Visas ziņas

Pārcelta Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā plānotā lielformāta bilžu izstādes “PIEMINOT 1991. GADA BARIKĀDES” atklāšana

Plakāts
17.01.2022.
Saistībā ar vētru un izsludināto sarkano brīdinājuma līmeni 17.janvārī plkst. 17.00 plānotā lielformāta bilžu izstādes “PIEMINOT 1991. GADA BARIKĀDES” atklāšana Mārupes Kultūras nama iekšpagalmā pārcelta uz piektdienu, 21. janvāri, plkst. 12.00. Plašāka informācija par pasākumu šeit.

Projekts KOPA veic saimnieciskās darbības veicēju anketēšanu

Plakāts
17.01.2022.
Projekta KOPA "Kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros tiek veikts saimnieciskās darbības veicēju (uzņēmēju) apkopojums ar mērķi uzzināt, kādas prasmes ir pieejamas vietējo rīcības grupu, biedrību “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “PPP biedrība “Zied zeme” teritorijās, kā arī, lai izveidotu saimnieciskās darbības veicēju katalogu, tādējādi veicinot šo personu atpazīstamību un to, ka dažādu pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti vietējie resursi. Aicinām Kuldīgas, Mārupes, Olaines, Ogres, Cēsu novadu un Baldones pagasta teritorijā esošās saimnieciskās darbības...

Stāsies spēkā nosacījums par COVID - 19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņu

Balstvakcīna
17.01.2022.
Rekordi, ar ko nevaram lepoties Pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotajiem datiem 11. janvārī augstākais saslimstības līmenis ar Covid - 19 Latvijā ir Mārupes novadā, kur divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pārsniedzis 2000 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādījums ir divas reizes augstāks nekā vidēji valstī. Tam seko Ķekavas, Ropažu un Ādažu novadu rādījumi ar saslimstību virs 1500 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Analizējot pieejamos datus par saslimstību, stacionēšanu un mirstību ar Covid - 19 decembrī saistībā ar vakcinācijas statusu, redzams, ka ļoti...

Noliekot ziedus pie Roberta Mūrnieka atdusas vietas, pieminēti barikāžu laika upuri

bar
17.01.2022.
Pieminot 1991.gada barikāžu upurus, vakar, 16.janvārī, pulcējāmies pie mārupieša, Satiksmes ministrijas šofera Roberta Mūrnieka atdusas vietas Mārupes kapos, lai klusā pateicībā noliktu ziedus un pieminētu tos, kuri pirms 31 gada atdeva savas dzīvības par mūsu valsti. Būsim kopā sirdīs par savu tautu un savu zemi - mūsu Latviju! Robertu Mūrnieku Rīgas omonieši sašāva 1991.gada 16. janvārī uzbrukuma laikā barikādēs pie Vecmīlgrāvja tilta. Tajā pašā dienā Rīgas 1.slimnīcā viņa sirds pārstāja pukstēt. Roberta Mūrnieka bēres 1991.gada 19.janvārī pārvērtās par tautas manifestāciju un uz bērēm...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” (Dzilnuciemā, Babītes pagastā) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Jaunķurbji
17.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 16 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480070042), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” teritorija ar kopējo platību 5,8166 ha. Atbilstoši spēkā esošā Babītes novada (patlaban Babītes un Salas pagasta) teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar 2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1, funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni” (Lapsās, Babītes pagastā) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Blakusšķērstēni
17.01.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2021. gada 22. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 16) “Par nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni” Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480070144), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Blakusšķērstēni” ar kopējo platību 4,01 ha. Atbilstoši spēkā esošā Babītes novada (patlaban Babītes un Salas pagasta) teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar 2020. gada 22. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1, funkcionālā zonējuma kartei zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un...

Mobilās aplikācijas apmācības uzņēmējiem 2.februārī ZOOM platformā

Plakāts
17.01.2022.
Aicinām Mārupes novada uzņēmējus piedalīties mobilās aplikācijas apmācībās 2. februārī no plkst. 16.00 - 17.00. Apmācības notiks ZOOM platformā. Pieslēgšanās saite - https://us02web.zoom.us/j/8176795216; ID: 817 679 5216; parole: mob22. Apmācību programmā: informāciju par mobilās aplikācijas sniegtajām iespējām uzņēmējiem; vizuāli uzskatāma prakstiska apmācība aplikācijas lietošanai - uzņēmēju modulis; iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Apmācības vadīs mobilās aplikācijas izstrādātāja SIA MAK IT pārstāve Elīna Golde un Mārupes novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciāliste Jolanta...

Šodien pašvaldības skolās sākas reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē

skola
17.01.2022.
Mārupes novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 17. janvārī plkst. 8.30 Mārupes novada pašvaldības Mārupes, Babītes un Salas pagastu izglītības iestādēs sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē. Atbilstoši aktualizētajiem noteikumiem pieteikumu reģistrēšana bērnu uzņemšanai 1.klasē Izglītības iestādēs jaunajam mācību gadam notiek no kalendāra gada 15.janvāra (ja datums iekrīt brīvdienā, tad nākamajā darbdienā) līdz 1.martam. Vēršam uzmanību, ka saistībā ar novadu apvienošanos, veiktas izmaiņas uzņemšanas kārtībā. Reģistrējot bērnu uzņemšanai 1.klasē, aicinām iepazīties ar jauno kārtību...

Mārupes novada pašvaldības decembrī domes sēdēs pieņemtie lēmumi

Domes lēmumi
14.01.2022.
2021. gada 9. decembrī notika Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā izskatīti divi darba kārtībā iekļautie lēmumprojekti. Lēmumi īsumā Atbalstīt SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalību Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana...

Barikāžu atceres pasākumi Mārupes novadā

Plakāts
14.01.2022.
Jo tālāk pagātnē atvirzās kādi mūsu dzīves notikumi, jo blāvākas top atmiņas par tiem. Reizēm mēs šīs atmiņas pārspīlējam, reizēm romantizējam, kādreiz tās pavisam izdziest. Taču runājot par būtiskiem mūsu vēstures notikumiem, kuri daudziem vēl ir dzīvā atmiņā, ir svarīgi šo dzīvību uzturēt, izdzīvot šos notikumus atstāstos vēl un vēl. Pēdējo gadu dzīves situācija mums ir parādījusi, cik ļoti dažādi esam, cik atšķirīgi uzlūkojam pasauli. Tāpat jau bija arī pirms 30 gadiem, taču runājot par Barikāžu notikumiem, mēs varam atdzīvināt to svarīgo sajūtu, kas toreiz vadīja pat visvieglprātīgākos...

Aptauja par pastaigu maršruta labiekārtošanu Medema purvā

Aptauja Medema purvs
14.01.2022.
Pastaigas dabā pēdējo divu gadu laikā kļuvušas īpaši iecienītas, bet vai esi bijis mūsu pašu Medema purvā? Vai zināji, ka tajā rodama Mārupītes izteka, augstais purvs un plaša putnu daudzveidība? Mēs vēlamies noskaidrot, cik populārs ir Medema purvs kā pastaigu vieta novadnieku vidū, kā arī tā labiekārtošanas nepieciešamību. Aicinām aizpildīt aptauju, kas pieejama šeit! Aptauja aizņems vien 2 minūtes Tava laika. Tā norisinās no 14. līdz 24. janvārim. Paldies jau iepriekš visiem, kuri veltīs laiku aptaujas aizpildīšanai!

Paziņojums par detālplānojuma “Laimes krasti” (Mežārēs, Babītes pagastā) nodošanu publiskajai apspriešanai 

det
14.01.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmumu Nr. 26 “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Laimes krasti”Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480011184) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 16) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Laimes krasti” Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 17. janvāra līdz 2022. gada 14. februārim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai

det
14.01.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 22.12.2021. lēmumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 0092) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.16) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Valdari” 1. un 2.zemes vienības detālplānojuma grozījumu projekts. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 17.janvāra līdz 2022. gada 14.februārim. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21.panta 2.daļas otrā apakšpunkta un 3.daļas...

Projektu konkursā "Young Innovators" Babītes vidusskola iegūst finansējumu idejas "E-atkritumi: Kas mums būtu jāzina?" īstenošanai

Bvsk Youn innovators
14.01.2022.
“Young innovators” ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta klimata zināšanu un inovāciju kopienas Climate-KIC programma, kas Latvijā tiek ieviesta, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, EIT Climate-KIC Hub Latvia un Vides Izglītība fondam. Lai skolēnos veicinātu aktīvu dzīves pozīciju, pilsonisku atbildību par notiekošo savā apkārtnē, Babītes vidusskola aktīvi iesaistījusies projektā par klimata pārmaiņām - EIT Climate-KIC “Young Innovators”. Projektu īstenoja 12. klašu skolēni, ģeogrāfijas stundās apgūstot sistemātisko domāšanu, angļu valodā diskutējot par globālām problēmām...

Es dziedu kā lakstīgala (stāsts par Babītes Mūzikas skolas audzēkni Germanu)

Germans Miroņenko
14.01.2022.
Kad pirmo reizi satikos ar Germanu, tieši šādi bija vārdi, ko viņš par sevi teica. Toreiz man likās nedaudz pārspīlēti. Lūdzu viņam, ko nodemonstrēt. Izdzirdot “Tumša nakte, zaļa zāle”, es sapratu, ka šīs balss salīdzinājums ar lakstīgalu ir pat pieticīgs. Talantīgais Babītes Mūzikas skolas 5. kora klases audzēknis Germans. FOTO: ĢIMENES ARHĪVS Germans Miroņenko ir 12 gadus vecs zēns, kuram patīk dziedāt. Viņš ir dzimis 14. februārī, un tas arī viņu raksturo - viņš ir neierasti pieklājīgs un gaišs – romantisks. Vienmēr ir gatavs uzstāties. Germans aizraujas ar keramikas veidošanu, hip – hop...

Janvāra kultūras pasākumi

Plakāts
13.01.2022.
Plānotie kultūras pasākumi janvārī Mārupes novada bibliotēkā (Jūrmalas ielā 14A, Piņkos, Babītes pagastā) no 4. janvāra līdz februāra beigām apskatāma novadnieces Ritas Tālmanes mākslas izstāde “Dabas valdzinājums”, kas ļauj ieskatīties tuvākās un tālākās Latvijas ainavās. līdz janvāra beigām bibliotēkā skatāma novadpētniecības izstāde “Novadnieki jubilāri”. Janvārī apaļas savas dzīves jubilejas svin rakstniece Ilze Aizsila un multimākslinieks, brīvmākslinieks Edgars Lipors. Izstāde veltīta viņu daiļradei. Edgars Lipors komponē mūziku teātra izrādēm, koklētāju ansambļiem, tautas deju...

Bibliotēkā Piņķos apskatāma izstāde par janvāra jubilāriem – novadniekiem

Bibliotēkā Piņķos apskatāma izstāde par janvāra jubilāriem – novadniekiem
13.01.2022.
Mārupes novada bibliotēkā 7. janvārī atklāta novadpētniecības izstāde “Novadnieki jubilāri”. Janvārī apaļas savas dzīves jubilejas svin rakstniece Ilze Aizsila un multimākslinieks, brīvmākslinieks Edgars Lipors. Izstāde veltīta viņu daiļradei. Edgars Lipors komponē mūziku teātra izrādēm, koklētāju ansambļiem, tautas deju kolektīviem, ir vīru kopas “Vilki” mākslinieciskais vadītājs. 2018. gadā tika izdots Babītes novada pašvaldības koklētāju ansambļa “Balti” albums “Zīlīt’ skaisti padziedāja” ar E. Lipora tautasdziesmu apdarēm un oriģināldarbiem. 2021. gadā Latvijas Nacionālais kultūras centrs...

Kino seansi Lailas Pakalniņas filmai SPOGULĪ: 1.februārī Spuņciemā, 4.februārī Piņķos

Plakāts
13.01.2022.
Babītes Kultūrizglītības centrs aicina uz kino seansiem Lailas Pakalniņas filmai "Spogulī" (In the Mirror): 1. februārī plkst. 19.00 Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā "Vietvalži", Spuņciemā (ieejas maksa 2.00 eiro, biļetes pieejamas seansa demonstrēšanas vietā pie administratores no 24. janvāra); 4. februārī plkst. 19.00 Babītes Kultūrizglītības centrā, Jūrmalas ielā 14A, Piņķos (ieejas maksa 2.00 eiro, biļetes pieejamas seansa demonstrēšanas vietā pie administratores no 24. janvāra). Apmāta pamāte dzen naivu, taču centīgu vingrošanas trenera meitu arvien dziļāk mežā...

Aicinām Mārupes novada iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību

Aptauja
13.01.2022.
Mārupes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pieaugušo izglītības (neformālās izglītības programmas* un interešu izglītības programmas) pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti tiks ņemti par pamatu pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai palielinātu iedzīvotāju iespējas apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, kā arī lai attīstītu spējas un talantus, pilnveidotu dažādas prasmes un saturiski pavadītu brīvo laiku. Aptauja tiek veikta anonīmi. Aptauja...

2022. gada 1. februārī sāks darboties depozīta sistēma

Plakāts
13.01.2022.
Pavisam drīz, šī gada 1. februārī, darbu uzsāks depozīta sistēmas ieviesēja Latvijā SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” uzstādītie automatizētie pieņemšanas punkti. Kopumā visā Latvijas teritorijā to kopskaits sasniegs apmēram 700, 150 no tiem būs āra kioski. Mārupes novadā darbosies 18 depozīta sistēmas punkti. Ar punktu atrašanās vietām kartē var iepazīties www.depozitapunkts.lv mājaslapā. Kādi iepakojumu veidi ir iekļauti depozīta sistēmā? No 1. februāra depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumus. Svarīgi piebilst, ka depozīta sistēmā...