Uzņēmējdarbība

Sociālās uzņēmējdarbības granta konkurss "AUGŠUP"

16.06.2023.

Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” par 40 000 eiro

atbalstīs sešas biznesa idejas

Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā „Augšup”, ko jau otro gadu īsteno SEB banka kopā ar Pierīgas novadu pašvaldībām, izvēlētas sešas perspektīvākās sociālā biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir 40 000 eiro.

Šogad tika saņemti 13 biznesa ideju pieteikumi, no tām vairākums saistītas ar dažādiem izglītības un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī digitālu risinājumu izstrādi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 “Sociālos uzņēmējus raksturo aicinājums, pat sava veida misija veidot apkārtējo sabiedrību labāku. Tie ir uzņēmīgi cilvēki, kuri, visbiežāk paši saskaroties ar kādu sociālu problēmu, uzņemas iniciatīvu un rīkojas, negaidot, ka to viņu vietā darīs kāds cits. Pat, ja sākotnēji tas ir tikai viena novada ietvaros, labām idejām ir potenciāls attīstīties un nodrošināt uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanu. Radot jaunus produktus un pakalpojumus, kas palīdz kādai mazāk aizsargātai sabiedrības grupai vai risina izglītības, iekļaušanas un vides ilgtspējas jautājumus, ilgtermiņā ieguvums ir visai sabiedrībai – mainās domāšana un paradumi. Ik gadu SEB bankas īstenotajās grantu programmās redzam, ka Latvijas iedzīvotājiem ir daudz ideju un mērķtiecība tās īstenot, tāpēc esam gandarīti kopā ar Pierīgas novadu pašvaldībām sniegt finansiālu atbalstu, lai sekotu tālāka darbība,” saka SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Šajā gadā Mārupes novada pašvaldība saņēma septiņus konkursa pieteikumus ar vairākām ļoti labām sociālās uzņēmējdarbības idejām, tādēļ nenoliedzami žūrijai ideju vērtēšana bija sarežģīta un prasīja padziļinātu biznesa modeļu izpēti. Tādēļ likumsakarīgi šoreiz nolēmām atbalstīt divus iesniegtos projektus, dalot finansējumu uz pusēm. Gan viens, gan otrs sociālās uzņēmējdarbības projekts attīstīs pavisam jaunus virzienus novadā, pievēršoties tādām sabiedrības grupām kā jaunieši un seniori ar mērķi saliedēt šīs abas grupas un veicināt senioru socializēšanos. Domājot par jauniešu attīstību, jāatzīst, ka svarīga loma viņu izglītošanā ir tieši vecākajām paaudzēm, kas var sniegt noderīgas dzīves gudrības, kā arī savstarpējās komunikācijas vides veidošana un sadarbība ar jauniešiem pozitīvi ietekmē senioru emocionālo un fizisko veselību,” uzsver Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš.

Sociālās uzņēmējdarbības grantu ieguvēji:

  • SEB bankas grantu 8000 eiro apmērā saņēma SIA „Sonido” no Ķekavas novada sociālā projekta "Parunāsim" attīstībai. Uzņēmuma mērķis ir izveidot tiešsaistes video kanālu cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, kas mazinātu vientulības sajūtu un sniegtu atbalstu informācijas iegūšanā. Plānots izveidot arī atsevišķu zvanu līniju, lai sniegtu sarunāšanās pakalpojumu ukraiņu valodā.
  • Ķekavas novada pašvaldība grantu 8000 eiro apmērā piešķīrusi SIA “Dzīvības poga” –trauksmes un ātrās reaģēšanas sistēmas izveidei senioru un cilvēku ar veselības problēmām drošībai un neatkarībai. Projekta mērķis ir uzsākt “Drošības pogas” pakalpojumu ar jauna veida trauksmes pogām, kas ļauj ne tikai izsaukt palīdzību, bet arī nepārtraukti veic sirds ritma un skābekļa saturācijas asinīs kontroli.
  • Mārupes novada pašvaldība šogad atbalstīja divus projektus – grantu 4000 eiro apmērā saņēma SIA “Gardegunis” interaktīvu pasaku nodarbību īstenošanai ar mērķi nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem un mazināt senioru sociālo atstumtību. Savukārt grantu 4000 eiro apmērā saņēma SIA “Dabas saldumu maģija”, kas vēlas izveidot apmācību programmu konditorejas prasmju apgūšanai, vienlaikus veicinot senioru un jauniešu socializēšanos kopīgā gatavošanā.
  • Ropažu novads ar grantu 8000 eiro apmērā atbalstīs SIA “Reto cerība” kravas transportlīdzekļa iegādi, lai uzņēmums varētu nodrošināt rentablu loģistiku saimnieciskajā darbībā. Transportlīdzekļa iegāde sniegs iespēju uzņēmumam radīt jaunas darbavietas, kā arī sniegs iespēju resocializēties cilvēkiem ar atkarību problēmām un bijušiem ieslodzītajiem.
  • Siguldas novada pašvaldība grantu 8000 eiro apmērā piešķīrusi Vitai Beinertei piedzīvojumu terapijas attīstīšanai dažādām vecuma grupām. Tās pamatā ir dabas dziedinošais spēks un sevis pārvarēšana piedzīvojumu aktivitātēs, ar kuru palīdzību iespējams apgūt jaunus uzvedības modeļus un apgūto pārvērst ikdienas praksē.

FOTO: 2023. gada 15. jūnija  grantu programmas "Augšup" uzvarētāju apbalvošanas ceremonija

Granta saņēmējas

Mārupes novada pašvaldības grantu šogad saņem SIA “Dabas saldumu maģija” par projektu “Sajūtu atvilktne” un SIA “Gardegunis” par projektu “Gardegunis vairo prieku”. 

SEB banka


05.04.2023.

Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” būs pieejams atbalsts līdz 48 000 eiro

3. aprīlī tiks uzsākta projektu pieņemšana sociālās uzņēmējdarbības grantu programmai “Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu un Siguldas novadiem. Pretendēt uz finansiālo atbalstu varēs gan strādājoši uzņēmumi, gan vēl neīstenotu biznesa ideju autori. Kopējais grantu apmērs šogad būs līdz 48 000 eiro. 


Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 8 000 eiro, un uz to var pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību kādā no minētajiem novadiem, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori. Granta līdzekļi paredzēti saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei.


SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Tas ir mīts, ka sociālais uzņēmums darbojas bez peļņas – ilgtermiņā tas var veiksmīgi pastāvēt tikai tad, ja ir vienlīdz orientēts gan uz sociālā labuma radīšanu sabiedrībai, gan uz savu attīstību un biznesa mērķu sasniegšanu. Tā kā sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par būtisku konkurētspējas faktoru, ko no uzņēmumiem sagaida gan klienti, gan arī investori, aicinu esošos un topošos sociālos uzņēmējus pieteikties grantu konkursā, kas sniedz iespēju ne tikai pretendēt uz finansējumu, bet arī pārliecināties par savas ieceres dzīvotspēju, pārrunājot to ar profesionālu žūriju.”


Sociālās uzņēmējdarbības inkubatora “Reach for Change Latvia” valdes locekle Kristīne Vērpēja: “Ir patiess prieks un gandarījums, ka grantu konkurss, kas paredzēts tieši sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, notiek jau otro gadu pēc kārtas, un tas apliecina, ka interese par šī uzņēmējdarbības veida attīstību ir gan no uzņēmēju, gan pašvaldību puses. Šis konkurss ir arī lielisks piemērs, kā publiskais un privātais sektors, savstarpēji sadarbojoties, var veicināt tādu ideju rašanos un attīstību, kas spēj risināt sabiedrībā aktuālas problēmas caur uzņēmējdarbību. Topošajiem un esošajiem sociālajiem uzņēmējiem tā ir arī lieliska iespēja veidot sadarbību ar vietējām pašvaldībām, iesaistoties novadu stiprināšanā.” 


Iesniegt projektus varēs līdz 28. aprīlim. Tālāk tos vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnijā. 


Grantu programma “Augšup” norisināsies jau otro reizi. Pērn programmas ietvaros atbalstu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas īstenošanai saņēma pieci uzņēmēji Pierīgā. Plašāka informācija pieejama mājaslapā seb.lv/augsup.


Papildu informācijai:
Elīna Neimane, Korporatīvās komunikācijas pārvalde, uzņēmumu komunikācijas vadītāja – 26861570elina.neimane@seb.lv 
Vairāk par SEB grupu Latvijā: 
Twitter/SEB_Latvia, Facebook/SEB.Latvia, YouTube/SEBlatvia, LinkedIn/Seb-banka-latvia
www.seb.lv

 

Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 29. marta lēmums Nr. 7 

"Par Mārupes novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un AS “SEB banka”" un sociālās uzņēmējdarbības grantu konkursa "Augšup" sadarbības līgums 


27.06.2022.

Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā „Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu pašvaldībām, izvēlētas piecas perspektīvākās sociālā biznesa idejas, kuru autori to īstenošanai saņems finansiālu atbalstu. Kopējais šogad piešķirto grantu apjoms ir teju 40 000 eiro.

Grantu programma “Augšup” šogad tiek īstenota pirmo reizi, un tajā tika saņemti 20 sociālā biznesa ideju pieteikumi.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Uzņēmēju ieceres ir ļoti dažādas, sākot ar veselības aprūpes pakalpojumiem un izglītības projektiem, beidzot ar mākslīgā intelekta risinājumiem. Taču tās visas vieno kopīgs mērķis – jēgpilns darbs, kas pozitīvi ietekmē vietējo sabiedrību, turklāt sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par būtisku uzņēmumu konkurētspējas faktoru. Ikviena konkursā iesniegtā ideja ir tik vērtīga, ka žūrijai bija ļoti grūti izvēlēties uzvarētājus – patiesi gribējās atbalstīt visus. Esam gandarīti par konkursa rezultātiem un plānojam to turpināt arī nākamgad, jo mūsu vidū ir daudz iedvesmojošu un uzņēmīgu darītāju. Reizēm labām idejām pietrūkst tikai sākotnējas pārliecības, tāpēc tos, kuri šogad neieguva grantu, aicinu ņemt vērā žūrijas ieteikumus biznesa idejas pilnveidošanai un nākamgad startēt konkursā atkārtoti.”

Sociālās uzņēmējdarbības grantu ieguvēji:

  • SEB bankas grantu 8000 eiro apmērā saņēma SIA „HappyOtto” no Mārupes novada jaunas mobilās aplikācijas izveidei, kas palīdzēs organizēt aprūpes procesu – tiem, kuriem nepieciešama aprūpe, būs iespēja ērti atrast atbalsta personu konkrētajā reģionā. 
  • Mārupes novada pašvaldības grantu 8000 eiro apmērā saņēma SIA "Centrs sevii" lekciju cikla “esi/ REDZAMS” izveidei universāla apmācību programma pieaugušajiem (izglītības iestādēm, pašvaldībām, apmācību uzņēmumiem) par mobinga preventīvu novēršanu ar emocionālās, sociālās inteliģences metodēm.
  • Olaines novada pašvaldības grantu 7827.91 eiro apmērā saņēma SIA "Atbalsta centrs "Citāds Es"" interaktīvā un sensorā inventāra iegādei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uzņēmuma darbības mērķis ir bērnu un jauniešu ar invaliditāti harmoniska iekļaušana sabiedrībā un rūpes par viņu vecākiem.
  • Siguldas novada pašvaldība grantu 8 000 eiro apmērā piešķīrusi biedrībai "Gaismas laiva" funkcionālā apģērba un aksesuāru cilvēkiem ar kustību traucējumiem izstrādei. Biznesa idejas autori izstrādājuši prototipu lietusmētelim ar aksesuāriem, kas ergonomiski pielāgots kustību specifikai.
  • Ropažu novads ar grantu 7845 eiro apmērā atbalstīs SIA "Mobīla Aprūpe" veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai mobilajā kabinetā un mājas vizītēs.

 

Saņemtos granta līdzekļus uzņēmumi var izmantot esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa sociālās ietekmes veidošanai vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei. Plašāka informācija par grantu programmu “Augšup” pieejama mājaslapā seb.lv/augsup.

FOTO GALERIJA

Foto

Foto

Foto

Foto

Plakāts

SEB bankas, Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadu kopīgi īstenotajā jaunajā socialās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” saņemti 20 biznesa ideju pieteikumi.Uzņēmēju ieceres ir ļoti daudzveidīgas – veselības aprūpes pakalpojumi un speciālā uztura produkti, atbalsta rīki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izglītības un sevis pilnveidošanas projekti, brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, vēsturisku ēku atjaunošana un apkārtnes labiekārtošana, kā arī mākslīgā intelekta risinājumi.

Iesniegtos projektus tālāk vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Maksimālā naudas summa vienam grantam būs 8 000 eiro un to varēs izmantot esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa sociālās ietekmes veidošanai vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Lai veicinātu mazo uzņēmumu attīstību, ar Pierīgas novadu pašvaldībām sadarbojamies jau vairāk nekā piecus gadus – jauno uzņēmēju atbalsta programmā „(ie)dvesma” granta līdzekļus savas idejas attīstīšanai saņēmuši teju 40 biznesa ideju autori. Ir gandarījums, ka kopīgo sadarbību izdevies vēl vairāk paplašināt un šogad pirmo reizi organizējam arī atsevišķu grantu konkursu tieši sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Latvijā šī joma vēl ir salīdzinoši jauna – šobrīd ir reģistrēti un aktīvi darbojas 200 sociālie uzņēmumi, taču to skaits pieaug un arvien vairāk tieši pašvaldības iesaistās šīs uzņēmējdarbības formas atbalstīšanā. Arī konkursā saņemto pieteikumu skaits liecina par to, ka gan esošie, gan vēl tikai topošie uzņēmēji ir ieinteresēti ilgtspējīgu un jēgpilnu biznesa ideju attīstībā, kas sniedz labumu vietējai sabiedrībai.”

Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnija sākumā. Plašāka informācija par grantu programmu “Augšup” pieejama mājaslapā seb.lv/augsup.


01.04.2022.

2022. gada aprīlī tika uzsākta jauna sociālās uzņēmējdarbības grantu programma “Augšup”, ko īsteno SEB banka kopā ar Mārupes, Siguldas, Ķekavas, Olaines un Ropažu novadiem ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā.

Maksimālā naudas summa vienam grantam ir noteikti 8 000 eiro un uz to varēs pretendēt gan uzņēmumi, kas jau veic vai plāno veikt sociālo uzņēmējdarbību kādā no minētajiem novadiem, gan arī vēl neīstenotu biznesa ideju autori. 

Granta līdzekļi paredzēti saimnieciskiem mērķiem esošās sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, esošā biznesa virzībai sociālajā virzienā vai arī jauna sociālā uzņēmuma izveidei. 

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars: “Lai arī sociālā uzņēmējdarbība Latvijā ir samērā jauns uzņēmējdarbības veids, tā attīstās arvien straujāk – šobrīd ir reģistrēti teju 200 aktīvi sociālie uzņēmumi, kurus vieno mērķis ne tikai gūt peļņu, bet arī radīt labvēlīgas pārmaiņas apkārtējā sabiedrībā. Tā ir ļoti pozitīva tendence, jo, palielinoties izpratnei par ilgtspēju, palielinās arī sabiedrības gaidas no uzņēmējiem. Sociālais aspekts arvien vairāk kļūst par būtisku uzņēmuma konkurētspējas faktoru, vienlaikus paģērot ne vien cēlu mērķi, bet arī uzņēmuma spēju patstāvīgi izdzīvot, augt, attīstīties un sasniegt šo mērķi paša spēkiem, īstenojot ilgtspējīgu biznesa modeli. Šobrīd, kad ekonomika visā pasaulē jau atkal piedzīvo būtiskas pārmaiņas, ir ļoti pateicīga augsne jauniem attīstības virzieniem un idejām, tāpēc, ja kāds patlaban apsver sociālo uzņēmējdarbību, aicinu izmantot iespēju un pieteikties grantam, lai ne tikai pretendētu uz finansējumu, bet vienlaikus arī pārliecinātos par sava biznesa plāna ilgtspēju, pārrunājot to ar kompetentu žūriju.”

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence: “Mārupes novadā ir daudz uzņēmīgu cilvēku, dažādu jomu profesionāļu, uzņēmumu, kas jau pierādījuši sevi vietējā un starptautiskā tirgū. Taču dalība sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” var izrādīties kā jauna ceļa sākums tiem, kuri meklē citus apvāršņus. Aicinu izmantot šo iespēju tagad - laikā, kad sociālie jautājumi izvirzās priekšplānā. Un, iespējams, jau tuvākajā nākotnē varēsim dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem mūsu novadā. ”

Saņemto pieteikumu atlase notiks trīs kārtās, izvērtējot gan to atbilstību programmas kritērijiem, gan biznesa plānu un idejas potenciālu, kā arī dalībnieku prezentācijas un atbildes uz žūrijas jautājumiem. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs gan biznesa profesionāļi, gan sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnijā. 

Plašāka informācija par grantu programmas “Augšup” nosacījumiem un pieteikuma veidlapa pieejama mājaslapā seb.lv/augsup. Īsumā par grantu programmu "Augšup" (pdf)

Jautājumu gadījumā un papildu informācijai vērsties pie Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes, e-pasta adrese: elina.brigmane@marupe.lv, tālr. nr. 28347211.    

Augšup

Saistītās ziņas:

11.04.2022. 12.aprīlī notiks tiešsaistes diskusija par sociālās uzņēmējdarbības biznesa potenciālu Latvijā

Sarunas ieraksts skatāms zemāk.

Informācija sadaļā atjaunota 16.06.2023.