Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saimīte"

PII Saimīte

Adrese: Rīgas iela 7, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālr./ fakss: 67914602
E-pasts:  saimitespii@marupe.lv

Mājaslapawww.bernudarzssaimite.lv 

Vadītāja: Inga Erdmane-Hermane
E-pastsinga.erdmane-hermane@marupe.lv

Plakāts

PII "Saimīte" nolikums 

Izglītojamo skaits 2022./2023. mācību gadā - 294.

Pirmsskolas  izglītības iestāde “Saimīte” ēkas 1. daļa ir celta 1974., bet otrā daļa pabeigta 1977. gadā. Pakāpeniski ēka  tiek paplašināta - 2012. gadā papildināta vēl vienai grupai mācību telpa, guļamistaba un garderobe.

2009. gadā uzcelta ēka papildus divām grupām un 2015.  gadā tiek atvērtas vēl divas grupu telpas atsevišķā ēkā. Šobrīd iestādē ir 14 bērnu grupas.

Iestādē tiek īstenota Pirmsskolas izglītības programma. PII apmeklē 294 bērni no 3 gadu vecuma.

Bērniem tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības nodarbības: ansamblis „Mazās pērlītes”, vokālā studija “Dziesmas bērniem”, mākslas un keramikas pulciņi, sporta,  tautas dejas, Arhitektūras skoliņa, Burtiņskola.

Izglītības iestādes telpas ir estētiski noformētas, tīras un kārtīgas, katrai grupas ir divas telpas - mācību telpa un guļamistaba. Darbam  pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Izglītības iestādē ir aktu zāle, kura aprīkota ar projektoru un ekrānu, gaisa kondicionieri, ir pieejams internets, mūzikas nodarbību daudzveidīgumam ir iegādāti mūzikas instrumenti, inventārs. Tāpat ir sporta zāle, kas ir aprīkota ar speciālu, drošu sporta grīdas segumu, nodrošināts dažādām sporta aktivitātēm piemērots sporta inventārs. Ir izveidots labiekārtots āra sporta laukums un  brīvdabas estrāde.

Iestādē strādā: 29 pirmsskolas izglītības skolotāji, 20 skolotāju palīgi, trīs no tiem pilda asistenta pienākumus, viens logopēds, divi mūzikas skolotāji, divas sporta skolotājas, viena angļu valodas skolotāja, viens sociālais pedagogs, viens izglītības psihologs, viens speciālais pedagogs un vadītājas vietniece izglītības jomā.

123

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 17.01.2023.