Sports

Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai

 

2024. gada 5. aprīlī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 7/2024 "Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā", kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai, sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, atbalstu amatieru komandām un fizisko personu apvienībām veselīga dzīvesveida veicināšanai, un sporta sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Informācija sadaļā atjaunota 09.04.2024.