Tūrisms

Mārupes Valsts ģimnāzija (Bieriņu muiža)

Mārupes Valsts ģimnāzija (Bieriņu muiža)
Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
+371 67934372

Mārupes Valsts ģimnāzijas ēka un tās parks var lepoties ar senu vēsturi, ko pierāda arī 4 Mārupes novada dižkoku atrašanās tās apkārtnē. Skolas jaunajā ēkā pilnībā iebūvēta 1824.gadā klasicisma stilā celtā Rautenfeldu muižas medību pils – Vecā Bieriņu (Lindenrū) muiža.

Laikā no 17.gs. beigām līdz apmēram 19.gs. 80.gadiem netālu no Rīgas toreizējām dienvidu robežām veidojās plašs (līdz 3000 ha) zemes īpašums ar savu administratīvo centru, ko sauca par Lindenrū (latviski Bieriņu) muižu. Tā piederēja vienam atzaram no plašās Bērenu fon Rautenfeldu dzimtas. Lindenrū muižu centri, vienkāršāk — pašu “muižu”, patiesībā bija divi un tie oficiālajos dokumentos konsekventi par Bieriņu muižām tika dēvēti tikai pēc Latvijas valsts izveidošanās. Vecā muiža ir celta ap 1800.gadu un atradās Mārupes novadā, Kantora ielā 97 un tai visapkārt pletās bieži priežu meži un kūdras purvi. Tomēr mežus ap šo muižas centru drīz izcirta, izcirtumus iznomāja un medību centra vajadzībām vecā muiža vairs nederēja. Tad Bērenu fon Rautenfeldu dzimta kā savu jauno vasaras mītni ap 1870.gadu izvēlējās daudz tuvāk Rīgai, Mārupītes un tās attekas ielokā, Kantora ielā 10, cieši pie ceļa no vecās Lindenrū (Bieriņu) muižas uz Rīgas pilsētu, turklāt vietā, no kuras ērti varēja pārvaldīt jaunākos, jau Rīgā atrodošos izrentētos Bērenu fon Rautenfeldu dzimtas zemes gabalus. 

Bieriņmuiža

 

Bieriņmuiža

 

Bieriņmuiža

 

1904.gada rudenī Rīgas nomalē – Drustu muižas ielā 13, mājskolotāja Sofija Veisa nodibināja privātskolu, kurā mācījās Bieriņu muižas kalpotāju, amatnieku un zemnieku bērni (kopskaitā 20 skolēni 16m² lielā telpā). 1910.gada oktobrī privātskola sāka darboties vecās Bieriņu muižas muižkunga mājā. 1911.gada oktobrī barons Heinrihs fon Rautenfelds izrentēja vecās Bieriņu muižas medību pili ar 18ha zemes skolotājai Melānijai Šmīdbergai un tā skola atrada sev patstāvīgu mājvietu (tagadējo vecās skolas ēku). No 1920. līdz 1943. gadam ēkā atradās gan skola, gan pagasta valde, bet laikā no 1943.-1971.gadam Mārupes pamatskola. 1971.gada 1.septembrī durvis vēra Mārupes vidusskola. Ēka vēlāk tikusi paplašināta, tai uzbūvēta piebūve, labiekārtota apkārtējā teritorija un ēka vēl paplašināta. Kopš 2012.gada septembra pie vidusskolas atvērts arī Mārupes sporta komplekss. Ar 2019.gada 1.septembri Mārupes vidusskola iegūst Mārupes Valsts ģimnāzijas statusu.

Bieriņmuiža

 

Bieriņmuiža

 

Bieriņmuiža

 

Mūsdienās vecā Bieriņu muiža vairs nav saglabājusies, kā apskates objekts. Ēka ir iebūvēta Mārupes Valsts ģimnāzijas kompleksa apbūvē, vairākkārt veicot skolas rekonstrukciju un paplašināšanu. Tomēr par vietas senatnīgumu skolas apkārtnē vēl liecina senie dižkoki un fragmenti no bijušās muižas parka. Savukārt, jaunā Bieriņu (Lindenrū) muiža ir sagaidījusi mūsdienas tāda, kā ir aprakstīts, diemžēl nolaistā stāvoklī un neapdzīvota. Tomēr senatnīgi majestātiska jaunās muižas ēka pa gabalu vēl izceļas vecā parka ainavā. Māja un zemes nogabals ap to kopš XXI gs. sākuma tika atdots atpakaļ tās īpašnieku pēctečiem — Rautenfeldu ģimenei. Daļa ēkas pārdota jauniem īpašniekiem.

Mārupes vidusskola