Amatpersonu un darbinieku atalgojums

SAISTĪTIE DOKUMENTI, NORMATĪVIE AKTI UN SAITES: 


Saskaņā ar Satversmes tiesas 2019. gada 6. martā pieņemto spriedumu lietā Nr. 2018-11-01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 9.2 daļas 1. un 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” amatpersonu un darbinieku atalgojums nav publiskojams.

06.03.2019. Satversmes tiesas spriedums


 

Informācija sadaļā atjaunota 13.03.2023.