Mārupes novads

Apbalvojumi

Līdz ar Mārupes un Babītes novadu apvienošanu 2021. gadā teritoriālās reformas ietvaros, kā arī jauna novada ģerboņa izstrādi, radās nepieciešamība pēc jaunas, vienotas kārtības, kādā pašvaldība piešķir apbalvojumus, lai novērtētu un godinātu privātpersonas par ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Mārupes novadam nozīmīgās darbības jomās. 

Jaunā kārtība tika izstrādāta un apstiprināta ar domes lēmumu 2023. gada 26. aprīlī. 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu nodibināti šādi apbalvojumi:

1. Goda raksts
2. Atzinības raksts
3. Pateicības raksts

Goda raksts ir augstākais pašvaldības apbalvojums, kas vienai personai tiek piešķirts vienu reizi. Līdz ar goda raksta piešķiršanu personai tiek piešķirta arī naudas balva 1000 eiro apmērā. 

Atzinības rakstu un Pateicības rakstu par jauniem nopelniem jau iepriekš apbalvotai personai var piešķirt atkārtoti.

Apbalvojumu saņēmēji tiek reģistrēti apbalvojumu reģistrā. 


Nolikums "Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem"


Līdz 2021. gada 1. jūlijam piešķirtie apbalvojumi Mārupes novadā:

Goda rakstus līdz 2010. gadam saņēmuši

Nr.1: Maija Laiviņa par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un 30 gadu darba pieredzi PII “Lienīte”.

Nr.2: Zigna Staņko par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un 30 gadu darba pieredzi PII “Lienīte”.

Nr.3: Ilga Bērziņa par ilggadīgu radošu māksliniecisko ieguldījumu Mārupes pagasta kultūras attīstībā, 30 gadus vadot senioru kori “Mārupes Vecmāmiņas” un sieviešu vokālo ansambli “Dzelde”.

Nr.4: Gaida Lapiņa par ilggadīgu ieguldījumu Mārupes pagasta iedzīvotāju ārstēšanā.

Nr.5: Lilita Cīrule par ilggadīgu ieguldījumu Mārupes pagasta iedzīvotāju ārstēšanā.

Nr.6: Alma Liepa par ieguldījumu Mārupes pagasta izglītības un sabiedriskās dzīves pilnveidošanā un attīstībā.

Nr.7: Viktorija Tabūna par ieguldījumu Mārupes pagasta izglītības attīstībā.

Nr.8: Jānis Bērziņš par ilggadīgu un augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā, lielu ieguldījumu iedzīvotāju nodarbinātībā un atbalstu pašvaldības sabiedriskajām un kultūras norisēm.

Nr.9: Māra Ķelpe par ilggadīgu un augstu profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.10: Sandra Ruska par ilggadīgu un augstu profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.11: Anna Paja par ilggadīgu un augstu profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.12: Mārtiņš Bojārs par augsti profesionālu ieguldījumu Mārupes pašvaldības attīstībā.

Nr.13: Henriks Bindars par ilggadīgu radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Mārupes pagasta izglītības attīstībā.

Nr.14: Ērika Paegle par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

Nr.15: Marta Līcīte par ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

Nr.16: Veronika Grāvere par  ilggadīgu radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

Nr.17: Ilga Baiba Ivbule par ilggadīgu ieguldījumu Mārupes pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē un sociālās palīdzības sfērā.

Nr.18: Marija Ivdre par ilggadīgu augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.19: Laima Zandreitere par augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta tautsaimniecības attīstībā.

Nr.20: Laimdota Gludmane par par augsti profesionālu darbību Mārupes pagasta izglītības un kultūras attīstībā kā ilggadējai Mārupes bērnudārza un vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārupe” vadītājai.

Nr.21: Janīna Beiziķe par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzinšānā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.22: Gunārs Beiziķis par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.23: Skaidrīte Katiša par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.24: Aija Savicka par augsti profesionālu, ilggadīgu un teicamu izglītības darbu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā (Mārupes vidusskolā).

Nr.25: Mirdza Reņģīte par teicamu darbu un ilggadīgu ieguldījumu izglītības jomā Mārupes pagastā.

Nr.26: Jānis Ozols par ilggadīgu ieguldījumu un aktīvu piedalīšanos Mārupes pagasta sabiedriskajā darbā.

Nr.27: Rita Gazina par radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā PII “Lienīte”.

Nr.28: Sandra Liepiņa par radošu pedagoģisko ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā PII “Lienīte”.

Nr.29: Emīlija Vovere par ilggadīgu atbildīgu ieguldījumu Mārupes pagasta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā PII “Lienīte”.

Nr.30: Olga Utkina par aktīvu pilsonisko nostāju un ilggadīgu ieguldījumu pašvaldības sabiedriskās dzīves attīstībā un Mārupes pagasta vārda popularizēšanā.

Nr.31: Janīna Vanaga par augsti profesionālu, ilggadēju un teicamu ieguldījumu jaunatnes audzināšanā Mārupes pagastā.

Nr.32: Gunta Skuja par ilggadīgu radošu un augsti profesionālu ieguldījumu Mārupes pagasta kultūras attīstībā, vadot vidējās paaudzes deju kolektīvu „Mārupieši”.

Goda rakstus 2010. gadā saņēmuši

Nr.33: Anita Līdaka par ilggadīgu un augsti profesionālu ieguldījumu Mārupes novada izglītības jomā.

Nr.34: Jānis Zvaigzne par ieguldījumiem Mārupes novada izaugsmē un attīstībā.

Goda rakstus 2011. gadā saņēmuši

Nr.35: Viesturs Ķipurs par ieguldījumiem Mārupes novada izaugsmē un attīstībā.

Nr.36: Aija Munkevica par ieguldījumiem Mārupes novada izaugsmē un attīstībā.

Nr.37: Rita Kausiniece par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.38: Ināra Tensone par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.39: Līga Laupere par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.40: Dzidra Reiziņa par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Goda rakstus 2012. gadā saņēmuši

Nr.41: Ruta Straume par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada un Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr.42: Līga Lagzdkalne par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada un Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr.43: Vineta Ūdre par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada un Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr.44: Marta Bērziņa par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Nr.45: Biruta Antoneviča par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes novada pašvaldības attīstībā.

Goda rakstus 2013. gadā saņēmuši

Nr.46: Anita Grope par aktīvu pilsonisko nostāju un ilggadīgu ieguldījumu sociālā dienesta izveidošanā un vadīšanā.

Nr.47: Modris Spuģis par aktīvu pilsonisko nostāju un ilggadīgu ieguldījumu novada attīstībā.

Goda rakstus 2015. gadā saņēmuši

Nr. 48: Sanita Šuriņa, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstībā.

Nr. 49: Inese Bušmane, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes mūzikas un mākslas skolas attīstībā.

Nr. 50: Zigismunds Grigoļunovičs, par augsti profesionālu, pašaizliedzīgu darbu Mārupes novada volejbola izaugsmē un attīstībā

Nr. 51: Iveta Timule, par augsti profesionālu darbību Jaunmārupes sākumskolas attīstībā.

Goda rakstus 2016. gadā saņēmuši

Nr. 52: Ruta Straume, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes vidusskolas attīstībā.

Nr. 53: Indra Puķe, par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes vidusskolas attīstībā

Goda rakstus 2018. gadā saņēmuši

Nr. 1/2018 Jānis Lagzdkalns, par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Mārupes izglītības konkurētspējas veicināšanā

Nr. 2/2018 Agita Pāvule, par neatsveramu ieguldījumu saimnieciskajā jomā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Nr. 3/2018 Ilze Būmane, par ieguldījumu Mārupes novada vēsturiskā mantojuma pētniecībā un saglabāšanā

Nr. 4/2018 Ivars Punculis, par ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un attīstībā

Goda rakstus 2019. gadā saņēmuši

Nr. 1/2019 Alīna Lukjanceva, par ieguldījumu Mārupes novada sabiedrisko aktivitāšu veicināšanā

Nr. 2/2019 Zinaīda Spāde, par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Mārupes izglītības jomas attīstībā

Nr. 3/2019 Ņina Zotova, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpes jomā

Nr.4/2019 Aida Skalberga, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu Mārupes novada teritorijas attīstībā

Goda rakstus 2023. gadā saņēmuši

 • Rodrigo Ābols, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Agris Bricis, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Ralfs Freibergs, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Arvils Bergmanis, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Toms Andersons, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Renārs Freibergs, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Artis Ābols, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Kristaps Zelčs, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Edgars Garosa, par ieguldījumu sporta jomā un iegūto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā;
 • Raimonds Feldmanis, par ieguldījumu sporta jomā - Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlases iegūto bronzas medaļu "Pasaules kauss 3x3" basketbolā un zelta medaļu Eiropas spēlēs 3x3 basketbola disciplīnā;
 • Valda Bagāta, par izcilu māksliniecisko kvalitāti darbā ar Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centra koklētāju ansambli "Balti". 

 


Līdz 2021. gada 1. jūlijam piešķirtie apbalvojumi Babītes novadā:

 

2019. gadā piešķirtie 1.pakāpes apbalvojumi

IZGLĪTĪBA 

Nr. 4/2019  Anita Kalniņa / Par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un izglītības attīstībā Babītes novadā 

Nr. 5/2019 Biedrība "Annas Koku skolas biedrība"/ Par izciliem sasniegumiem izglītībā, veicinot Babītes novada atpazīstamību Latvijā un starptautiskā mērogā 

KULTŪRA

Nr. 6/2019 Babītes novada pašvaldības kultūrizglītības centra jauktais koris “Maska” / Par izcilību savas jomas darbībā, popularizējot Babītes novadu Latvijā un starptautiskā mērogā

Nr.9/2019 Aina Kvēpa / Par mūža ieguldījumu vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā  

SPORTS

Nr. 7/2019 Viesturs Gargurnis / Par ieguldījumu Babītes novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā un izciliem sasniegumiem svara bumbu celšanas sportā starptautiskā līmenī 

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Nr.8/2019 SIA "Lāči"  / Par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Babītes novadā un ieguldījumu uzņēmuma pārstāvētās nozares attīstībā nacionālā un starptautiskā līmenī 

VIDES ATTĪSTĪBA

Nr. 10/2019 Valdis Kalniņš / Par ilggadēju  ieguldījumu Babītes novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā
Nr. 11/2019 SIA "Saliena Development" / Par ieguldījumu labdarībā, sociālās vides uzlabošanā, īstenojot programmu "Saliena 2020"

2019. gadā piešķirtie 2.pakāpes apbalvojumi

Nr.1/2019  Valda Kampenusa / Par 40 gadu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā izglītības un audzināšanas jomā Babītes vidusskolas sākumskolas klasēs
Nr.2/2019  Viktoram Liepniekam / Par ieguldījumu peldētapmācības organizēšanā un Babītes vidusskolas skolēnu panākumu veicināšanā peldēšanas sacensībās
Nr.3/2019  Ilze Aizsila / Par godprātīgu darbu, iniciatīvu un entuziasmu, veidojot pozitīvu Babītes novada pašvaldības tēlu novadā un Latvijā
Nr.12/2019 Ginta Pētersone / Par ieguldījumu vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā, veicinot Babītes novada vārda atpazīstamību Latvijā un starptautiskā mērogā
Nr.13/2019 Staņislavs Kojalovičs / Par ilggadēju aktīva dzīvesveida veicināšanu Babītes novadā, par labiem sasniegumiem sportā
Nr.14/2019 Anatolijs Zjuļins / Par izcilu, cieņas pilnu darbu, labestīgu, atsaucīgu un atbildīgu attieksmi pret savu darbu un novada iedzīvotājiem
Nr.15/2019 SIA "Ozoli Eko" / Par ilggadēju ieguldījumu Babītes novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā

2020. gadā piešķirtie 1.pakāpes apbalvojumi

KULTŪRA

Nr.16/2020 Andrim Krauliņam / Par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Babītes novadā
Nr.17/2020 Laurim Siliņam / Par izciliem sasniegumiem kultūras jomā, veicinot Babītes novada vārda atpazīstamību Latvijā un starptautiskā mērogā
Nr.18/2020 Koklētāju ansamblim “BALTI” / Par izciliem sasniegumiem kultūras jomā, veicinot Babītes novada vārda atpazīstamību Latvijā un starptautiskā mērogā
Nr.19/2020 Jānim Amolam / Par mūža ieguldījumu vietējā kultūras mantojuma saglabāšanā

IZGLĪTĪBA

Nr.27/2020 Annai Laicānei / Par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un izglītības jomas attīstībā Babītes novadā
Nr.28/2020 Initai Pūķei / Par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un izglītības jomas attīstībā Babītes novadā
Nr.29/2020 Privātajai pirmsskolas izglītības iestādei “Vinnijs” / Par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un izglītības jomas attīstībā Babītes novadā
Nr.30/2020 Privātajai pirmsskolas izglītības iestādei “Varavīksnes putns” / Par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un izglītības jomas attīstībā Babītes novadā
Nr.31/2020 Privātajai pirmsskolas izglītības iestādei “Liesmiņas” / Par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un izglītības jomas attīstībā Babītes novadā
Nr.32/2020 Anitai Rozei / Par izcilību profesionālajā darbībā, veicinot Babītes novada bērnu un jauniešu sasniegumus izglītībā
Nr.33/2020 Ilgai Stašulānei  / Par ilggadēju ieguldījumu un inovatīvu pieeju pedagoģiskajā darbā un izglītības jomas attīstībā Babītes novadā

SPORTS

Nr.37/2020 Kamillai Vanadziņai / Par izciliem sasniegumiem vieglatlētikā nacionālā līmenī 
Nr.38/2020 Sergejam Varšam  / Par ieguldījumu Babītes novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā
Nr.39/2020 Biedrība "Sporta klubs BABĪTE" / Par ieguldījumu Babītes novada sporta dzīves attīstībā un popularizēšanā
Nr.40/2020 Guntaram Reikam / Par ieguldījumu aktīva dzīvesveida veicināšanā Babītes novadā

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Nr.46/2020 SIA “Pērnes L” / Par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Babītes novadā
Nr.47/2020 Ģimenes restorānam, viesnīcai “Irbēni” / Par nozīmīgu darbavietu skaita nodrošināšanu novada iedzīvotājiem ilgtermiņā

VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA

Nr.48/2020 SIA “LABIE KOKI” / Par ieguldījumu Babītes novada kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanā
Nr.49/2020 Aigaram Remesam / Par ieguldījumu Babītes novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā
Nr.50/2020 SIA “Buku audzētava” / Par ieguldījumu Babītes novada teritorijas ilgtspējīgā attīstībā
Nr.51/2020 Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavai "Babīte" / Par ieguldījumu novada ainavas veidošanā
Nr.52/2020 SIA Good Life Clinic” / Par ieguldījumu sociālās labklājības veicināšanā
Nr.53/2020 SIA "Ārstu prakse "Svīre plus" / Par ieguldījumu sociālās labklājības veicināšanā
Nr.54/2020 Dinas Lagzdiņas ģimenes ārsta praksei / Par ieguldījumu sociālās labklājības veicināšanā
Nr.55/2020 Daigas Molodcovas ģimenes ārsta praksei / Par ieguldījumu sociālās labklājības veicināšanā
Nr.56/2020 Marijai Skripko / Par ieguldījumu labdarībā
 

2020. gadā piešķirtie 2.pakāpes apbalvojumi

Nr.20/2020 Mārtiņam Mitenbergam / Par nozīmīgu ieguldījumu kultūrvides attīstībā Babītes novadā
Nr.21/2020 Edgaram Liporam / Par ieguldījumu kultūrā
Nr.22/2020 Lilijai Liporai / Par ieguldījumu kultūrā
Nr.23/2020 Sabīnei Upeniecei-Pikai / Par ieguldījumu kultūrā
Nr.24/2020 Dacei Ulpei / Par ieguldījumu kultūrā
Nr.25/2020 Birutai Grīnfeldei / Par ieguldījumu kultūrā
Nr.26/2020 Ilzei Valpēterei / Par ieguldījumu kultūrā
Nr.34/2020 Silvijai Mitenbergai / Par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un izglītības attīstībā Babītes novadā
Nr.35/2020 Lidijai Jonikānei / Par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un izglītības attīstībā Babītes novadā
Nr.36/2020 Ilzei Rozenbergai / Par ilggadēju ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un izglītības attīstībā Babītes novadā
Nr.41/2020 Ilonai Kojalovičai / Par izciliem sasniegumiem vieglatlētikā senioriem nacionālā un starptautiskā līmenī
Nr.42/2020 Germanam Matjušenko / Par izciliem sasniegumiem telpu futbolā nacionālajā līmenī
Nr.43/2020 Verai Varšai / Par ieguldījumu sporta attīstībā
Nr.44/2020 Edītei Šteinbergai / Par ieguldījumu sporta attīstībā
Nr.45/2020 Biedrības "Sporta klubs BABĪTE" novusa komandai / Par izciliem sasniegumiem novusā
 

 

Informācija sadaļā atjaunota 21.11.2023.