Pakalpojumi

Trauksmes celšana

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem un nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums. Tas stājās spēkā 2019.gada 1.maijā.

Ievērot: Likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Mārupes novada pašvaldības izpratnē trauksmes cēlējs ir jebkurš pašvaldības darbinieks, praktikants un ārpakalpojuma sniedzēja darbinieks, bet ne iedzīvotājs.

Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldībā tiek iesniegti un izskatīti trauksmes cēlēju ziņojumi, ir noteikta Mārupes novada domes darba kārtības noteikumu 10.nodaļā (Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra sēdes Nr.2 lēmums Nr.37)

Mārupes novada pašvaldības atbildīgā persona trauksmes celšanas jautājumos ir Centrālās administrācijas lietvede-arhivāre Gunita Snipke

Trauksmes cēlējs saziņai un ziņojumu iesniegšanai var izmantot kādu no šiem kanāliem:

  • Elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz e-pasta adresi trauksmescelejs@marupe.lv;
  • Slēgta pastkastīte Mārupes novada pašvaldības vestibilā pie Sociālā dienesta Daugavas ielā 29, Mārupē;
  • Mobilais tālrunis 25910884, t.sk. saziņas aplikācija “Whatsapp”;
  • Pasts. Nosūtot ziņojumu uz Mārupes novada pašvaldības pasta adresi Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167. Šādā gadījumā ziņojumu ielikt aizlīmētā papildus aploksnē ar norādi "Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • Klātiene, iepriekš saskaņojot apmeklējumu;
  • https://trauksmescelejs.lv tiešsaistē iesniegts ziņojums;
  • Vispārējie saziņas kanāli ar pašvaldību, piem. izmantojot oficiālo pašvaldības eAdresi, oficiālo pašvaldības e-pasta adresi marupe@marupe.lv vai pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv Šajā gadījumā norādīt, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, lai to nekavējoties varētu norobežot no pārējās e-adresē vai e-pastā saņemtās korespondences.

Trauksmes cēlēja ziņojumu iesniedz izmantojot veidlapu “trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Plašāka informācija par trauksmes celšanu atrodama tīmekļvietnē https://trauksmescelejs.lv

Informācija sadaļā atjaunota 11.08.2021.