Mārupes novada Sociālais dienests

Par Sociālo dienestu

Mārupes novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē

Mārupes novada Sociālā dienesta nolikums (29.09.2021.)

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149869
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Plakāts

Adrese: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālrunis: 67914550
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Adrese: Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV-2105
Tālrunis: 67147161
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv


Apmeklētāju pieņemšana

Mārupes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, tālr. 67149869, mob.26467993
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, tālr. 67933735, mob.26182588
 • Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00, Dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, tālr. 67806599, mob.27851877

Babītes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada Sociālā dienestā, Centra ielā 3, Piņķos, tālr. 67914369, mob.24500210
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte”, Liepu alejā 17, Babītē, tālr. 67914924 

Salas pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņciemā, tālr. 67147161, mob.25422127

Sociālā dienesta darbinieki

Mārupes pagastā: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, tālr. 67149869

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Dienesta vadītāja  (kontaktpersona bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)Ināra Ļebedekatālr. 67914550, 27714497inara.lebedeka@marupe.lv

Vecākais sociālais darbinieks

Inga Motivānetālr. 26467993inga.motivane@marupe.lv 
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem (kontaktpersona bēgļiem
un personām ar alternatīvo statusu)
Anita Ūdretālr. 28611387anita.udre@marupe.lv

Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām)

Ilze Bišmeistaretālr. 20026101ilze.bismeistare@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizators
(sociālā palīdzība, pabalsti)
Ināra Bunkatālr. 26467993inara.bunka@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizators
(atbalsts daudzbērnu ģimenēm)
Tatjana Rozevskatālr. 25673050tatjana.rozevska@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniemLīga Upmanetālr. 29571354liga.upmane@marupe.lv

 

Mārupes pagastā: Mazcenu aleja 33/3, 3.st., Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV- 2167

AmatsVārds, uzvārdsTārunisE-pasta adrese

Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem

(atkarību profilakse, bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenes)

Inta Taure

tālr. 67933735
mob. 26182588

inta.taure@marupe.lv
Sociālais darbinieks
(sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām)
Ieviņa Simsonetālr. 67933735, 26482588ievina.simsone@marupe.lv
ErgoterapeitsIeva Sproģe-Andiņatālr. 67933706ieva.sproge@marupe.lv
FizioterapeitsOskars Grigulistālr. 67933736, 28649522oskars.grigulis@marupe.lv

Psiholoģe
(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Guna Liepiņa   
Psiholoģe
(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)
Vija Aleidzāne  

 

Babītes pagastā: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV- 2107

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
 Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām)
Ineta Zīverte

tālr. 67914369,
mob.24500210

ineta.ziverte@marupe.lv

Vecākais sociālais darbinieks

Diāna Zaicetālr. 67914182, mob. 29537481diana.zaice@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Ilze Heidemane

tālr. 67511293
mob.28658568

ilze.heidemane@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Dace Šveicere

tālr. 67914285,
mob.28658568

dace.sveicere@marupe.lv
FizioterapeitsDace Riekstiņatālr. 67919536, mob.24500209dace.riekstina@marupe.lv
ErgoterapeitsIeva Langmane

tālr. 67914373.
mob.24500207

ieva.langmane@marupe.lv
PsiholoģeDace Grieze dace.grieze@marupe.lv

 

Babītes pagastā: Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV- 2101

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām)
Ilze Bērziņa

tālr.67914924

ilze.berzina_soci@marupe.lv

 

Salas pagastā: Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV- 2105

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Judīte Širina -Šalma

tālr. 67147161,
mob.25422127

judite.sirina-salma@marupe.lv

Sociālais darbinieks  (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām; kontaktpersona jautājumos par bezmaksas sociālo rehabilitāciju bērniem, kam noteikta invaliditāte)

Gita Baltuša

tālr. 67147161,
mob.25422127

gita.baltusa@marupe.lv

 

Aicinām vērsties pie mums, ja:

 • esat nonācis krīzē
 • esat zaudējis darbu un palicis bez ienākumiem
 • esat saskāries  vai piedzīvojis vardarbību mājās, skolā vai citur
 • Jums vai kādam Jums tuvam cilvēkam ir alkohola, narkotiku vai citas atkarības problēmas
 • Jums ir radušās saskarsmes problēmas
 • Jums ir citas sociāla rakstura problēmas

Vairāk par sociālo palīdzību, materiālo atbalstu 

Sociālā palīdzība

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
 • Pabalsts veselības aprūpei
 • Pabalsts personu aprūpei mājās
 • Pabalsts personu integrēšanai sabiedrībā
 • Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Materiālā palīdzība

 • Pabalsts apbedīšanai
 • Pabalsts jaundzimušo aprūpei
 • Pabalsts represētajiem
 • Pabalsts jubilejā 80,85, 90….
 • Pabalsts Pneimokoka vakcīnas apmaksai
 • Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusa (personām, kuras neatbilsts valsts programmai)
 • Pabalsts aizbildnim
 • Pabalsts audžuģimenei
 • Pabalsts transporta pakalpojumiem personām virs 70
 • Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem
 • Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem
 • Pabalsts tuberkolozes slimniekiem
 • Pabalsts veselības aprūpei bērnam invalīdam un ar celiakiju slimam bērnam
 • Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem.

Citi Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi:


Par mājokļa pabalstu aicinām vērsties Sociālajā dienestā!

Mājokļa pabalsts - sociālās palīdzības pabalsts, kuru piešķir Sociālais dienests  pēc mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanas.  Vairāk informācijas saistošajos noteikumos:  Nr. 12/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā". 

INFOGRAFIKA


Valsts atbalstam apkures izmaksu sadārdzinājuma kompensācijai var pieteikties elektroniski vai klātienē - pašvaldības klientu apkalpošanas centros 

Vairāk informācijas: ŠEIT


2023. gada 28. aprīlī stājas spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 9/2023 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā", kas  nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm, izmaksājot pabalstu.

Saistošie noteikumi aizstāj līdzšinējos saistošos noteikumus, atvieglojot priekšnosacījumus pabalsta saņemšanai. Proti, galvenās izmaiņas ir noteikumu 2. punktā -  ar šiem saistošajiem noteikumiem  daudzbērnu ģimenes pabalstam varēs pretendēt daudzbērnu ģimenes, ja pats atbalstāmais bērns un vismaz viens no viņa vecākiem būs vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas deklarēts Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Iepriekš bija jābūt deklarētam bērnam un abiem viņa vecākiem. Līdz ar to ievērojami atvieglotas prasības pabalsta saņemšanai.

Pašvaldība finansiāli atbalsta noteikumu prasībām atbilstošas daudzbērnu ģimenes bērnus:

 • trešo un katru nākamo bērnu;
 • divus reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē jau ir vismaz viens bērns;
 • trīs un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus.

 

Pabalsta apmērs ir:

 • 40 eiro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītības programmu vispārējas izglītības iestādē;
 • 80 eiro apmērā gadā bērnam, kurš iegūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē.

Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 10/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā".

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu iespējams iepazīties ŠEIT.

Vairāk informācijas, sazinoties arī ar Sociālā dienesta darbinieku tālr. nr. 25673050 (Tatjana Rozevska). 

IESNIEGUMA VEIDLAPA


2022. gada 19. maijā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 9/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”


2023. gada 29. aprīlī spēkā stājušies jauni saistošie noteikumi Nr. 10/2023 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas", kas nosaka Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) pabalstu veidus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Saistošie noteikumi izdoti no jauna, jo iepriekš tika izdoti uz likuma “Par pašvaldībām” pamata, kas vairs nav spēkā, līdz ar to ir mainīts izdošanas pamatojums. 

Jaunie saistošie noteikumi papildināti ar jaunu pabalsta veidu - pabalsts vakcīnu apmaksai līdz 100 eiro kalendārā gadā personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas un kurām nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem noteikumiem:

 1. sasniegts normatīvajos aktos noteiktais vecums valsts vecuma pensijas piešķiršanai, saņem valsts vecuma pensiju, sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;
 2. saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas nav bijuši citi ienākumi.

Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot izdevumu apliecinošu dokumentu, kas nav senāks par trim mēnešiem.

Savukārt apbedīšanas pabalsta apmērs palielināts no 200 uz 300 eiro.

Saistošo noteikumu pilns teksts pieejams ŠEIT

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr. 36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas".


2021. gada 8. decembrī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības 29.septembra domes sēdē apstiprinātie un 24.novembra sēdē precizētie saistošie noteikumi Nr. 12/2021 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā”

INFOGRAFIKA PDF


Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija aicina iepazīties ar informatīvo materiālu "Kā kļūt par audžuģimeni?".

Mārupes novada Sociālais dienests

Apmeklētāju pieņemšana

Mārupes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, tālr. 67149869, mob.26467993
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, tālr. 67933735, mob.26182588
 • Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00, Dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, tālr. 67806599, mob.27851877

Babītes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada Sociālā dienestā, Centra ielā 3, Piņķos, tālr. 67914369, mob.24500210
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte”, Liepu alejā 17, Babītē, tālr. 67914924 

Salas pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņciemā, tālr. 67147161, mob.25422127

Struktūrvienības pakalpojumi

Struktūrvienības kontaktpersonas

Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām; kontaktpersona jautājumos par bezmaksas sociālo rehabilitāciju bērniem, kam noteikta invaliditāte)