Izdevums “Mārupes Vēstis”

Mārupes Vēstis aprīlis

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167
Tālruņa numurs: 67149868
E-pasta adrese: marupesvestis@marupe.lv
 

“Mārupes Vēstis” ir Mārupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums, kas tiek izdots kopš 1997. gada 15. jūlija.

Kopš 2021. gada jūlija izdevums tiek izplatīts Mārupes un Mārupes, Babītes un Salas pagastu iedzīvotājiem.

“Mārupes Vēstis” iznāk vienu reizi mēnesī - 12 900 eksemplāros.

“Mārupes Vēstis” informē iedzīvotājus par Mārupes novada pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem, likumu izmaiņām, publicē svarīgākos paziņojumus, kā arī sabiedriskās dzīves aktualitātes.

Mārupes novada iedzīvotāji pašvaldības informatīvo izdevumu savā pastkastītē saņem bez maksas.

Ja “Mārupes Vēstis” savā pastkastītē nesaņemat, lūdzam par to informēt, rakstot uz e-pasta adresi marupesvestis@marupe.lv

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.05.2024.