Izglītība

Uzņemšana 1.klasē

Uzņemšana Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

2024. gada 15. janvārī plkst. 8.30 sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai pirmajās klasēs 2024./2025. mācību gadam Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Noteikumi par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu pirmajās klasēs paredz, ka bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu uz jebkuru Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādi.

Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pirmajās klasēs 2024./2025. mācību gadam,  vecākiem, sākot no 2024. gada 15. janvāra plkst. 8.30, ir jānosūta noteiktas formas iesniegums elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu vai pašrocīgi parakstītu un noformētu skanētā/attēla dokumentā, nosūtot uz izvēlētās izglītības iestādes e-pasta adresi  (Iesniegumi, kas tiks iesniegti pirms noteiktā laika, netiks reģistrēti.):

Vecāki ir tiesīgi pieteikt bērnu vienā izglītības iestādē, iesniegumā norādot nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā. Vecāka veiktās atzīmes iesniegumā pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē.

Klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Ja pieteikumu iesniedz bērna aizbildnis, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem, jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā.

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē 2024./2025. mācību gadam notiks no 2024. gada 15. janvāra līdz 2024. gada 1. martam.


IESNIEGUMA VEIDLAPA

Uzziniet vairāk noteikumos “Noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Mārupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”.

Informācija sadaļā atjaunota 13.12.2023.