 • Zvejniecība un akvakultūra;
 • Lauksaimniecības produktu primārā ražošana;
 • Tirdzniecība;
 • Finanšu starpniecība;
 • Komercpakalpojumi (NACE 2 L sadaļa «Operācijas ar nekustamo īpašumu» un 77.sadaļa «Iznomāšanas un ekspluatācijas līzings»)
 • Azartspēles

PIETEIKŠANĀS

KONTAKTI

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators

Piestātnes iela 11A, Jūrmala, LV-2015

E-pasts: jurmala@liaa.gov.lv

Tālr.: +371 62401097

www.liaa.gov.lv


LIAA Jūrmalas biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.

Plakāts

Informācija sadaļā atjaunota 14.08.2023.