Tūrisms

Neriņa

Neriņa

Vēsturiskais nosaukums: Bebru upīte
Izteka Medema purvs:(56°53′01″N 24°01′36″E)
Ieteka Babītes ezers (56°56′31″N 23°50′59″E)
Garums: 18 km
Kritums: 10 m
Gada notece: 0,014 km³
Baseina platība: 115,2 km²
Pietekas: Dzilnupe

Neriņa iztek no Mārupes novada teritorijā esošā Medemu purva rietumu daļas. Tās augštecē ieplūst melioratīvie ūdeņi no Cenu tīreļa dabas lieguma ziemeļaustrumu daļas, kā arī lauksaimniecisko zemju notece. Upīte tek galvenokārt ZR virzienā cauri Jaunmārupei un Skultei. Tālāk, Babītes pagasta robežās, kopā ar Dzilnupi Neriņa saplūst Dzilnupes polderī , kas saistīts ar Babītes ezeru Lielupes baseinā. 1958.gadā, rekonstruējot polderi, Neriņas lejtece novirzīta aptuveni 1km uz rietumiem līdz bijušajai Dzilnupes ietekai ezerā un gar ezera austrumu galu pa apvadkanālu uz Varkaļu kanālu.

IMG_9385.JPG

IMG_3890.JPG

IMG_3888.JPG

Upe visā garumā Mārupes novada teritorijā ir regulēta, bet tās krastos ir atjaunojies aizaugums. Lejpus Jaunmārupes tās krasti veido zaļo zonu, kas saplūst ar blakus esošajām mežu teritorijām. Interesantākā vieta veidojas lejpus Skultes ciemata, kur saglabājušās upes agrākie loki, bet ūdens kvalitāte upē šeit ir vērtējama kā vidēji piesārņota – piesārņota. Uz upes izveidoti vairāki dīķi. Lielākās pietekas ir Dzilnupe un Beberbeķu strauts. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Jaunmārupe, Skulte, Brīvkalni, Piņķi, Vīkuļi. Upi trīs reizes šķērso autoceļš A5. (dati: Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs). 2014.gadā Mārupes novada pašvaldība ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu novadā izveidojusi un marķējusi Dabas vērtību velomaršrutu, kā arī uzstādījusi 4 informatīvus tūrisma stendus pie novada dabas vērtībām. Informatīvais stends par Neriņu uzstādīts Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4, kur Neriņa tek garām novada vecākajai ēkai un vietējās nozīmes arhitektūras piemineklim  - Švarcekmuižai (tiešā tulkojumā – Melnkakta muiža). Ēka celta 1826.gadā kā muižnieka Švarca Pierīgas vasaras mītne, kas izmantotu medību un atpūtas mērķiem. Šīs vietas agrākais nosaukums ir Mazcena. 
Pie upītes blakus Švarcenieku muižai uzstādīts info stends. GPS: 56.878226, 23.947642

IMG_3895.JPG

DSC_9404.JPG