Sabiedrība

Konsultatīvās padomes

Lai veicinātu un turpinātu nodrošināt sabiedrības līdzdalību, Mārupes novada pašvaldība, ievērojot labas pārvaldības prakses vadlīnijas, organizē darbu konsultatīvajās padomēs, kuru mērķis ir sekmēt koordinētu un saskaņotu nozaru attīstību Mārupes novadā, nodrošinot vienmērīgu nozaru izaugsmi un veicinot iesaistīto institūciju, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju, sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā.

Konsultatīvās padomes tiek sasauktas vidēji 3 – 4 reizes gadā. Konsultatīvās padomes galvenie uzdevumi:

 • veicināt un uzraudzīt pašvaldības izstrādātos attīstības dokumentus, rīcības un uzdevumus, un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādi nozarēs;
 • sniegt priekšlikumus par kārtējā gadā nozaru nepieciešamo finansējumu un investīcijām;
 • veicināt sadarbību starp nozarē iesaistīto privāto un publisko sektoru;
 • izvērtēt nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekmi uz sociāli ekonomisko attīstību Mārupes novadā un to atbilstību Mārupes novada pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem un attīstības plānošanas dokumentiem u.c.

 

Mārupes novada pašvaldības konsultatīvās padomes un to protokoli

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvā padome

Nolikums (29.09.2021.)

Jautājumu gadījumā vērsties pie Tūrisma speciālistes Patrīcijas Vēveres, tālr. 27047566, e-pasts patricija.vevere@marupe.lv

Mārupes novada Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvs:

 1. Ilze Žunde, Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras mārketinga speciāliste,
 2. Patrīcija Vēvere, Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras tūrisma speciāliste,
 3. Jūlija Sveženceva, Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras Tūrisma informācijas un amatu mājas vadītāja,
 4. Arta Vigule, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece kultūras jomā,
 5. Elīna Brigmane, biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”,
 6. Zane Dūšele, biedrība “Pierīgas partnerība”,
 7. Kristaps Kunrads, LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”,
 8. Raimonds Olekšs, viesnīca un ģimenes restorāns “Irbēni”,
 9. Uģis Pinete, “Coffee STOP” pārstāvis,
 10. Irina Millere, SIA AV Apsaimniekotājs,
 11. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs,
 12. Agita Gancone, Mārupes novada iedzīvotāja,
 13. Miķelis Jakunovs, Mārupes novada iedzīvotājs,
 14. Rūta Skujeniece, Mārupes novada iedzīvotāja,
 15. Gunta Lielkāja, Mārupes novada iedzīvotāja,
 16. Daiga Kiopa, Mārupes novada iedzīvotāja,
 17. Elīna Korne, Mārupes novada iedzīvotāja,
 18. Mārtiņš Roze, Mārupes novada iedzīvotājs.

 

Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

2024. gads

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.2

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes BALSOJUMA PROTOKOLS Nr.3

 

2023. gads

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.2

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.3

 

2022. gads

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.1

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.2

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.3

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.4

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.5

Tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr.6

 

2021.gads

2021.gada 8.februāra Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes BALSOJUMA PROTOKOLS

2021.gada 31.maija Mārupes novada tūrisma, mārketinga un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLS Nr2

2021.gada 31.maija Mārupes novada tūrisma, mārketinga un kultūrvides konsultatīvās padomes PROTOKOLA Nr2 pielikums

 

2020.gads

2020.gada 7.decembra Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 1.oktobra Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padome

Nolikums (29.09.2021.)

Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvā padomes nolikums (27.03.2024.)

Jautājumu gadījumā vērsties pie Sporta speciālistes Evas Krastiņas, tālr. 20383416, e-pasts eva.krastina@marupe.lv

Atbildīgā persona Evija Papule, izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos, tālr. 29628297, e-pasts evija.papule@marupe.lv

 

Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sastāvs:

Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

Nauris Metnieks,  Mārupes novada iedzīvotājs, 3x3 Latvija pārstāvis

 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece 

Viktorija Mogiļeviča, izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja vietniece sporta jautājumos

 

Daiga Žvirble, Mārupes novada Sporta skolas direktore

Dina Kalandarova, Mārupes novada Babītes vidusskolas vecāku padomes pārstāve

Gatis Ģērmanis, Mārupes novada iedzīvotājs

Ginta Šenfelde,  Mārupes novada Salas sākumskolas vecāku padomes pārstāve

Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”

Igors Gucanovičs, Mārupes novada iedzīvotājs, MNSS triatlona treneris

Ildze Straume, Mārupes novada iedzīvotāja;

Ilona Kojaloviča, Mārupes novada iedzīvotāja;

Ints Pīrāgs, Mārupes Biedrība “Mārupes novada basketbola Līga”; 

Miks Zvejnieks, biedrība “Sporta klubs Virsotne”

Jolanta Brigmane, biedrība “Pierīgas Partnerība”

Juris Beļinskis, Mārupes novada iedzīvotājs

Kaspars Rimša, Mārupes novada iedzīvotājs;

Nensija Priedīte, Salas sākumskolas direktore;

Ņikita Adrianovs, sporta un veselības jomas koordinators;

Renārs Krīgers, Mārupes novada iedzīvotājs;

Ringolds Prāvasts, Mārupes futbola Biedrība “Prioritāte”; 

Silvestrs Savickis, biedrība “Mārupes Uzņēmēji”.

 

Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

2024. gads

2024. gada 27. februāra  Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 2024/2

Mārupes novada pašvaldības Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes aptaujas PROTOKOLS Nr. 2024/1

2023.gads

2023. gada 11. oktobra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2023/3

2023.gada 20.jūnija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2023/2

2023.gada 20.februāra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas un Izglītības un jaunatnes apvienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2023/1

Prezentācija_20.02.2023

2022.gads 

2022.gada 4.oktobra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr.2022/4

2022.gada 25.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr.2022/3

2022.gada 15.februāra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr 2022/2

2021.gads

2021.gada 22.februāra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes Nr.1

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas, izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLA Nr.2 pielikums

2020.gads

2020.gada 30.novembris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2020.gada 7.septembris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 5.marts Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2019

2019.gads

2019.gada 22.oktobrī Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 4.marts Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2018

2018.gads

2018.gada 29.janvāris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2017

2018.gada 7.jūnijs Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2018.gada 29.oktobris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2018.gada 12.novembris Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

2017.gads

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.30 “Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikums

2017.gada 7.marta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

Sporta un aktīvās atpūtas stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 7.augustā Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2017.gada 2.oktobrī Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gads

2016.gada 13.jūnija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 18.augusta Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2016.gada 20.septembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

2016.gada 29.novembra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

Izglītības un jaunatnes konsultatīvā padome

2024. gada 27. marta Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 24 "Par grozījumiem Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumā"

Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums (27.03.2024.)

 

Atbildīgā persona Evija Papule, izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos

Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvs:

1.    Zigmunds Vīķis, padomes priekšsēdētājs, Mārupes pamatskolas skolas padome

2.    Guntis Ruskis, SIA “Drošas velobraukšanas skola”

3.    Agnese Kļaviņa, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas padomes pārstāve

4.    Zane Dresmane, biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāve

5.    Lāsma Luksa, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve

6.    Silva Jeromanova-Maura, biedrības "Biznesa vēstniecība" pārstāve

7.    Jānis Zariņš, Mārupes novada iedzīvotājs

8.    Laine Paupere, Mārupes novada Jauniešu domes pārstāve

9.   Miks Lukstiņš, biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis

10.  Inta Bimbirule, Mārupes novada iedzīvotāja

11.   Sarmīte Āboliņa, Mārupes novada iedzīvotāja

12.   Dainis Matisons, Mārupes novada iedzīvotājs

13.   Liene Šmite, pašvaldības pārstāve, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

14.   Kristaps Purviņš, pašvaldības pārstāvis, Mārupes pamatskolas direktors

15.  Inga Erdmane-Hermane, pašvaldības pārstāve, PII "Saimīte" vadītāja

16. Jānis Lagzdkalns, pašvaldības pārstāvis, Mārupes Valsts ģimnāzijas direktors

17. Elīna Krēmere, pašvaldības pārstāve, vecākā jaunatnes lietu speciāliste

Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

2024. gads

2024. gada 20. februāra Mārupes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 1/2024

Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes aptaujas protokols Nr. 2024/1

2024. gada 7. maija Mārupes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2/2024
 

2023. gads

2023. gada 7. decembra Mārupes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 4/2023

Pēc padomes sanāksmes tika veikta padomes dalībnieku aptauja par prioritātēm. Rezultātu skatīt ŠEIT
 

2023. gada 25. septembra Mārupes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 3/2023

2023. gada 15. jūnija Mārupes novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2/2023

Prezentācija _ 15.06.2023.

Prezentācija "Mārupes digitālā akadēmija"

2023.gada 20.februāra Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas un Izglītības un jaunatnes apvienotās konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2023/1

Prezentācija_20.02.2023.

2022.gads

2022.gada 14.novembra Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr.4

2022.gada 12.septembra Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr.3

2022.gada 10.maija Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2

2021.gads

2021.gada 8.marta Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas, izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

2021.gada 27.maija Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas, izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLA Nr.2 pielikums

2021.gada 13.decembra Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2/2021

2020.gads

2020.gada 9.novembra Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2020.gada 13.augustā Mārupes novada Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014. –2019.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par 2019. gadu

2019.gads

2019.gada 19.augusta Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.4

2019.gada 20.jūnija Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 29.aprīļa Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 28.februāra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.- 2019.gadam ieviešanas uzraudzības pārskats par 2018.gadu

2018.gads

2018.gada 5.februārī Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Mārupes novada Izglītības iestāžu attīstības koncepcijas 2014.- 2019.gadam ieviešanas  uzraudzības pārskats par 2017.gadu

2018.gada 28.maijā Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2018.gada 28.septembrī Mārupes novada izglītības konsultatīvās padomes sēde (pieredzes apmaiņas brauciens) PROTOKOLS Nr.3

2017.gads

2017.gada 22.februāra sēdes lēmums Nr.31 “Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

2017.gada 6.marta Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

Izglītības koncepcijas uzraudzības pārskats 2016

2017.gada 18.septembra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

2016.gads

2016.gada 9.jūnija Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.1

2016.gada 13.decembra Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes sanāksme PROTOKOLS Nr.2

 

  Uzņēmējdarbības konsultatīvā padome

  Nolikums (24.11.2021)

  Jautājumu gadījumā vērsties pie Sabiedrības iesaistes un uzņēmējdarbības projektu vadītājas Agneses Lāces - Tukišas, e-pasts: agnese.lace-tukisa@marupe.lv, tālr. 28443975.

  Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sastāvs:

  • Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldība, Izpilddirektora vietniece attīstības un vides jautājumos
  • Agnese Lāce-Tukiša, Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra, Sabiedrības iesaistes un uzņēmējdarbības projektu vadītaja
  • Inuta Šaroka, Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra, Direktore
  • Kārlis Bodnieks, SIA “Prolux” pārstāvis
  • Silva Jeromanova - Maura, biedrības “Biznesa vēstniecība” pārstāve
  • Silvestrs Savickis, biedrības “Mārupes uzņēmēji” valdes priekšsēdētājs
  • Normunds Čiževskis, SIA “Bizpro” pārstāvis
  • Artūrs Saveļjevs, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, komerciālā departamenta direktors, valdes loceklis
  • Maija Bebre, biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāve
  • Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāve
  • Dace Krastiņa, AS “WESS select” pārstāve
  • Kristīne Ozoliņa – Kaļetova, SIA "Veselības centrs 4" pārstāve
  • Māris Lapiņš, SIA “MārLapiņi” pārstāvis
  • Jurijs Baibakovs, zvērinātu advokātu biroja "JB" pārstāvis
  • Jānis Zariņš, biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija" pārstāvis
  • Ineta Ābele, SIA “Līva AB Nord” pārstāve
  • Edgars Neilands, SIA “LABIE KOKI” pārstāvis
  • Zigmārs Vestfāls, biedrība "Latvijas Aviācijas Asociācija" pārstāvis
  • Normunds Skauģis, SIA "Lāči" pārstāvis
  • Valdis Avotiņš, uzņēmuma SIA “ENSO Baltic” pārstāvis

  Padomes priekšsēdētājs - Silva Jeromanova-Maura, biedrība “Biznesa Vēstniecība” pārstāve
  Padomes priekšsēdētāja vietnieks - Normunds Čiževskis, SIA "Bizpro" pārstāvis

   

  Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

  2024. gads

  2024. gada 12. jūnija Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes attālinātā sēde SĒDES PROTOKOLS Nr.2024/4

  2024. gada 28. marta Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēde ATTĀLINĀTĀS SĒDES PROTOKOLS Nr.2024/3

  2024. gada 26. februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 2024/2

  2024. gada 27. februāra Mārupes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes aptaujas PROTOKOLS Nr. 2024/1

  2023. gads

  2023. gada 22. novembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 3

  2023. gada 8. jūnija Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 2

  2023. gada 16. februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 1

  2022.gads

  2022. gada 18. oktobra Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes pieredzes apmaiņas brauciena PROTOKOLS Nr. 6

  2022. gada 27. septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 5

  2022. gada 28. jūlija Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 4

  2022. gada 13. maija Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 3

  2022.gada 24. februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 2

  2022.gada 20. janvāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr. 1

  2021.gads

  2021.gada 14.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde PROTOKOLS Nr.4

  2021.gada 8.jūlija Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēde PROTOKOLS Nr.3

  2021.gada 28.janvāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.1

  2020.gads

  2020.gada 28.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.4

  2020.gada 18.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.3

  2020.gada 29. jūnijā Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sēdes PROTOKOLS Nr.2

  2020.gada 3.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2019.gads

  2019.gada 4.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2019.gada 8.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

  2019.gada 12.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

  2019.gada 10.jūnija Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

  2019.gada 16.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.5

  2018.gads

  2018.gada 8.februāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2018.gada 23.marta Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes brauciena PROTOKOLS Nr.2

  2018.gada 9.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

  2018.gada 17.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

  2017.gads

  2017.gada 31.janvāra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2017.gada 5.aprīļa Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

  2017.gada 25.septembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

  2016.gads

  2016.gada 19.septembra Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

  2016.gada 5.decembrī Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   Apkaimju konsultatīvā padome

   Nolikums (29.09.2021)

   Jautājumu gadījumā vērsties pie Attīstības nodaļas vadītāja palīdzes Ivetas Mūrnieces, tālr. 67914377, e-pasts iveta.murniece@marupe.lv

   Mārupes novada apkaimju konsultatīvās padomes sastāvs:

   1. Kaspars Rimša, padomes priekšsēdētājs 
   2. Aleksejs Nipers, Mārupes novada iedzīvotājs
   3. Guntis Ruskis, Mārupes novada iedzīvotājs, biedrība "Mārupes BMX klubs"
   4. Gints Bērze, Mārupes novada iedzīvotājs
   5. Liāna Putniņa, biedrība “Mārupes uzņēmēji”, biedrība “Viskalnu ielas apkaime”
   6. Ginta Šenfelde, Mārupes novada iedzīvotājs
   7. Ints Pīrāgs, dzīvokļu īpašnieku biedrība "Saulesloka nams 10"
   8. Gundega Andersone- Grube, biedrība "Ciemats Saliņas"
   9. Daiga Freimane, Mārupes novada iedzīvotāja
   10. Jūlija Stepaņenko, biedrība "Liberu ciems"
   11. Ilze Kamoliņa, Mārupes iedzīvotāja
   12. Ilze Bērziņa, Mārupes iedzīvotāja
   13. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
   14. Evita Rozīte-Bikše, Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja
   15. Inuta Šaroka, Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras direktore

   Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

   2024. gads

   Apkaimju konsultatīvās padomes aptaujas PROTOKOLS Nr. 2024/1 (Attālināta aptauja no 2024. gada 21. februāra līdz 27. februārim (ieskaitot). 

   2024. gada 1. februāra Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 1/2024

   Prezentācija (01.02.2024.)

   2023.gads

   2023. gada 31. oktobra Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 4/2023

   2023. gada 26. jūlija Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 3/2023

   Prezentācija (26.07.2023.)

   Prezentācija “Priekšlikums Mārupes novada pašvaldībai par zemes iegādi Salas pagastā, Spuņciemā - sabiedrības vajadzībām” (26.07.2023.)


   2023. gada 23. maija Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2/2023

   Pierīgas partnerības prezentācija (23.05.2023.)

   Prezentācija par līdzdalības budžetu (23.05.2023.)


   2023. gada 24. janvāra Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 1/2023

    

   2022.gads

   2022. gada 22. novembra Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 5/2022

   2022. gada 27. septembra Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 4/2022

   2022. gada 7. jūnija Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 3/2022

   2022. gada 25. aprīļa Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 2/2022

   2022. gada 3. marta Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes sanāksmes protokols Nr. 1/2022

    

    

   Mārupes novada pašvaldības konsultatīvās padomes un to protokoli līdz 2021. gadam  

   Kultūrvides konsultatīvā padome (2017. g. decembris-2021. g. maijs)

   Nolikums

   Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sastāvs:

   • Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
   • Ilze Žunde, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciālists;
   • Ira Dūduma, Mārupes novada Kultūras nama direktore;
   • Mārupes novada Kultūras nama kultūras pasākumu organizatore.
   • Dace Štrodaha, Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas direktore;
   • Dana Čekstere, Mārupes novada iedzīvotājs;
   • Raitis Tučs, Mārupes novada iedzīvotājs;
   • Arita Raiskuma-Kukemilka, Mārupes novada iedzīvotājs;
   • Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs;
   • Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada biedrības "Mārupes uzņēmēji" pārstāvis;
   • Ieva Bāliņa, VPDK "Krustu šķērsu" pārstāve;
   • Elīna Jansone, Mārupes novada biedrības "Mārupes Nākotnei" pārstāve;
   • Jānis Ozols, 1991.gada barikāžu dalībnieku Mārupes biedrības pārstāvis.

   Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

   2021.gads

   2021.gada 31.maija Mārupes novada Tūrisma un mārketinga, kultūrvides sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2021.gada 31.maija Mārupes novada Tūrisma un mārketinga, kultūrvides sanāksmes PROTOKOLA pielikums

   2021.gada 22.marta Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr. 1

   2020.gads

   2020.gada 2.novembra Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   2019.gads

   2019.gada 9.decembra Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

   2019.gada 27.maija Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2019.gada 14.marta Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāna 2017. – 2023. gadam īstenošanas uzraudzības pārskats par 2018. gadu

   2018.gads

   2018.gada 16.aprīļa Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   2018.gada 28. septembrī Mārupes novada kultūrvides konsultatīvās padomes sēde (pieredzes apmaiņas brauciens) PROTOKOLS Nr.2

   2017.gads

   2017.gada 29.marta Mārupes novada Domes lēmums Nr.18 par Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes izveidošanu un padomes nolikums

   2017.gada 26.jūnija Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   2017.gada 12.decembra Mārupes novada Kultūrvides konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

    

   Mārketinga konsultatīvā padome (2016.g.augusts-2020.g.marts)

   Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sastāvs:

   1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
   2. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
   3. Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības konsultante;
   4. Laura Šīrante, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas tūrisma organizatore;
   5. Uva Bērziņa, Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste;
   6. Rūta Skujeniece, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis.
   7. Monta Strēle, SIA “11011 STORIES” valdes locekle;
   8. Silvestrs Savickis, biedrība “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis;
   9. Laura Seļicka, biedrības “Mārupes Nākotnei” pārstāve;
   10. Aelita Stelpe, Mārupes novada iedzīvotāja;
   11. Kristaps Lešinskis, Mārupes novada iedzīvotājs;
   12. Marina Vancāne – Grāvīte, Mārupes novada iedzīvotāja

    

   Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

   2020.gads

   2020.gada 9.marta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

   Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2019

   2019.gads

   2019.gada 28.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

   2019.gada 30.maija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

   2019.gada 12.aprīļa Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2019.gada 25.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

   Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2018

   2018.gads

   2018.gads 26.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   2018.gads 19.marta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2018.gads 23.marta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

   2018.gads 27.jūnija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

   2017.gads

   2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.32 “Par konsultatīvās padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikums

   2017.gada 23.februāra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1 

   Mārketinga stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

   2017.gada 8.maija Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2017.gada 16.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

   2016.gads

   2016.gada 22.augusta Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   2016.gada 20.oktobra Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   Tūrisma konsultatīvā padome (2016.g.maijs-2020.g.marts)

   Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sastāvs:

   1. Ilze Krēmere, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas vadītāja;
   2. Laura Šīrante, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas tūrisma organizatore;
   3. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
   4. Rūta Skujeniece, “Madara Cosmetics” pārstāve;
   5. Guntis Ruskis, biedrība “Mārupes BMX klubs”, valdes priekšsēdētājs;
   6. Alfs Raudis, biedrības “Marutas Raudes mākslas centrs” pārstāvis;
   7. Artūrs Rozenfelds, Mārupes novada iedzīvotājs;
   8. Rolands Janeks, Mārupes novada iedzīvotājs;
   9. Ilmārs Jasinskis, Mārupes novada iedzīvotājs;
   10. Gunta Lielkāja, pensionāru biedrības pārstāve;
   11. Miķelis Jakunovs, Mārupes novada iedzīvotājs;
   12. Elīna Puncule, Biznesa Vēstniecība, izpilddirektore
   13. Alīna Lukjanceva, biedrība “Pierīgas partnerība” pārstāvis;
   14. Irina Millere, atpūtas vieta “Karpu dīķis Kastos, SIA “AV Apsaimniekotajās” objekta pārvaldniece;
   15. Kristaps Gredzens, veikborda parka “Mārupe Wake park” īpašnieks.

    

   Konsultatīvās padomes sanāksmju protokoli:

   2020.gads

   2020.gads 9.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2019

   2019.gads

   2019.gada 30.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.3

   2019.gads 12.aprīļa Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2019.gads 25.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2018

   2018.gads

   2018.gads 26.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2017

   2018.gads 19.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2018.gads 23.marta Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

   2018.gads 27.jūnija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.4

   2017.gads

   2017.gada 22.februāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.29 “Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu” un Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums

   2017.gads 28.februāra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   Tūrisma stratēģijas uzraudzības pārskats 2016

   2017.gads 2.jūnija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.2

   2016.gads

   2016.gads 24.maija Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.1

   2016.gads 24.novembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes PROTOKOLS Nr.2

   2016.gads 9.decembra Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes sanāksmes (pieredzes apmaiņas brauciena) PROTOKOLS Nr.3

   Informācija sadaļā atjaunota 18.06.2024.