Izglītība

Pedagogu profesionālās pilnveides programmmas

2022. gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātie NOTEIKUMI "Kārtība, kādā tiek saskaņotas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas Mārupes novadā" (PDF). 

Pielikums Nr. 1 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas pieteikums (WORD)

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2024. gads) (PDF)

Atjaunots 2024. gada 22. aprīlī 


Pedagogu profesionālās pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2023. gads) (PDF)

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2022. gads)  (PDF)

 

                                         
 

Informācija sadaļā atjaunota 22.04.2024.