Sabiedrība

Sabiedriskās aktivitātes

Mārupes senioru labdarības biedrībaJau vairākus gadus Mārupes novadā darbojas “Mārupes senioru biedrība”. Tā pulcē aktīvākos novada seniorus, rīkojot dažādus izglītojošus, izklaides pasākumus, ekskursijas un labdarības akcijas.

Lai sekmētu efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot senioru iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos valsts pārvaldē:

  • 2013.gadā  biedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar  Veselības ministriju;
  • ir uzsākta mūžizglītības programma, kas tapusi pēc trīs valdes locekļu dalības Sabiedrības integrācijas fonda rīkoto kursu „Ieguldījums tavā nākotnē” projektā „Senior, piedalies”.
  • pēc visām likumdošanas prasībām ir sakārtoti biedrības dokumenti un izveidotas biedrības biedru kartes.

 

Biedrība draudzējas arī ar citu novadu senioru biedrībām. 

 

Kontaktinformācija

Cienījamie seniori, ja jums ir kādi jautājumi, priekšlikumi par senioru biedrības darbu vai arī, kā kļūt par tās biedru, varat vērsties pie sava ciema Senioru biedrības valdes pārstāvjiem:

Mārupē - Lilija Kristapsone, tel.26223278
Jaunmārupē - Vera Stumbure, tel.28323287
Tīrainē - Gunta Skoboļeva, tel.28801227
Skultē, Dzidra Griškoite, tel.28375348

Senioru biedrības valdes priekšsēdētājs Atis Ceplis tel.29489057

 

Babītes pagastā darbojas "Babītes novada pensionāru biedrība". Biedrība novada senioriem organizē dažādus izglītojošus pasākumus un tikšanās, ekskursijas un labdarības akcijas. 

Valdes priekšsēdētāja: Zigrīda Krīgere

Tālruņa numurs: 29237605

Informācija sadaļā atjaunota 03.09.2021.