Viedie risinājumi

Saražotā saules enerģija - DATI

logo

Saražotās saules enerģijas dati pilotprojektos Mārupes novada Mazcenu alejā 15 un Lielajā ielā 160 ir izstrādāti ES Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Co2mmunity“ (Atjaunojamās enerģijas kopienu projektu kopradīšana un kopfinansēšana / Co-producing and co-financing renewable community energy projects) ietvaros.

Informācija sadaļā atjaunota 24.11.2020.