Viegli lasīt

Mārupes novads

Mārupes novads atrodas Pierīgas lauku teritorijā, Latvijas lielākās upes Daugavas kreisajā krastā.

Robežojas ar Rīgas pilsētu, Olaines un Babītes novadiem.

Mārupes novada zemes platība - 10391,3 ha.

Mārupes novada administratīvajā teritorijā atrodas pieci ciemi:

 • Mārupe
 • Jaunmārupe
 • Skulte
 • Tīraine
 • Vētras

Mārupes novadā savu dzīvesvietu deklarējuši 19 955 iedzīvotāji. (Dati uz 2017.gada 1.janvārī.)

 

  Kas ir Mārupes novada pašvaldība?

  Mārupes novada pašvaldību veido Mārupes novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Mārupes novada Dome – un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

   

  Kas ir Mārupes novada Dome?

  Mārupes novada Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 17 deputātiem.

  Mārupes novada Domes priekšsēdētājs ir Mārtiņš Bojārs.

  Katra mēneša ceturtajā trešdienā pašvaldības administrācijas ēkā notiek Mārupes novada Domes sēdes.

  Domes lēmumi ir pieejami Mārupes novada pašvaldības mājaslapā. Šeit: http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/domes-sedes 

  Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

  • Finanšu komiteju
  • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
  • Attīstības un vides jautājumu komiteju
  • Administratīvo komisiju

  Domes darbu nodrošina administrācija – pašvaldības dibināta iestāde.

  Administrācija nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu.

  Administrācija darbojas saskaņā ar Domes apstiprināto Mārupes novada pašvaldības nolikumu.

  Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors.

  Mārupes novada pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu apraksti un veidlapas pakalpojumu saņemšanai pieejamas sadaļā PAKALPOJUMI.

   

  Kur atrodas Mārupes novada pašvaldība?

  Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

   

  Kā sazināties ar Mārupes novada pašvaldību?

  Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni (+371) 67934695, faksu (+371) 67149858

  vai elektroniski sūtot vēstuli uz e-pastu marupe@marupe.lv vai marupe.info@marupe.lv.

   

  Mārupes novada Domes apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

   

  Mārupes novada simbolika

   

  1. Mārupes novada ģerbonis

  MARUPES-NOVADA-gerbonis-2010_normal.jpg

   

  2. Mārupes novada karogs

  Marupes-novada-karogs-2010-mastiem_normal.jpg

   

  3. Mārupes novada grafiskā zīme

  grafiska_zime_sauklis.png

   

  Grafiska zīme ir Mārupes novada vizuālas identitātes galvenais pamatelements.

  Tās tēls ir atvasināts no Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātā Mārupes novada ģerboņa, kurā attēlots četrlapu āboliņa lapas simbols.

  Ietverto krāzu nozīme:

  • Sarkanā krāsa – ģimeniskums
  • Zaļā krāsa – aktīvs un videi draudzīgs dzīvesveids
  • Dzeltenā krāsa – dzīvesprieks
  • Zilā krāsa – izaugsme, kas ietver ari novada devīzi “Mārupes novads, labvēlīgam lidojumam teicama starta vieta!”
  Informācija sadaļā atjaunota 25.04.2018.