Sports

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome

Eva Krastiņa

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes sporta speciāliste

Tālr.: 20383416

E - pasts: eva.krastina@marupe.lv

Adrese: Konrādu ielā 5, Mārupē, LV-2167

Evija Papule

Izpilddirektora vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos

Tālr.: 29628297

E - pasts: evija.papule@marupe.lv

Adrese: Daugavas ielā 29, Mārupē, LV-2167

 

2021.gada 29.septembra Mārupes novada pašvaldības Domes lēmums Nr.64 "Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu" un Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padome

 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

Nauris Metnieks,  Mārupes novada iedzīvotājs, 3x3 Latvija pārstāvis

 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece 

Viktorija Mogiļeviča, izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja vietniece sporta jautājumos

 

Daiga Žvirble, Mārupes novada Sporta skolas direktore

Dina Kalandarova, Mārupes novada Babītes vidusskolas vecāku padomes pārstāve

Gatis Ģērmanis, Mārupes novada iedzīvotājs

Ginta Šenfelde,  Mārupes novada Salas sākumskolas vecāku padomes pārstāve

Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”

Igors Gucanovičs, Mārupes novada iedzīvotājs, MNSS triatlona treneris

Ildze Straume, Mārupes novada iedzīvotāja;

Ilona Kojaloviča, Mārupes novada iedzīvotāja;

Ints Pīrāgs, Mārupes Biedrība “Mārupes novada basketbola Līga”; 

Miks Zvejnieks, biedrība “Sporta klubs Virsotne”

Jolanta Brigmane, biedrība “Pierīgas Partnerība”

Juris Beļinskis, Mārupes novada iedzīvotājs

Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs;

Nensija Priedīte, Salas sākumskolas direktore;

Ņikita Adrianovs, sporta un veselības jomas koordinators;

Renārs Krīgers, Mārupes novada iedzīvotājs;

Ringolds Prāvasts, Mārupes futbola Biedrība “Prioritāte”; 

Silvestrs Savickis, biedrība “Mārupes Uzņēmēji”.

 

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

 

Informācija sadaļā atjaunota 04.04.2024.