Izglītība

Pedagogu profesionālās pilnveides programmmas

2022. gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātie NOTEIKUMI "Kārtība, kādā tiek saskaņotas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas Mārupes novadā" (PDF). 

Pielikums Nr. 1 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas pieteikums (WORD)

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2023. gads) (PDF)


Pedagogu profesionālās pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2022. gads)  (PDF)

 

                                         
 

Informācija sadaļā atjaunota 22.03.2023.