Mārupes novads

Komiteju sēdes

Komitejas kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis informācijai:  67933737.

Komiteju sanāksmju audio faili ir pieejami Mārupes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā), iepriekš  piesakoties vizītei, rakstot uz e -pastu marupe@marupe.lv. 

Informācija sadaļā atjaunota 28.02.2023.