Viedie risinājumi

Saules paneļu sistēmas - Lielā iela 160

Saules paneļu sistēmas - Lielā iela 160
Lielā iela 160

Kopā ir 6 sistēmas, kur katrai sistēmai uzstādīti 4 fotoelektriskie paneļi ar katra paneļa jaudu 330 W, jeb kopā katrai sistēmai 1,32 kW. Kopā uzstādīti 24 paneļi. Katrā sekcijā uzstādīts savs invertors, kas pieslēgts pie ēkas iekšējās elektroapgādes tīkliem.

Prognozētais katrai sekcijai saražojamais elektroenerģijas daudzums gadā - 1,3 Mwh.

Sešu sekciju rindu mājas aptuvenais gada patēriņš pa sekcijām (sakārtots pieaugošā secībā):

  • 2300 kWh
  • 3250 kWh
  • 3350 kWh
  • 4650 kWh
  • 6250 kWh
  • 6750 kWh

Kopā gada laikā 6 sekciju māja patērē 26550 kWh.

Reāllaika ierīces datus un saražoto elektroenerģiju skatīt katrā zemāk redzamajā sekcijā.

Informācija sadaļā atjaunota 21.10.2020.