Sabiedrība

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte un pagalmu labiekārtošana

Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā. Vairāki no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sliktā tehniskā stāvokļa iemesliem ir dzīvokļu īpašnieku izpratnes un zināšanu trūkums ne vien par sava mājokļa (dzīvokļa), bet arī kopējās ēkas uzturēšanu un nevēlēšanās kopīgi sakārtot nekustamo īpašumu.

2022. gadā apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 36/2022 ”Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus īstenot energoefektivitātes pasākumus un sakārtot dzīvojamo māju pakārt esošo infrastruktūru. 

 

Atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei un pagalmu labiekārtošanai

Pašvaldība piedāvā atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai un pagalmu labiekārtošanai.

Pašvaldības budžetā 2023. gadā ir plānots: 

  • 20 000 eiro finansējums slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izveidei;
  • 20 000 eiro finansējums energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājām; 
  • 30 000 eiro finansējums daudzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai. 

Aicinām iepazīties ar Mārupes novada pašvaldības domes apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr. 36/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, kur aprakstīta pieteikšanās kārtība un nepieciešamie dokumenti līdzfinansējuma saņemšanai.

PIETEIKUMS

Pieteikumus aicinām sūtīt uz Pašvaldības e-pasta adresi: marupe@marupe.lv vai iesniegt Pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē; Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Jautājumu gadījumā lūdzam konsultēties ar Attīstības un plānošanas pārvaldes vides speciālisti Anitu Lontoni – Ieviņu, zvanot uz tālruņa numuru 67149875 vai rakstot uz e-pasta adresi:  anita.lontone-ievina@marupe.lv, kā arī ar speciālistiem Pašvaldības īpašumu pārvaldē, zvanot uz tālruņa numuru 67687148. 

 

Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem pašvaldību ieteikumiem slēgtas atkritumu konteineru novietnes izveidei ŠEIT.

Jautājumu gadījumā lūdzam konsultēties ar pašvaldības speciālistiem: 

 

Informācija sadaļā atjaunota 11.04.2023.