Uzņēmējdarbība

Sociālās uzņēmējdarbības granta konkurss "AUGŠUP"

27.06.2022.

Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā „Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu pašvaldībām, izvēlētas piecas perspektīvākās sociālā biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir teju 40 000 eiro.

Grantu programma “Augšup” šogad tiek īstenota pirmo reizi, un tajā tika saņemti 20 sociālā biznesa ideju pieteikumi.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Uzņēmēju ieceres ir ļoti dažādas, sākot ar veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītības projektiem, beidzot ar mākslīgā intelekta risinājumiem. Taču tās visas vieno kopīgs mērķis – jēgpilns darbs, kas pozitīvi ietekmē vietējo sabiedrību, turklāt sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par būtisku uzņēmumu konkurētspējas faktoru. Ikviena konkursā iesniegtā ideja ir tik vērtīga, ka žūrijai bija ļoti grūti izvēlēties uzvarētājus – patiesi gribējās atbalstīt visus. Esam gandarīti par konkursa rezultātiem un plānojam to turpināt arī nākamgad, jo mūsu vidū ir daudz iedvesmojošu un uzņēmīgu darītāju. Reizēm labām idejām pietrūkst tikai sākotnējas pārliecības, tāpēc tos, kuri šogad neieguva grantu, aicinu ņemt vērā žūrijas ieteikumus biznesa idejas pilnveidošanai un nākamgad startēt konkursā atkārtoti.”

Sociālās uzņēmējdarbības grantu ieguvēji:

  • SEB bankas grantu 8000 eiro apmērā saņēma SIA „HappyOtto” no Mārupes novada jaunas mobilās aplikācijas izveidei, kas palīdzēs organizēt aprūpes procesu – tiem, kuriem nepieciešama aprūpe, būs iespēja ērti atrast atbalsta personu konkrētajā reģionā. 
  • Mārupes novada pašvaldības grantu 8000 eiro apmērā saņēma SIA "Centrs sevii" lekciju cikla “esi/ REDZAMS” izveidei universāla apmācību programma pieaugušajiem (izglītības iestādēm, pašvaldībām, apmācību uzņēmumiem) par mobinga preventīvu novēršanu ar emocionālās, sociālās inteliģences metodēm.
  • Olaines novada pašvaldības grantu 7827.91 eiro apmērā saņēma SIA "Atbalsta centrs "Citāds Es"" interaktīvā un sensorā inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uzņēmuma darbības mērķis ir bērnu un jauniešu ar invaliditāti harmoniska iekļaušana sabiedrībā un rūpes par viņu vecākiem.
  • Siguldas novada pašvaldība grantu 8 000 eiro apmērā piešķīrusi biedrībai "Gaismas laiva" funkcionālā apģērba un aksesuāru cilvēkiem ar kustību traucējumiem izstrādei. Biznesa idejas autori izstrādājuši prototipu lietusmētelim ar aksesuāriem, kas ergonomiski pielāgots kustību specifikai.
  • Ropažu novads ar grantu 7845 eiro apmērā atbalstīs SIA "Mobīla Aprūpe" veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai mobilajā kabinetā un mājas vizītēs.

 

Saņemtos granta līdzekļus uzņēmumi var izmantot esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa sociālās ietekmes veidošanai vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei. Plašāka informācija par grantu programmu “Augšup” pieejama mājaslapā seb.lv/augsup.

FOTO GALERIJA

Foto

Foto

Foto

Foto

Plakāts

SEB bankas, Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu kopīgi īstenotajā jaunajā socialās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” saņemti 20 biznesa ideju pieteikumi.Uzņēmēju ieceres ir ļoti daudzveidīgas – veselības aprūpes pakalpojumi un speciālā uztura produkti, atbalsta rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izglītības un sevis pilnveidošanas projekti, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, vēsturisku ēku atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana, kā arī mākslīgā intelekta risinājumi.

Iesniegtos projektus tālāk vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 8 000 eiro un to varēs izmantot esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa sociālās ietekmes veidošanai vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Lai veicinātu mazo uzņēmumu attīstību, ar Pierīgas novadu pašvaldībām sadarbojamies jau vairāk nekā piecus gadus – jauno uzņēmēju atbalsta programmā „(ie)dvesma” granta līdzekļus savas idejas attīstīšanai saņēmuši teju 40 biznesa ideju autori. Ir gandarījums, ka kopīgo sadarbību izdevies vēl vairāk paplašināt un šogad pirmo reizi organizējam arī atsevišķu grantu konkursu tieši sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Latvijā šī joma vēl ir salīdzinoši jauna – šobrīd ir reģistrēti un aktīvi darbojas 200 sociālie uzņēmumi, taču to skaits pieaug un arvien vairāk tieši pašvaldības iesaistās šīs uzņēmējdarbības formas atbalstīšanā. Arī konkursā saņemto pieteikumu skaits liecina par to, ka gan esošie, gan vēl tikai topošie uzņēmēji ir ieinteresēti ilgtspējīgu un jēgpilnu biznesa ideju attīstībā, kas sniedz labumu vietējai sabiedrībai.”

Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnija sākumā. Plašāka informācija par grantu programmu “Augšup” pieejama mājaslapā seb.lv/augsup.


01.04.2022.

2022. gada aprīlī tika uzsākta jauna sociālās uzņēmējdarbības grantu programma “Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadiem ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.

Maksimālā naudas summa vienam grantam ir noteikti 8 000 eiro un uz to varēs pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību kādā no minētajiem novadiem, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori. 

Granta līdzekļi paredzēti saimnieciskiem mērķiem esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa virzībai sociālajā virzienā vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei. 

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Lai arī sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir samērā jauns uzņēmējdarbības veids, tā attīstās arvien straujāk – šobrīd ir reģistrēti teju 200 aktīvi sociālie uzņēmumi, kurus vieno mērķis ne tikai gūt peļņu, bet arī radīt labvēlīgas pārmaiņas apkārtējā sabiedrībā. Tā ir ļoti pozitīva tendence, jo, palielinoties izpratnei par ilgtspēju, palielinās arī sabiedrības gaidas no uzņēmējiem. Sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par būtisku uzņēmuma konkurētspējas faktoru, vienlaikus paģērot ne vien cēlu mērķi, bet arī uzņēmuma spēju patstāvīgi izdzīvot, augt, attīstīties un sasniegt šo mērķi paša spēkiem, īstenojot ilgtspējīgu biznesa modeli. Šobrīd, kad ekonomika visā pasaulē jau atkal piedzīvo būtiskas pārmaiņas, ir ļoti pateicīga augsne jauniem attīstības virzieniem un idejām, tāpēc, ja kāds patlaban apsver sociālo uzņēmējdarbību, aicinu izmantot iespēju un pieteikties grantam, lai ne tikai pretendētu uz finansējumu, bet vienlaikus arī pārliecinātos par sava biznesa plāna ilgtspēju, pārrunājot to ar kompetentu žūriju.”

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence: “Mārupes novadā ir daudz uzņēmīgu cilvēku, dažādu jomu profesionāļu, uzņēmumu, kas jau pierādījuši sevi vietējā un starptautiskā tirgū. Taču dalība sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” var izrādīties kā jauna ceļa sākums tiem, kuri meklē citus apvāršņus. Aicinu izmantot šo iespēju tagad - laikā, kad sociālie jautājumi izvirzās priekšplānā. Un, iespējams, jau tuvākajā nākotnē varēsim dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem mūsu novadā. ”

Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnijā. 

Plašāka informācija par grantu programmas “Augšup” nosacījumiem un pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapā seb.lv/augsup. Īsumā par grantu programmu "Augšup" (pdf)

Jautājumu gadījumā un papildu informācijai vērsties pie Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes, e-pasta adrese: elina.brigmane@marupe.lv, tālr. nr. 28347211.    

Augšup

Saistītās ziņas:

11.04.2022. 12.aprīlī notiks tiešsaistes diskusija par sociālās uzņēmējdarbības biznesa potenciālu Latvijā

Sarunas ieraksts skatāms zemāk.

Informācija sadaļā atjaunota 08.12.2022.