Pašvaldības īpašumu pārvalde

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Reģ.Nr. 40900014417

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads, LV-2161

Faktiskā adrese:

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Mārupes novads, LV-2107

Tālrunis: 67687148

E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

Plakāts


Pašvaldības īpašumu pārvalde ir Mārupes novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu.

Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums

 

PĪP


Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošana

No 2023. gada 1.marta satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (turpmāk tekstā - SOTL) objektu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošanu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz pašvaldības ceļiem, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, uz māju ceļiem, ielām, ceļiem-kopīpašumiem (fizisku un/vai juridisku personu kopīpašumiem) un komersantu ceļiem veic Pašvaldības īpašumu pārvalde.

Plašāka informācija par pakalpojumu


Iesniegums Tehnisko dokumentu, nosacījumu sagatavošanai

Kā pieprasīt Tehniskos noteikumus izmantojot BIS (Būvniecības informācijas sistēmu)?

Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) (apstiprināts 24.02.2021.) Domes lēmums

Lēmums Nr.17 "Par Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm apstiprināšanu 2022. gada vasaras sezonai"

Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai (no 2018. gada 1.marta)  Domes lēmums

 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV - 2107

Struktūrvienības kontaktpersonas