Izglītība

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Priežu iela 1, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV – 2101

Tālrunis: 67919341

E - pastsbabitespii@babitespii.marupe.lv

Mājaslapawww.babitespii.lv

Iestādes vadītāja: Ingrīda Dzelzkalēja

E-pastsingrida.dzelzkaleja@babitespii.marupe.lv

Plakāts

 

 

 

Darbinieku kontakti:

VadītājaIngrīda Dzelzkalēja29713674

ingrida.dzelzkaleja@babitespii.marupe.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomāSandra Belcāne28224063

sandra.belcane@babitespii.marupe.lv

MedmāsaIveta Kokle-Narbuta67919341babitespii@babitespii.marupe.lv
LietvedeDagnija Martinsone67919341

dagnija.martinsone@babitespii.marupe.lv

Ēdinātājs SIA ,,Kaktiņš” (grāmatvede)Ilze Filipsone26156864ilzee.f@inbox.lv

 

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde ir Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kas īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo audzēkni pamatizglītības apguvei.

Izglītojamo skaits 2022./ 2023. mācību gadā - 82.

 

SAISTĪTIE DOKUMENTI UN NORMATĪVIE AKTI

Informācija sadaļā atjaunota 08.03.2024.