Aktuālie projekti

Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Viršu ielā 20, Tīrainē

Logo josla

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Viršu ielā 20, Tīrainē"   (Nr. 23-04-AL04-A019.2205-000007). 

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 24. jūlijam

Projekta ietvaros tiks izbūvēts labiekārtot suņu treniņu laukums, kurā tik uzstādīts:

 • nožogojums 116m
 • 3 suņu treniņu iekārtas
 • 1 Soliņš
 • 1 atkritumu urna
 •  1 dzeramā ūdens krāns

Projekta mērķis: radīt iespēju cilvēkiem, kuriem ir suņi tos savstarpēji socializēt, apmācīt, izmantojot uzstādītos adžilitus - suņu treniņu iekārtas un drošā, kontrolētā vidē ļaut tiem pārvietoties bez pavadas.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 21 000 eiro, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 18 000  eiro un Pašvaldības finansējums 3 000 eiro.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Babītes pagastā pie Piņķu ūdenskrātuves

Logo

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Babītes pagastā pie Piņķu ūdenskrātuves"   (Nr. 23-04-AL04-A019.2205-000006)

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 24. jūlijam

Projekta ietvaros tiks izbūvēts labiekārtots suņu treniņu laukums, kurā tik uzstādīts:

 • nožogojums 165m
 • 3 suņu treniņu iekārtas
 • 1 soliņš
 • 1 atkritumu urna
 •  1 apmeklētāju skaita fiksētājs

Projekta mērķis: radīt iespēju cilvēkiem, kuriem ir suņi tos savstarpēji socializēt, apmācīt, izmantojot uzstādītos adžilitus - suņu treniņu iekārtas un drošā, kontrolētā vidē ļaut tiem pārvietoties bez pavadas.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 22 000 eiro, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 18 000  eiro un Pašvaldības finansējums 4 000 eiro.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde

Logo josla

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu "Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde"  (Nr. 23-04-AL04-A019.2201-000006).

 

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 31. jūlijam.

 

Projekta ietvaros tiks labiekārtotas brīvi pieejamas jauniešu telpas, ierīkojot virtuvi un iegādājoties projektoru.

 

Projekta mērķis ir labiekārtot Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā esošās jauniešu telpas atbilstoši jauniešu vajadzībām, tādā veidā veicinot jauniešu iniciatīvu un iesaisti, dodot iespēju visiem Mārupes novada jauniešiem līdzvērtīgas iespējas dažādot sabiedriskās aktivitātes.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 7 000, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 6 300 un Mārupes novada pašvaldības finansējums EUR 7 00.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

 

Uzsākta projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā” īstenošana

logo

 

Mārupes novada pašvaldība ar līdzfinansējumu no Eiropas Atveseļošanas fonda 2 877 000 eiro apmērā ir uzsākusi projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā” īstenošanu.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Maršruts (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe 

Plānots kā Rīgas valstspilsētas maģistrālās veloinfrastruktūras turpinājums. Tas sāksies no Mārupes novada administratīvās teritorijas robežas ar Rīgas valstspilsētu (pie Sīpeles ielas), turpināsies gar Dzelzceļa ielu, Jelgavas ceļu (V-13), Vecozolu ielu un Mārupītes gatvi. Tālāk pa esošo gājēju-velo ceļu Mārupe – Jaunmārupe un Mazcenu aleju līdz Ziedkalnu ielas un Loka ceļa krustojumam Jaunmārupē, iekļaujot Ozola ielas posmu kā savienojošo maršrutu.

Maršruta (V7) kopgarums plānots 16 205 m. No tiem 8843 m tiks pārbūvēti vai izbūvēti no jauna. 

Maršruts (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve) 

Plānots kā Rīgas valstspilsētas maģistrālās veloinfrastruktūras turpinājums. Tas sāksies no Mārupes novada administratīvās teritorijas robežas ar Rīgas valstspilsētu gar Slokas ielu (V20) esošajā gājēju-velo ceļā Imanta – Babīte, pa kuru turpināsies līdz regulējamajai gājēju pārejai, kur šķērsos autoceļu A5 (Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)). Pieslēgsies gājēju ceļam, kas ved uz dzelzceļa staciju “Babīte”, turpināsies gar Bērzu ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, šķērsos velo ceļu Rīga – Jūrmala. Turpināsies gar Liepu aleju, Veco Kalnciema ceļu un Celtnieku ielu. Pa esošo gājēju un velosipēdistu tiltu šķērsos autoceļu A10 (Rīga – Ventspils), turpināsies gar autoceļu A5 (Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)), šķērsos regulējamu gājēju pāreju. Velomaršruta noslēdzošais posms plānots gar Rīgas ielu līdz Piņķu ūdenskrātuvei. 

Maršruta (V8) kopgarums plānots 7074 m. No tiem 4996 m tiks pārbūvēti vai izbūvēti no jauna. 

2022. gadā ir veikta abu maršrutu priekšizpēte un izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze. 2023. gadā tiks izstrādāti būvprojekti.

2023. gada būvniecības sezonā plānojam veikt būvdarbus maršrutā Rīga – Mārupe – Jaunmārupe, izbūvējot Ziedkalnu ielas posmu Jaunmārupē. 

 

MARŠRUTU INTERAKTĪVĀ KARTE

 

Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS

logo

 

Nr. EKII-7/24

Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novada, Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros tiks nomainīti esoši 1300 nātrija gaismekļi, to vietā uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, no kuriem 276 tiks aprīkoti ar kustības radaru, tādejādi radot drošu un komfortablu vidi.

Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 466,72 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 50,87 t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,106 kg CO2 gadā/ euro.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2024.gada 5.oktobrim

BUDŽETS

Plānotās investīcijas

Finanšu rezerve

Paredzamā līguma summa bez PVN

Paredzamā līguma summa ar PVN

 

EUR 748 047,95

 

 

EUR 21 787,80

 

EUR 600 215,00

 

EUR 726 260,15

 

FINANŠU AVOTI

Attiecināmās izmaksas

EUR 748 047,95

100 %

EKII finansējums

EUR 478 750,69

64 %

Pašvaldības finansējums

EUR 269 297,26

36 %

 

Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

EKII ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. Tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.

Vairāk informācijas: https://ekii.lv/index.php?page=par-ekii-projektu

 

Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS

logo

 

 

Nr. EKII-7/10

Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novada, Babītes un Salas pagastos, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros tiks nomainīti esoši 1430 nātrija gaismekļi, to vietā uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, no kuriem 192 tiks aprīkoti ar kustības radaru, tādejādi radot drošu un komfortablu vidi.

Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 508,77 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 55,46 t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,111 kg CO2 gadā/ EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2024.gada 5.oktobrim

BUDŽETS

Plānotās investīcijas

Finanšu rezerve

Paredzamā līguma summa bez PVN

Paredzamā līguma summa ar PVN

 

EUR 780 539,67

 

 

EUR 21 259,83

 

EUR 627 504

 

EUR 759 279,84

 

FINANŠU AVOTI

Attiecināmās izmaksas

EUR 780 539,67

100 %

EKII finansējums

EUR 499 545,39

64 %

Pašvaldības finansējums

EUR 280 994,28

36 %

 

Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

EKII ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. Tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.

Vairāk informācijas: https://ekii.lv/index.php?page=par-ekii-projektu

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 329 143 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 279 771.55 euro un valsts budžeta finansējums – 49 371,45 euroProjekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots no 2017. - 2023.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Mārupes novada iedzīvotājiem būs uzlabota pieejamība veselības veicināšanas pakalpojumiem – nodrošināts veselības veicināšanas pasākumu komplekss;
 • mainīta iedzīvotāju domāšana attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, mainīti iedzīvotāju ieradumi;
 • projekta īstenošanas laikā no 2017. - 2020. gadam (projekta 1.kārta) 1825 atbalsta mērķa grupas iedzīvotāji tika iesaistīti dažādos veselības veicināšanas pasākumos;
 • projekta īstenošanas laikā no 2021. - 2023.gadam (projekta 2.kārta) tiks īstenoti ne mazāk kā 752 pasākumi.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 •  Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.
 • Mārupes Valsts ģimnāzijas un Mārupes pamatskolas trešo klašu audzēkņu peldētapmācība.        

Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu “Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā” (Nr. 22-04-AL04-A019.2205-000001).

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024.gada 30.aprīlim

Projekta ietvaros tiks:

 • izbūvētas trīs laipas, lai nodrošinātu iespēju droši šķērsot takas maršrutā esošus grāvjus;
 • maršruta mitrākajā vietā uzstādīta koka laipu taka;
 • ainaviskā vietā pie purva ezeriņa uzstādīts vides objekts - foto rāmis/sols;
 • takas garumā uzstādīti četri soli;
 • uzstādīti trīs stendi ar izglītojošu informāciju.

Projekta mērķis ir radīt iespēju sabiedrībai aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, izzinot purvu ekosistēmu. Izveidojot publisko infrastruktūru Medemu purvā, tiks veicināta veselīga brīvā laika pavadīšana iedzīvotājiem un veicināta tūrisma attīstība.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 45 000 un Mārupes novada pašvaldības finansējums EUR 5 000.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

Informācija sadaļā atjaunota 08.08.2023.