Uzņēmējdarbība

Gadatirgi

Kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, tirdzniecības organizēšanai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai nosaka 2022.gada 25.maija Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 31/2022 "Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā".

Pieteikuma formas tirgotājiem pieejamas šeit: 

- Saimniecisko darbību reģistrējušiem tirgotājiem
- Tirgotājiem, kam nav jāreģistrē saimniecisko darbību (stādu, pašaudzētu augļu, dārzeņu, ogu u.tml. produkcijas tirgotājiem, klāt pievienojot izziņu par lauksaimniecības zemi).

Pieteikuma forma jāiesniedz:

  • Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167, tālr. 67934695) vai
  • jānosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, uz e - pasta adresi marupe@marupe.lv.

Lūgums norādīt, vai būs nepieciešams elektrības pieslēgums (jauda).

Mārupes novada pašvaldības gadatirgus novada teritorijā organizē Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra un dalība gadatirgos ir maksas.

Maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras maksas pakalpojumi un to cenrādi un Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Maksa par dalību tirdziņā atkarīga no platības un nepieciešamās elektrības jaudas. Par izmaksām dalībnieks tiks informēts pirms rēķina izrakstīšanas.

Piemēram:

  • 9 m2 platība ar elektrības pieslēgumu 0,5 kW, ja reģistrēts / deklarēts Mārupes novadā, dalības cena 11 EUR
  • 9 m2 platība bez elektrības pieslēguma, ja reģistrēts / deklarēts Mārupes novadā, dalības cena 7,40 EUR

*Mārupes novadā reģistrētam uzņēmumam (mājražotājam, amatniekam, māksliniekam) 50% atlaide

Papildu informācija: Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras uzņēmējdarbības speciāliste Sintija Vilkosta, tālr. 29330721, agentura@marupe.lv (organizatoriski jautājumi). 

Tirdziņš

Informācija sadaļā atjaunota 29.04.2024.