Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārzemīte"

Mārzemīte

Adrese: Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālruņa numurs: 29156047
E-pasta adrese: marzemite@marzemite.marupe.lv

Mājaslapa www.marzemite.lv

Vadītāja: Ilze Celma

Plakāts

PII “Mārzemīte” nolikums

 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” (PII) ir viena no jaunākajām pirmsskolas izglītības iestādēm Mārupes novada pašvaldībā - savas durvis izglītojamiem vēra 2016. gada 22. augustā.


PII “Mārzemīte” īsteno pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo izglītojamos pamatizglītības apguvei (programmas kods - 01011111) un no 2022. gada janvāra - speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods - 01015611).


PII  “Mārzemīti” apmeklē 280 bērni no 2 līdz 7 gadu vecumam, kopā izglītības iestādē strādā 31 pedagogs un 26 saimnieciskā darba veicēji. 


“Mārzemītē” ir 12 plašas, gaišas un labiekārtotas grupu telpas ar atsevišķām guļamistabām, liela sporta zāle, plašs foajē dažādiem  pasākumiem, divi mūzikas kabineti, atsevišķa ēdamzāle, labiekārtoti kabineti atbalsta personālam - medmāsai, skolotājiem logopēdiem, izglītības psihologam, speciālam pedagogam un citiem darbiniekiem, kā arī plaša, apzaļumota un skaista āra teritorija ar labiekārtotu un ergonomisku rotaļu laukumu. Ēkas kopējā platība– 3671,72 m2, kopējā zemesgabala platība ir divi hektāri.


“Mārzemītē” tiek piedāvāti šādi maksas interešu izglītības pulciņi: angļu valoda, “Mazā podnieka darbnīca” jeb keramikas pulciņš, tautisko deju nodarbības, vispusīgas fiziskās nodarbības un mūzikas pulciņš ”Interesantā un jautrā muzicēšana bērniem”.


“Mārzemītes” moto: “Ir pasaule tikko radīta. Es eju to apskatīt… “ (M. Zālīte)

 

Kontakti

 

VadītājaIlze Celma26343301ilze.celma@marzemite.marupe.lv
Vadītājas vietniece izglītības jomāIndra Pedece25727652indra.pedece@marzemite.marupe.lv
Vadītājas vietnieks saimnieciskajā jomāSergejs Kinovskis25733620sergejs.kinovskis@marzemite.marupe.lv
LietvedeAija Elliņa67304088aija.ellina@marzemite.marupe.lv
Ēdinātājs SIA "Baltic Restaurants" 

2614 3437

2611 3244

pusdienlaiks@daily.lv

 

PII “Mārzemīte”

PII “Mārzemīte”

 

Informācija sadaļā atjaunota 17.06.2024.