Viegli lasīt

Mārupes novads

Mārupes novads atrodas Pierīgas lauku teritorijā, Latvijas lielākās upes Daugavas kreisajā krastā.

Robežojas ar Rīgas un Jūrmalas pilsētām, Tukuma, Olaines un Jelgavas novadiem.

Mārupes novada administratīvajā teritorijā atrodas 34 ciemi: 

BabīteBļodniekiBrīvkalniCielavasDzērvesDzilnuciemsEgļuciemsGātciemsJaunmārupeKaģiKlīvesKūdraLapsasLiberiMārupeMežāresPavasariPērnciemsPiņķiPluģu ciemsPriežciemsSēbruciemsSilmalasSīpolciemsSkārduciemsSkulte, SpilveSpuņciemsStraupciems, TīraineTrenčiVarkaļciems, VētrasVīkuļi

Kas ir Mārupes novada pašvaldība?

Mārupes novada pašvaldību veido Mārupes novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Mārupes novada Dome – un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

Kas ir Mārupes novada Dome?

Mārupes novada Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17 deputātiem.

Mārupes novada Domes priekšsēdētājs ir Andrejs Ence.

Katra mēneša ceturtajā trešdienā pašvaldības administrācijas ēkā notiek Mārupes novada Domes sēdes.

Domes lēmumi ir pieejami Mārupes novada pašvaldības mājaslapā. Šeit: http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/domes-sedes 

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

  • Finanšu komiteju
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
  • Attīstības un vides jautājumu komiteju
  • Administratīvo komisiju

Domes darbu nodrošina Administrācija – pašvaldības dibināta iestāde.

Administrācija nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

Administrācija darbojas saskaņā ar Domes apstiprināto Mārupes novada pašvaldības nolikumu.

Administrācijas darbu vada izpilddirektors. 

Mārupes novada pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu apraksti un veidlapas pakalpojumu saņemšanai pieejamas sadaļā PAKALPOJUMI.

 

Kur atrodas Mārupes novada pašvaldība?

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

 

Kā sazināties ar Mārupes novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni (+371) 67934695, faksu (+371) 67149858

vai elektroniski sūtot vēstuli uz e-pastu marupe@marupe.lv vai marupe.info@marupe.lv.

 

Mārupes novada Domes apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Informācija sadaļā atjaunota 22.09.2021.