Sabiedrība

Rīgas meži

SIA "Rīgas meži” ir lielākais mežu īpašnieks Mārupes novadā un, apzinoties to, ka meži kā resurss ir nozīmīgs ne tikai tā īpašniekam, bet sabiedrībai kopumā, ir rosinājis veidot diskusiju par plānotajiem mežu apsaimniekošanas darbiem savos īpašumos esošajos mežos Mārupes novadā 2021.-2023.gadu periodā.

Uzņēmums apsaimniekošanas darbus veic saskaņā ne tikai ar valstī spēkā esošām likumdošanas normām, bet arī atbilstoši papildus noteikto meža apsaimniekošanas kvalitātes standartu (PEFC) prasībām. Ņemot vērā nepieciešamo ieguldījumu darbu plānošanā, uzņēmumam ir svarīgi pirms darbu uzsākšanas savlaicīgi uzzināt  interesentu viedokli vai iebildumus, lai iespēju robežās saskaņotu uzņēmuma un sabiedrības intereses un koriģētu cirsmu plānus.

Kā pirmais solis sadarbības īstenošanai tika organizēta tikšanās Skultes dienas centrā šī gada 26.augustā, uz kuru diemžēl neviena ieinteresētā persona neieradās. Tikšanās gaitā bija paredzēts informēt interesentus par 2022. un 2023. gadā plānoto darbu kārtību un teritorijām (skatīt attēlus zemāk), mežu apsaimniekošanas specifiku, kā arī atbildēt uz jautājumiem un uzklausīt priekšlikumus. Kaut arī pirmais “mēģinājums” izrādījies neveiksmīgs, SIA “Rīgas meži” plāno arī turpmāk aicināt interesentus uz sadarbību un tiešu komunikāciju konkrētu jautājumu pārrunāšanai. Paredzams, ka publiski plašākā lokā cirsmu plāni varētu tikt apspriesti periodiski, laikā kad uzņēmums uzsāk konkrētā gada darbu plānošanu. Konkrētu priekšlikumu gadījumā interesenti var vērsties pie uzņēmuma speciālistiem, lai pārrunātu iebildumus un risinātu jautājumu šaurākā lokā.

Sadarbībā ar pašvaldību, turpmāk tiek paredzēts informāciju par mežu apsaimniekošanas plāniem publicēt arī pašvaldības mājas lapā sadaļā Sabiedrība / Vide un infrastruktūra, kur jau šobrīd ievietoti 2022. un 2023. gada cirsmu plāni. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka arī šobrīd informācija par Mežu apsaimniekošanas plāniem ir publiski pieejama SIA “Rīgas meži” tīmekļa vietnē. Apstiprinātie plāni ir pieejami  SIA “Rīgas meži” tīmekļa vietnē sadaļā Meži / Mežu apsaimniekošanas plāns.

 

Kontaktpersona: Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis tel.29225099, e-pasts: janis.germanis@riga.lv

 

Meža apsaimniekošanas plānā paredzētās cirsmas 2022. gadam Mārupes novadā

Meža apsaimniekošanas plānā paredzētās cirsmas 2023. gadam Mārupes novadā

Meža apsaimniekošanas plānā paredzētās cirsmas no 2021.gadam līdz 2023.gadam Mārupes novadā. Pārskata karte

Informācija sadaļā atjaunota 11.09.2020.