Kultūra

Vidējās paaudzes deju kolektīvs MĀRUPIEŠI

Vidējās paaudzes deju kolektīvs MĀRUPIEŠI

Kolektīva vadītāja GUNTA SKUJA (tālr. +371 26514130) 
Repetitors ALEKSANDRS KOLBINS
Repetitore ELĪNA ĶERSELE
Koncertmeistare SANDRA GAIDE

Kolektīva prezidente UNDĪNE KRAVALE-VĪDUŠA (tālr. +371 29183001, e-pasta adrese info@marupiesi.lv)

 

Mājaslapa: www.marupiesi.lv
Facebook konts: facebook.com/marupiesi/ 
Instagram kontsinstagram.com/marupiesivpdk/

Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās no 20.00 līdz 23.30 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29)

 

MOTO: VISA DZĪVE PAIET DEJĀ

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Mārupieši" ir dibināts 1989. gadā kā Mārupes pagasta iedzīvotāju deju kopa. Kolektīva dalībniekiem dejošana ir hobijs un tas tiek darīts no darba brīvajā laikā. Laika gaitā dalībnieku skaits no 16 ir izaudzis līdz 60 dejotājiem. Esam 30-50 gadus jauni.

Aktīvā koncertdarbība un piedalīšanās dažādos deju konkursos gadu no gada arvien vairāk uzlabo kolektīva māksliniecisko kvalitāti, kas tādējādi sekmē "Mārupiešu" kā kolektīva izaugsmi Latvijā. VPDK "Mārupieši" ir izveidojies par vienu no labākajiem vidējās paaudzes amatiermākslas deju kolektīviem, kas pastāvīgi kopj latviešu tautas dejas tradīcijas. VPDK "Mārupieši" ir tradīcijām bagāts kolektīvs, katru gadu tiek aktīvi koncertēts un kolektīvs piedalās dažādās skatēs un deju konkursos. Netiek aizmirsta arī jaunrade un kolektīvā regulāri tiek iestudētas jaunas latviešu tautas dejas. Starp populārākajām dejām, kas tiek dejotas ne tikai "Mārupiešos" var minēt "Pērkoņdanci", "Ik rudeni valodiņa", "Dieviņš bija", "Govju kazaks", "Re, kā dzīvo", "Aiz kalniņa dūmi kūp", "Dieva dāvaniņa", "Gosti", "Es mācēju danci vest" un citas.

VPDK "Mārupieši" ir viens no vadošajiem deju ansambļiem Latvijā, kam jau vairāk nekā 20 gadu savu enerģiju un dejas mīlestību velta vienmēr aktīvā kolektīva vadītāja Gunta Skuja. Ar savu talantu "Mārupiešu" vadītāja ir izpelnījusies apkārtējo atzinību un Gunta Skuja ir vairākkārtēja Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku virsvadītāja.

Pateicoties Guntai Skujai, "Mārupieši" ir kļuvuši par vienu no zināmākajiem deju ansambļiem Latvijā. Ar savu enerģiju, oriģinalitāti un diplomāta talantu viņa ir likusi kustēties "Mārupiešu" pulksteņa rādītājam tik ilgi.

Savos pastāvēšanas gados VPDK "Mārupieši" ir piedalījušies ļoti daudzos starptautiskos festivālos. VPDK "Mārupieši" labprāt pieņem uzaicinājumus piedalīties festivālos un konkursos, kā arī priecājas nest pasaulē Latvijas kultūras tradīcijas.

Informācija sadaļā atjaunota 06.02.2024.