Mārupes novads

Iepirkumi 2017

IzsludinātsIdent. numursIepirkuma nosaukumsDokumentiIesniegšanas termiņšLēmums, tā pieņemšanas datumsLīgums, līguma datums vai līguma izpildītājs, līguma summa EUR ar PVN
05.01.2018.MND 2017/55Administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanaNolikums
Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums precizēts
Kalendārais grafiks
ESPD dokuments
Projekts
26.01.2018.
plkst. 11.00
Lēmums
26.01.2018.
-------  
05.01.2018.MND 2017/56Elektroenerģijas iegādeKonkursa dokumentācija06.02.2018. plkst. 15.00Ziņojums 
23.02.2018.
Līgums 
12.03.2018.
28.12.2017.MND 2017/59Ziedu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēmNolikums
Tehniskais-finanšu piedāvājums
11.01.2018.
plkst. 12.00

Lēmums 24.01.2018.

Līgums
29.01.2018.

Vienošanās

28.12.2017.MND 2017/53Gājēju pārejas pieeju izbūve Mārupes novadāNolikums
Tehniskā specifikācija-Finanšu piedāvājums
Kalendārais grafiks
Projekts 1
Projekts 2
10.01.2018.
plkst. 11.00
Lēmums
16.01.2018.
Līgums
31.01.2018.
Vienošanās
13.03.2018.
Vienošanās
10.05.2018.
20.12.2017.MND 2017/56.Bašēnu ceļa no P 132, C-13, Dzirnieku (no C 13 līdz P 133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, MārupēNolikums
Nolikums ar grozījumiem
ESPD dokuments 
Finanšu piedāvājuma forma  
Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa
Kalendārā grafika forma 
Projekts 
Jautājumi un atbildes
11.01.2018.

17.01.2018.

plkst. 15.00
Ziņojums (Lēmums pieņemts 05.04.2018.)Līgums 
23.04.2018.
07.12.2017.MND 2017/58Mēbeļu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm

Noteikumi
Precizētie noteikumi
Tehniskā-finanšu piedāvājuma veidlapa 
Precizētā tehniskā-finanšu piedāvājuma veidlapa 

Jautājumi un atbildes
(papildināts 14.12.2017.)
Foto 24.pozīcijai

18.12.2017. 
plkst. 11.00
Lēmums
18.12.2017.
Līgums
29.12.2017.
06.12.2017.MND 2017/51Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonāNoteikumi
ESPD dokuments
Pielikumi 2.1. un 2.2.
Jautājumi un atbildes
28.12.2017.
plkst. 12.00
Ziņojums
19.01.2018.
Līgums 1.daļa
05.02.2018.
Līgums 2.daļa
05.02.2018.
 
10.11.2017.MND 2017/54Saldumu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēmNoteikumi
Tehniskais-finanšu piedāvājums
21.11.2017.
plkst. 11.00
Lēmums
22.11.2017.

Līgums

Vienošanās

08.11.2017.MND 2017/47Skultes dabas un atpūtas parka izveide Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes novadāNoteikumi 
Finanšu piedāvājuma veidlapa 
Kalendārā grafika forma 
Projekts 1.daļa 
Projekts 2.daļa 
Jautājumi un atbildes
21.11.2017. plkst. 10.00Lēmums
30.11.2017.
Līgums 
25.01.2018.
Vienošanās 
15.03.2018.
07.11.2017.MND 2017/49Zaru šķeldotāja piegāde Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldeiNoteikumi21.11.2017.
plkst. 13.00
Lēmums 30.11.2017.Līgums 11.12.2017.
26.10.2017.MND 2017/46Traktortehnikas piegāde Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldei ar ieskaituNoteikumi
Finanšu piedāvājums
4.pielikums
06.11.2017.
plkst. 11.00

Lēmums
10.11.2017.

 

Līgums 21.11.2017.

12.10.2017.MND 2017/48Mārupes novada Domes ēkas Konrādu ielā 5 telpu vienkāršotā atjaunošanaNoteikumi  
Finanšu piedāvājuma veidlapa 
Kalendārā grafika forma 
Projekts 
Jautājumi un atbildes 
Precizēta finanšu piedāvājuma veidlapa
23.10.2017. plkst. 15.00Lēmums 
06.11.2017.
Lēmums
16.11.2017.
Līgums 
21.11.2017.
Vienošanās  
13.12.2017.
25.08.2017.MND 2017/35Par tiesībām veikt finanšu revīziju Mārupes novada domē, tās iestādēs un struktūrvienībās un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu-------  08.09.2017. plkst. 11.00Lēmums  
18.09.2017.
Līgums 
28.09.2017.
29.09.2017.MND 2017/50Transportlīdzekļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegādeNoteikumi10.10.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums 24.10.2017Līgums 25.10.2017.
19.09.2017.MND 2017/29Izglītojošu nodarbību organizēšana Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs, grūtniecēm un iedzīvotājiem vecumā grupā 54+Nolikums  
Tāme (4.pielikums)
27.09.2017. plkst. 11.00 

Līgums 1.daļa  11.10.2017.
Līgums 2.daļa
17.10.2017.
Līgums 3.daļa
11.10.2017.
Līgums 4.daļa 19.10.2017.
Līgums 5.daļa
18.10.2017.

08.09.2017.MND 2017/40Liepkalnu ielas pagalma labiekārtošanas būvniecībaNoteikumi  
Finanšu piedāvājums  
Projekts  
Jautājumi un atbildes (papildināts 15.09.2017.)
19.09.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums
27.10.2017.

Līgums
24.11.2017.

Vienošanās 14.08.2018.

01.09.2017.MND 2017/43Alumīnija konstrukciju un pilnstikla sienu izgatavošana un uzstādīšanaNoteikumi 
Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa  
Precizētā tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa  
Izvietojums 1.daļa  
Izvietojums 2.daļa  
Jautājumi un atbildes  
Uzlīmju izmēri  
  
12.09.2017. plkst. 14.00Lēmums
22.09.2017.

Līgums 1.daļa 

Līgums 
2.daļa

31.08.2017.MND 2017/37Karogu un vimpeļu izgatavošana un piegādeNoteikumi 
Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa  
Jautājumi un atbildes
12.09.2017. plkst. 15.00Lēmums  
26.09.2017.
Līgums 06.10.2017.
30.08.2017.MND 2017/44Mazlietotu automašīnu iegāde Pašvaldības īpašumu pārvaldeiNoteikumi  
Jautājumi un atbildes  
Tehniskā piedāvājuma veidlapa
11.09.2017. plkst. 11.00Lēmums  
14.09.2017.
Līgums  
18.09.2017.
30.08.2017.MND 2017/32Mūzikas instrumentu iegāde Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēmNoteikumi  
Pielikumi pretendentiem
12.09.2017.  
plkst. 12.00
Lēmums  
19.09.2017.
Līgums
27.09.2017.
29.08.2017.MND 2017/27Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt pašvaldības finansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanaiNolikums  
ESPD dokuments
08.09.2017. plkst. 12.00

Ziņojums
21.09.2017.

Līgumi
03.10.2017.
29.08.2017.MND 2017/45Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūves būvuzraudzībaNoteikumi11.09.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums  
20.09.2017.

Līgums 04.10.2017

25.08.2017.MND 2017/31Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūves būvuzraudzībaNoteikumi05.09.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums  
28.08.2017. 
-------  
24.08.2017.MND 2017/30Mārupes vidusskolas stadiona būvuzraudzībaNoteikumi04.09.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums  
08.09.2017.
Līgums
11.10.2017
14.08.2017.MND 2017/36Sadzīves tehnikas un elektropreču iegādeNoteikumi  
Tehniskais - finanšu piedāvājums  
Jautājumi un atbildes  
Tehniskais - finanšu piedāvājums precizēts
25.08.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums  
28.08.2017. 

Līgums  
29.08.2017. 

Vienošanās

11.08.2017.MND 2017/41Ainavu dīķa “Ūdensrozes” Mārupes novadā atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana

Noteikumi

Projekts: 

Būvprojekts  
Darbu apjomi  
Projekta plāns

24.08.2017. plkst. 12.00

Lēmums
15.09.2017.
Lēmums
05.09.2017. 

-------
01.08.2017.MND 2017/26Rožu ielas un ceļa C6 (Vecais ceļš) pārbūve

Nolikums  
ESPD dokuments  

Projekts: 

1.SEJUMS_TS_DOP
2.SEJUMS_BK
3.1.SEJUMS_ELT
4.SEJUMS_EST
PIELIKUMI
TOPOGRAFIJA

Finanšu piedāvājuma veidlapa  
Kalendārais grafiks  
Jautājumi un atbildes

22.08.2017. plkst. 15.00Ziņojums  
07.09.2017. 
Līgums
03.10.2017.
28.07.2017.MND 2017/34Ainavu dīķa “Ūdensrozes” Mārupes novadā atjaunošana un pieguļošās teritorijas labiekārtošana

Noteikumi
Projekts: 

Būvprojekts  
Darbu apjomi  
Projekta plāns

Pielikumi pretendentiem

09.08.2017.  
plkst. 12.00

Lēmums  
09.08.2017.

-------  
28.07.2017.MND 2017/38Tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēmNoteikumi  
Tehniskais - finanšu piedāvājums
08.08.2017.
plkst. 11.00
Lēmums  
16.08.2017. 
Līgums  
30.08.2017. 
14.07.2017.MND 2017/28Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde

Nolikums  
Jautājumi un atbildes  
(papildināts 31.07.2017.)
 

07.08.2017.
plkst. 11.00
Ziņojums  
17.08.2017.

Līgums  
06.09.2017. 
Vienošanās
19.03.2018

Vienošanās

Vienošanās

12.07.2017.MND 2017/25Liepkalnu ielas pagalma labiekārtošanas būvniecībaNoteikumi
Projekts  
Jautājumi un atbildes
25.07.2017.
plkst. 11.00
Lēmums  
31.07.2017. 
-------  
29.06.2017.MND 2017/22Tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēmNoteikumi  
Tehniskais-finanšu piedāvājums
24.07.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums  
24.07.2017.
Līgums   
31.07.2017.
08.06.2017.MND 2017/24Mārupes novada Domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošanaNoteikumi 
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidlapa (precizēta 14.06.2017.)   
Projekts  
Jautājumi un atbildes
19.06.2017. plkst. 15.00Lēmums
30.06.2017.
 ------- 
05.06.2017.MND 2017/21Saimniecības un higiēnas preču piegādeNoteikumi  
Noteikumi precizēti 12.06.2017  
Tehniskais - finansu piedāvājums  
Tehniskais - finanšu piedāvājums precizēts 12.06.2017  
Jautājumi un atbildes
16.06.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums  
20.06.2017.
Līgums  
21.06.2017. Vienošanās   
02.08.2017.
31.05.2017.MND 2017/13Lielās ielas, Pededzes ielas, Viskalnu ielas, Vaidavas ielas un Kalēju ielas apgaismojuma izbūve Mārupes novadā

Noteikumi  
Darbu apjomi - Finanšu piedāvājums  
Pielikumi pretendentiem  

Projekts: 

Viskalnu ielas projekts  
Vaidavas ielas projekts  
Kalēju ielas projekts  
Pededzes ielas projekts  
Lielās ielas projekts

13.06.2017.  
plkst. 12.00 
Lēmums  
27.06.2017.
Līgums
 03.07.2017.
26.05.2017.MND 2017/20Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontsNoteikumi
Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums 1.daļa  
Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums 2.daļa  
Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums 3.daļa
07.06.2017.  
plkst.15.00
Lēmums
15.06.2017.
Līgumi  
20.06.2017. un 21.06.2017.
Vienošanās
24.07.2017.
25.05.2017.MND 2017/18Mārupes vidusskolas stadiona pārbūve

Nolikums  
Nolikums ar grozījumiem (12.06.2017.)
Finanšu piedāvājums 
Finanšu piedāvājuma forma (14.06.2017.)   
Finanšu piedāvājuma forma  (19.06.2017.)
Kalendārais grafiks 
ESPD dokuments  
Projekts  (papildināts 14.06.2017.)

Projekta 1.sējums
Projekta 2.sējums
Projekta 3.sējums
Projekta 4.sējums

Projekta 5.sējums  
Precizēts skaidrojošais apraksts  
DWG faili  
BK-6.0  (neņemt vērā)
60_BK-7.4  
Tehniskais pielikums

Jautājumi un atbildes (papildināts 20.06.2017.)

27.06.2017.
plkst. 15.00 
Zinojums 
04.09.2017. 
Līgums
11.10.2017
15.05.2017.MND 2017/23Baseina jumta pārbūve

Noteikumi  
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma forma  
Kalendārā grafika forma 

Projekts:

Projekta 1 sējums (1.daļa)  
Projekta 1 sējums (2.daļa)  
Projekta 2.sējums

29.05.2017. plkst. 12.00Lēmums  
15.06.2017.
Līgums  
20.06.2017.
03.05.2017.MND 2017/19Baseina jumta pārbūve

Noteikumi  
Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa  
Kalendārā grafika forma  

Projekts:

Projekta 1 sējums (1.daļa)  
Projekta 1 sējums (2.daļa)
Projekta 2.sējums

15.05.2017. plkst. 12.00Lēmums 
12.05.2017.
------- 
04.04.2017.MND 2017/10Remontdarbu materiālu piegāde

Noteikumi 
Tehniskais - finanšu piedāvājums  
Jautājumi un atbildes (papildināts 13.04.2017.)

19.04.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums 
28.04.2017.
Līgums 
03.05.2017.
13.03.2017.MND 2017/09Remontdarbu materiālu piegādeNoteikumi  
Tehniskais - finanšu piedāvājums
24.03.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums 
20.03.2017. 
------- 
28.02.2017.MND 2017/08Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšanaNoteikumi  
Finanšu piedāvājuma veidlapa
15.03.2017. plkst. 12.00Lēmums 
12.04.2017. 

Līgums
16.06.2017.

Vienošanās

Vienošanās 2

27.02.2017.MND 2017/14Saimnieciska rakstura pakalpojumu veikšana Mārupes novadāNoteikumi  
Finanšu piedāvājums
10.03.2017.  
plkst. 11.00
Lēmums 
15.03.2017.
 
Līgums 
23.03.2017.
 
24.02.2017.MND 2017/16Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” būvuzraudzībaNoteikumi07.03.2017. plkst. 11.00Lēmums 1. daļa  
10.04.2017.
Lēmums 2.daļa  
12.04.2017.
Līgums 1.daļa  
29.05.2017.
Līgums 2.daļa  
30.05.2017.
24.02.2017.MND 2017/15Kursīšu ielas, Avotu ielas, Lambertu ielas un Brūkleņu ielas pārbūves būvuzraudzība

Noteikumi

Projekti: 

Avotu iela  
Brūkleņu iela  
Kursīšu iela  
Kursīšu iela 2  
Kursīšu iela 3  
Lambertu iela

Jautājumi un atbildes

07.03.2017. plkst. 10.30Lēmums
12.04.2017.
Līgumi  
19.04.2017.
23.02.2017.MND 2016/68Par tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadāNolikums 
Nolikums grozīts 31.03.2017  
Pielikumi pretendentiem  
ESPD dokuments  
Jautājumi un atbildes  
(papildināts 24.04.2017.)
03.05.2017.  
plkst. 12.00
Ziņojums   
13.06.2017.    
Ziņojums  
21.08.2017.
Ziņojums
15.01.2018.
Ziņojuma pielikums
Līgums
01.02.2018
22.02.2017.MND 2016/85Peldbaseina un autostāvvietu būvprojekta izstrāde Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā  Mārupe, Mārupes novadsNolikums  
Pielikumi pretendentiem  
Tehniskā specifikācija pielikumi  
Jautājumi un atbildes  
(papildināts 06.04.2017.)  
Kadastrālās uzmērīšanas lieta  
Devīžu atvēršanas sanāksme
21.04.2017. 
plkst.12.00

Atzinums 12.05.2017.

Ziņojums 02.06.2017.

1.mets

2.mets

3.mets

 
20.02.2017.MND 2017/06Kursīšu ielas, Avotu ielas, Lambertu ielas un Brūkleņu ielas pārbūves būvuzraudzība

Noteikumi 

Projekti:

Avotu iela  
Brūkleņu iela  
Kursīšu iela 1  
Kursīšu iela 2  
Kursīšu iela 3  
Lambertu iela

03.03.2017. plkst. 10.30Lēmums  
24.02.2017.
 -------
20.02.2017.MND 2017/07Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” būvuzraudzība

Noteikumi

03.03.2017. plkst. 11.00Lēmums 
24.02.2017.
-------
17.02.2017.MND 2017/04Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” būvuzraudzībaNoteikumi28.02.2017. plkst. 11.00Lēmums  
20.02.2017.
-------
16.02.2017.MND 2017/11Tērpu izgatavošana un piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēmNoteikumi  
Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa
27.02.2017. plkst. 11.00Lēmums  
06.03.2017.
Līgums  
15.03.2017.
06.02.2017.MND 2017/02Saimnieciska rakstura pakalpojumu veikšana Mārupes novadāNoteikumi 
Finanšu piedāvājums
   
17.02.2017.
plkst. 11.00 
Lēmums  
17.02.2017.
-------
06.02.2017.MND 2017/05Viengadīgo puķu stādu iegāde Mārupes novada pašvaldībaiNoteikumi  
Finanšu piedāvājuma veidlapa

17.02.2017. plkst. 11.00

Lēmums  
17.02.2017.
Līgums  
21.02.2017.
30.01.2017.MND 2017/01Dažādi elektromontāžas darbi Mārupes novada teritorijā un pašvaldības iestādēsNoteikumi  
Pielikumi pretendentiem  
Finanšu piedāvājuma veidlapa
10.02.2017. plkst. 12.00Lēmums 
16.02.2017. 
Līgums 
27.02.2017.
 23.01.2017.MND 2017/03Koku vainagu veidošana, koku un zaru zāģēšana Mārupes novadāNoteikumi03.02.2017. plkst. 11.00Lēmums  
06.02.2017.
Līgums 
31.03.2017. 

 

Informācija sadaļā atjaunota 11.12.2020.