Tūrisms

Gleznotājs Guntars Sviķis

Gleznotājs Gundars Sviķis
Skultes ciems, Mārupes novads
+371 22012813

Guntars Sviķis pēc izglītības un profesijas ir ļoti tehnisks cilvēks, ar attīstītu inženiertehnisku un matemātisku domāšanu. Tomēr viņa radošā dvēsele līdz pat 40 gadu vecumam meklēja veidu, kā izpaust savu māksliniecisko talantu.
2017.gada siltā un saulainā 30.septembra dienā Guntars pateica “JĀ” savam klusībā lolotam sapnim un devās uz mākslinieku veikalu, no kura izgāja ārā ar lielu iepirkumu somu, laimīgs kā bērns no rotaļlietu veikala. Guntara pirmā glezna ar spilgtu saules rietu bija liela uzdrīkstēšanās – gleznot, lai izpaustu savas emocijas, domas un attieksmi, gleznot, lai sabiedrībā vairotu estētiskās vērtības.

Ziema%20park%C4%81_0.jpg

Gar_ce%C4%BCa_malu_Gundars_Svi%C4%B7is_0.jpg

Birztalas%20mal%C4%81.jpg

Kopš gleznošanas uzsākšanas, gada laikā no 2017.gada līdz 2018.gada rudenim Guntaram Sviķim tapušas jau 85 gleznas, kurās vērojams miers, harmonija, izturētība, maigas krāsu gammu pārejas, kas spilgti ataino paša mākslinieka dabu – viņš vienmēr ir savaldīgs un pieklājīgs pret apkārtējiem. Vairumā gleznu atspoguļojas autora mīlestība pret dabu, atainojot tās patieso būtību, kas nemaz nav pārsteigums, jo mākslinieks daļu savas dzīves ir pavadījis laukos – šeit, Ugāles pusē. Guntara gleznas kā gājputni atgriežas Ugālē kā uz mājām, lai priecētu un rosinātu asociatīvas pārdomas Ugāles izstādes skatītājos.

DSC_3202.JPG

DSC_3025.JPG

DSC_3217.JPG