Izglītība

Pedagogu profesionālās pilnveides programmmas

2022. gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātie NOTEIKUMI "Kārtība, kādā tiek saskaņotas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas Mārupes novadā" (PDF). 

Pielikums Nr. 1 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas pieteikums (WORD)

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2023. gads) (PDF)

Atjaunots 2023. gada 27. novembrī


Pedagogu profesionālās pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2022. gads)  (PDF)

 

                                         
 

Informācija sadaļā atjaunota 27.11.2023.