Mārupes novads

Konsultatīvās padomes

Lai veicinātu un turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību, Mārupes novada Dome, ievērojot labas pārvaldības prakses vadlīnijas, organizē darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, nodrošinot vienmērīgu nozaru izaugsmi un veicinātu iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā.

Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji 3 – 4 reizes gadā. Konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi:

 • veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādātos attīstības dokumentus, rīcības un uzdevumus, un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi nozarēs;
 • sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā nozaru nepieciešamo finansējumu un investīcijām;
 • veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru;
 • izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību Mārupes novadā un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem u.c.

Mārupes novada pašvaldības Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes 29.10.2021. apstiprinātais nolikums 

Mārupes novada pašvaldības Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes 29.10.2021. apstiprinātais nolikums 

Mārupes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes  29.10.2021. apstiprinātais nolikums 

Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes  29.10.2021. apstiprinātais nolikums

Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes  24.11.2021. apstiprinātais nolikums

Jautājumu gadījumā vērsties pie Attīstības nodaļas vadītāja palīga Anitas Lontones – Ieviņas (anita.lontone-ievina@marupe.lv, t. – 67149875).


Mārupes novada pašvaldības līdz 2021. gada 1. jūnijam padomju protokoli

Tūrisma un mārketinga konsultatīvā padome

2020. gada 29. aprīļa Mārupes novada Domes lēmums Nr. 8 “Par Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes nolikums.

Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
 • Uva Bērziņa, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciālists
 • Elīna Brigmane, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas tūrisma organizators
 • Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultants
 • Elīna Puncule, Biedrība "Biznesa vēstniecība"
 • Alina Lukjanceva, Biedrība "Pierīgas partnerība"
 • Rūta Skujeniece, SIA "Madara Cosmetics" pārstāve
 • Egija Dzene, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Agris Locs-Dārznieks, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Silvestrs Savickis, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Artūrs Rozenfelds, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Miķelis Jakunovs, Mārupes novada iedzīvotājs
 • Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2021.gads

2021.gada 8.februāra Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes BALSOJUMA PROTOKOLS

2021.gada 31.maija Mārupes novada tūrisma, mārketinga un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr2

2021.gada 31.maija Mārupes novada tūrisma, mārketinga un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLA Nr2 pielikums

 

2020.gads

2020.gada 7.decembra Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 1.oktobra Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1


Mārupes novada mārketinga konsultatīvās padomes protokoli līdz 2020.gadam, kad tika lemts par tūrisma un mārketinga padomju apvienošanu.

2020.gads

2020.gada 9.marta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2019

2019.gads

2019.gada 28.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2019.gada 30.maija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 12.aprīļa Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 25.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2018

2018.gads

2018.gads 26.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2018.gads 19.marta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2018.gads 23.marta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

2018.gads 27.jūnija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2017.gads

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.32 “Par konsultatīvās padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikums

2017.gada 23.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 8.maija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 16.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gads

2016.gada 22.augusta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 20.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2


Mārupes novada tūrisma konsultatīvās padomes protokoli līdz 2020.gadam, kad tika lemts par tūrisma un mārketinga padomju apvienošanu.

2020.gads

2020.gads 9.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2019

2019.gads

2019.gada 30.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2019.gads 12.aprīļa Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2019.gads 25.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2018

2018.gads

2018.gads 26.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2017

2018.gads 19.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2018.gads 23.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

2018.gads 27.jūnija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2017.gads

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.29 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums

2017.gads 28.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gads 2.jūnija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.2

2016.gads

2016.gads 24.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gads 24.novembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gads 9.decembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome

2020. gada 29. aprīļa Mārupes novada Domes lēmums Nr. 7 “Par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvs:

 1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
 2. Silvija Bartuševiča, Mārupes Sporta centra vadītāja
 3. Matīss Vārna, Mārupes Sporta centra Sporta pasākumu organizators
 4. Jānis Belakovs, biedrība "Latvijas Automobīļu federācija"
 5. Ringolds Prāvasts, biedrība “Prioritāte”
 6. Daria Tikhomirova, biedrība "Latvijas invalīdu jāšanas federācija"
 7. Kristaps Beķeris, biedrība "Mārupes uzņēmēji"
 8. Ints Pīrāgs, biedrību "Mārupes novada basketbola līga"
 9. Jana Zvejniece, sporta klubs "Virsotne" pārstāve
 10. Guntis Ruskis, SIA "Droša velobraukšanas skola”
 11. Matiss Rings, Mārupes novada iedzīvotājs
 12. Kristaps Čerņavskis, Mārupes novada iedzīvotājs
 13. Kristaps Zvejnieks, Mārupes novada iedzīvotājs
 14. Gatis Pūcītis, Mārupes novada iedzīvotājs
 15. Ilmārs Jasinskis, SIA “VILLIVIT” (aktīvās atpūtas vietu “JIP Mārupīte”)

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2021.gads

2021.gada 22.februāra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes Nr.1

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas, izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLA Nr.2 pielikums

 

2020.gads

2020.gada 30.novembris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2020.gada 7.septembris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 5.marts Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2019

2019.gads

2019.gada 22.oktobrī Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 4.marts Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2018

2018.gads

2018.gada 29.janvāris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2017

2018.gada 7.jūnijs Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2018.gada 29.oktobris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2018.gada 12.novembris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2017.gads

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.30 “Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikums

2017.gada 7.marta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 7.augustā Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 2.oktobrī Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gads

2016.gada 13.jūnija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 18.augusta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gada 20.septembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gada 29.novembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome

2020. gada 29. aprīļa Mārupes novada Domes lēmums Nr. 10 “Par Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums

Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvs:

 1. Ilze Krēmere - Mārupes novada Domes attīstības nodaļas vadītāja
 2. Sarmīte Antiņa - Izglītības dienesta vadītāja
 3. Ilze Celma - Bērnudārza "Mārzemīte" vadītāja
 4. Iveta Timule - Jaunmārupes pamatskolas direktore
 5. Rihards Igāns - Jaunatnes lietu speciālists
 6. Silva Jeromanova - Maura, biedrība “Biznesa vēstniecība” pārstāve

 7. Laine Paupere - Mārupes novada Jauniešu Domes pārstāve

 8. Lāsma Lukss - Biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve
 9. Guntis Ruskis - Biedrības "Mārupes BMX klubs" pārstāvis
 10. Ingrīda Bondare - Biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāve
 11. Ilze Bērziņa - SIA "Četras skolas" pārstāve
 12. Lana Roze - Mārupes novada iedzīvotāja
 13. Jānis Palkavnieks - Mārupes novada iedzīvotājs
 14. Jēkabs Tutiņš - Mārupes novada iedzīvotājs

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2021.gads

2021.gada 8.marta Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas, izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas, izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLA Nr.2 pielikums

 

2020.gads

2020.gada 9.novembra Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 13.augustā Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014. –2019.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par 2019. gadu

2019.gads

2019.gada 19.augusta Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.4

2019.gada 20.jūnija Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 29.aprīļa Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 28.februāra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.- 2019.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par 2018.gadu

2018.gads

2018.gada 5.februārī Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.- 2019.gadam ieviešanas  uzraudzības pārskats par 2017.gadu

2018.gada 28.maijā Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2018.gada 28.septembrī Mārupes novada izglītības konsultatīvās padomes sēde (pieredzes apmaiņas brauciens) PROTOKOLS Nr.3

2017.gads

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.31 “Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

2017.gada 6.marta Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Izglītības koncepcijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 18.septembra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2016.gads

2016.gada 9.jūnija Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 13.decembra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvā padome

2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.33 “Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu”

Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sastāvs:

 • Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs
 • Kristaps Ločs, Mārupes novada Domes izpilddirektors
 • Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības komitejas vadītājs
 • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja
 • Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultante
 • Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Klinta Priedenfelde, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Kārlis Bodnieks, SIA "Prolux" pārstāvis
 • Jurijs Baibakovs, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Normunds Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāvis
 • Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” komerciālā departamenta direktors
 • Vitālijs Aišpurs, Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis
 • Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis
 • Alīna Lukjanceva, biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāvis
 • Lauris Līvzinieks, SIA “Inxide” direktors
 • Kristaps Beķeris, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis
 • Edgars Jākobsons, SIA "TrafoNet" pārstāvis
 • Dace Krastiņa, SIA "Avar Auto" pārstāve

Padomes priekšsēdētājs Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Čiževskis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis

Konsultatīvās padomes sanāksmes:

2020.gads

2020.gada 28.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.4

2020.gada 18.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.3

2020.gada 29. jūnijā Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 3.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2019.gads

2019.gada 4.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2019.gada 8.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 12.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 10.jūnija Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2019.gada 16.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.5

2018.gads

2018.gada 8.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2018.gada 23.marta Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes brauciena PROTOKOLS Nr.2

2018.gada 9.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2018.gada 17.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2017.gads

2017.gada 31.janvāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2017.gada 5.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 25.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gads

2016.gada 19.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 5.decembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

  Kultūrvides konsultatīvā padome

  Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvs:

  • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
  • Ilze Žunde, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciālists;
  • Ira Dūduma, Mārupes novada Kultūras nama direktore;
  • Mārupes novada Kultūras nama kultūras pasākumu organizatore.
  • Dace Štrodaha, Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas direktore;
  • Dana Čekstere, Mārupes novada iedzīvotājs;
  • Raitis Tučs, Mārupes novada iedzīvotājs;
  • Arita Raiskuma-Kukemilka, Mārupes novada iedzīvotājs;
  • Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs;
  • Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis;
  • Ieva Bāliņa, VPDK "Krustu šķērsu" pārstāve;
  • Elīna Jansone, Mārupes novada biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve;
  • Jānis Ozols, 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības pārstāvis.

  Konsultatīvās padomes sanāksmes:

  2021.gads

  2021.gada 31.maija Mārupes novada Tūrisma un mārketinga, kultūrvides sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

  2021.gada 31.maija Mārupes novada Tūrisma un mārketinga, kultūrvides sanāksmes PROTOKOLA pielikums

  2021.gada 22.marta Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr. 1

  2020.gads

  2020.gada 2.novembra Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2019.gads

  2019.gada 9.decembra Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

  2019.gada 27.maija Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

  2019.gada 14.marta Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2018. gadu

  2018.gads

  2018.gada 16.aprīļa Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2018.gada 28. septembrī Mārupes novada kultūrvides konsultatīvās padomes sēde (pieredzes apmaiņas brauciens) PROTOKOLS Nr.2

  2017.gads

  2017.gada 29.marta Mārupes novada Domes lēmums Nr.18 par Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes izveidošanu un padomes nolikums

  2017.gada 26.jūnija Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2017.gada 12.decembra Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   

  Informācija sadaļā atjaunota 01.12.2021.