Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādēs

Pirmsskolas izglītības iestādēs

Mārupes novada pašvaldības dome 2024. gada 31. janvārī apstiprinājusi līdzfinansējumu bērniem, kuri mācās privātajās izglītības iestādēs.

Kopējais Mārupes novada pašvaldības budžeta līdzekļu apmērs, kas plānots privāto pirmsskolas izglītības iestāžu atbalstam 2024. gadā,  ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

Bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam no 2024. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 401.93 eiro mēnesī, bet piecus un sešus gadus jauniem bērniem – 284.45 eiro mēnesī.

Salīdzinot aprēķināto līdzfinansējuma apmēru ar citām sešām pašvaldībām, redzam, ka Mārupes novadā tas ir augstāks par vidēji piešķirto apmēru.

 

 SalaspilsĶekavaMārupeRīgaĀdažiOlaineJūrmala
1.5-4 g.v.311359401.93403410413.82416
5-6 g.v.213247284.45288299285.72287

 

 

Salīdzinot septiņu pašvaldību līdzfinansējumus privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, par 1.5 - 4 g.v. bērnu tiek piešķirts vidēji 387,82 eiro mēnesī, bet par 5. - 6. g.v. bērnu tiek piešķirts vidēji 272,02 eiro mēnesī.

 

Līdzfinansējuma aprēķins veikts, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumus Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", aprēķinot vidējās izmaksas par vienu izglītojamo Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

Atšķirīgās izmaksas par 1.5-4 gadīgo bērnu un 5-6 gadīgo bērnu mācībām pirmsskolas izglītības iestādēs saistītas ar to, ka pedagogiem, kuri strādā ar  5-6 gadīgo bērnu grupās, valsts maksā mērķdotācijas pedagogu atalgojumam.

 

Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai: 

  • BĒRNAM UN VISMAZ VIENAM VECĀKAM IR JĀBŪT DEKLARĒTIEM Mārupes novadā un bērnam ir jābūt Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē.
  • PPII jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas; PPII jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada pašvaldību. 
  • Vecākiem jautājumos par līguma slēgšanu ar privātajām PII jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības.

Atbalsta izmaksa tiek piešķirta sākot ar dienu, kad bērns Valsts izglītības informācijas sistēmā tiek reģistrēts kā attiecīgās izglītības iestādes izglītojamais,  līdzfinansējuma apmērs tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam.


līdzfinansējums


2024. gada 31. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 36 

2023. gada 11. augustā spēkā stājas Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 29 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja". Grozījumu izdošanas mērķis ir veikt redakcionālus precizējumus spēkā esošajos saistošajos noteikumos, piemēram, precizēts Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes jaunais nosaukums un privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu izmaksu tāmes veidlapa.

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/2023 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"

 

IESTĀŽU SARAKSTS

Privāto mācību iestāžu saraksts - iestādes, ar kurām Mārupes novada pašvaldībai noslēgti līgumi par pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu.

 

PPII, kas noslēgušas sadarbības līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu (jautājumos par līguma slēgšanu ar PPII, kas nav sarakstā, jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības)

 

Iestādes nosaukums
Adrese
E-pasts
Tālrunis
Tāme
Bērnu un jaunatnes radošo spēju attīstības centrs “Namiņš”
Āraišu iela 32, Rīga, LV-1039
Mežkalnu iela 11, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
 
naminsmarupe@inbox.lv
29446424
Tāme
 
Bērnu un jauniešu interešu izglītības iestāde “Ģimenes izglītības centrs  “Balodītis””
Penkules iela 91, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV - 2167
info@baloditis.lv
28443799
29178848
Tāme
Pamatskola "Brīvā Māras skola"
"Draugi", Mārupes novads, LV-2166
info@marasskola.lv
29682468
Tāme
Privātā pirmskolas izglītības iestāde „Bērnu attīstības centrs Pīlīte”
Meiju iela 4, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV  - 2167
pilite@pilite.lv
29641679
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis Rū"
Zemītes iela 6a, Rīga, LV -1002
Sauliešu iela 22, Tīraine, Mārupes novads, LV - 2167
marupe@mazulitisru.lv
riga@mazulitisru.lv
 
26376916
 
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mikija skoliņa"
Meiju iela 4, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
skolina@mikijaskolina.lv
29641679
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "m'Kripatiņas"
Māras iela 14, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
ppiikripatinas@inbox.lv
67809874
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulespuķe"
Meža iela 4a, Rīga, LV 1048
info@spuke.lv
29838511
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bembi”
Plaužu iela 12, Rīga, LV-1073
Mārupītes gatve 84, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Bērzupes iela 5, Rīga, LV-1004
info@bernudarzsbembi.lv
26010191
20070978
Tāme
 
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta Rasa"
Spulgas iela 15, Rīga, LV-1058
Lakstīgalu iela 11a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128
Zemes iela 2, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Lielā iela 19 k-1, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Lapu iela 7, Berģi, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-1024
bernudarzszr@inbox.lv
20574472
20393488
Tāme
Rīgas Katoļu ģimnāzija
Ojāra Vācieša iela 6, Rīga, LV – 1004
info@rkgimnazija.lv 
29327306
Tāme
Kristīgā pirmsskola "Matejs"
Matīsa iela 50 b, Rīga, LV-1009
centrs.matejs@matejs.lv
67506028, 29964389
Tāme
Latvijas Starptautiskā skola
Meistaru iela 2, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
finance@isl.edu.lv
67755146, 67755018
Tāme
Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"
Jāņa Asara iela 12, Jelgava, LV-3001
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 14, Jelgava, LV-3001
punktins@inbox.lv
info@punktins.lv
63023718, 29398705
Tāme
Pirmsskolas izglītības iestāde "Attīstības centrs ģimenei"
Dārziņu 17. Līnija 3, Rīga, LV-1063
Zasulauka iela 11, Rīga, LV-1046
 
info@dc4f.lv
28306588
Tāme
Pirmsskolas izglītības iestāde "Tince"
Bruņinieku iela 19, Rīga LV - 1001
 
tince2@inbox.lv
67315885
29444825
 
Tāme
Privātā pirmskolas izglītības iestāde „REZIDENCE LAUMIŅA”
Nometņu iela 48, Rīga, LV-1002
info@lauminasrezidence.lv
 
28802551
 
Tāme
Privātā pirmsskola "Attīstības studija "Bambino""
Nometņu iela 21, Rīga, LV-1048,
 
bambino@montesoripardaugava.lv
26704132
Tāme
Privātā pirmsskola "CreaKids"
Kastrānes iela 5a, Rīga, LV -1084
Ģertrūdes iela 127, Rīga, LV 1009
Skanstes iela 50 b, Rīga, LV -1013,
Gaiļezera iela 1, Rīga, LV 1079
Biķeru iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV 2130
Priežu iela 3, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV 2101
info@creakids.lv,
29625419
28781448
76561231
Tāme
 
Privātā pirmsskola “Patnis”
Ūbeļu iela 13, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
Ūbeļu iela 15, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
Malduguņu iela 4, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads,  LV-2167
Aleksandra Čaka iela 94-1C, Rīga,      LV-1011
Lapu iela 17, Rīga, LV-1002
patnis@patnis.lv
67615743
67622161
26333324
 
Tāme
 
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcītis"
Lestenes iela 12a, Rīga, LV-1002
sia.kapecitis@inbox.lv
29481960
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maza Rasiņa"
Bārtas iela 9, Rīga, LV 1046
mazarasina@inbox.lv
29678317
Tāme
Sākumskola "Montessori māja"
Kalnciema iela 9a - 57, Rīga, LV-1048
montessorimaja@gmail.com
26393357
29450636
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “BeBelv”
Zaļenieku iela 36 , Rīga, LV-1058
Trijādības iela 4, Rīga, LV-1048
Ieriķu iela 15, Rīga, LV-1084
Līvciema iela 48, Rīga,  LV-1058
bebe@bebe.lv
22326693
27000970
Tāme
 
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Bizbizmārīte”
Bišu iela 20, Rīga, LV-1002
info.bizbizmarite@gmail.com
26806779, 25654800;
Tāme
 
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Ketes māja”
Miesnieku iela 11, Rīga, LV – 1050
kristine@ketesmaja.lv
kete@ketesmaja.lv
67214545; 20034609
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Maziņš kā jūra”
Lielirbes iela 13-4, Rīga, LV-1046
skolmeistars@gmail.com
mazinskajura@gmail.com
 
26802248
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”
Dīķa iela 9, Rīga, LV-1004
info@varaviksne.lv
 
29131714,
67617575
 
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Jūrmalas privātais bērnudārzs “Galaktika”
Ērgļu iela 8,Jūrmala, LV – 2015
galaktika@apollo.lv
27068086
Tāme
Privātā vidusskola “Patnis”
Gregora iela 13 a, Rīga,
LV-1046
patnis@patnis.lv
26546854
Tāme
Rīgas Starptautiskā skola
Kalnciema iela 118, Rīga, LV-1046
info@isriga.lv
67624622
Tāme
Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola “Evrika”
Jūrmalas gatve 76, Rīga, 1083
skolevrika@inbox.lv
67406809
Tāme
Žila Verna Rīgas franču skola
Patversmes iela 30k-3, Rīga, LV-1005
administrateur@ecolejulesverne.lv
29141791
Tāme
SIA "Rīgas Vācu skola"
Dzirnavu iela 16, Rīga, LV -1010
 
schule@deutscheschuleriga.lv
29250084
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde Zīle
Akas iela 5/7,  Rīga, LV-1011
zile@zile.lv
29454345
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zemenīte ABC"
Dzirciema iela 27a - 5a, Rīga, LV-1083
Vienības gatve 192, Rīga, LV-1058
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
Avotu iela 76, Rīga, LV-1009
zemenite_abc@inbox.lv
67421172
28440606
Tāme
Integratīvs  bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”
Pulkveža Brieža iela 4-2, Rīga, LV-1010
bernumaja@gmail.com
26261755
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Teremoks"
Saulkalnes iela 16a, Rīga, lv-1004
borjajev@inbox.lv
29527063
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pērļu māja"
Rūpniecības iela 32, Rīga, LV 1045
info@perlumaja.lv
perlumaja@gmail.com
25 660 606
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pepijas skoliņa"
Ķemeru iela 5 - 1, Rīga, LV-1046
kristinestraume@inbox.lv
+37129588352
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BONA FAVOLA
Kurzemes prospekts 160,Rīga, LV-1029
bona@bona.lv
29124885
29213237
67414446
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Childcare"
Krišjāņa barona iela 3 – 3 Rīga, LV-1050
sia.childcare@inbox.lv
20 447 558
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Montesori bērnu māja "Darbīgās rociņas""
Stabu iela 63, Rīga, LV-1011                               
               
info@darbigasrocinas.lv
29188332
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pētnieku darbnīca”
Dzirnupes iela 3, Rīga, LV 1024
Apogu iela 8-1, Suži, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-1024
info@petniekudarbnica.lv
29491639
Tāme
Universum mūzikas un mākslas vidusskola
Marijas iela 14, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
info@universum.lv
28380104
64221242
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Raibā pupa"
​Smilšu iela 9, k 3-84, Baloži, Ķekavas novads, LV 2112​
info@raibapupa.lv
28646644
 
Tāme
Starptautiskā pirmsskolas izglītības iestāde "Putnu dārzs"
Baložu iela 11, Rīga, LV-1048
ieva.malinovska@putnudarzs.eu
26003622
Tāme
Privātā vidusskola RIMS
Slāvu iela 2, Rīga, LV-1019
info@rims.edu.lv
28809192
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Krāsainās Pērles”
Skaistkalnes iela 15, Rīga, LV-1004
pasts@krasainasperles.lv
26197316
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mazo bērnu skola”
Kaļķu iela 33, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3301
kuldigasmantojums@gmail.com
29555057
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Dūda”
Firsta Sadovņikova iela 18-4, Rīga, LV 1003
berudarzs.duuda@gmail.com
28364649
28636600
Tāme
Pamatskola “Preiļu Brīvā skola”
Aglonas iela 22, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
preilubrivaskola@gmail.com
29475597
Tāme
Rīgas privātā pirmsskolas izglītības iestāde "NĀKOTNES BĒRNI"
Jūrmalas gatve 76, RĪGA, LV-1083
info@nakotne.eu
29505929
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saliņa"
Kastaņu iela 30, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3018
salina_sa@inbox.lv
26776278
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sensorais bērnudārzs "Emīla skola""
Saulgožu iela 31, Rīga, LV-1055
info@emila-skola.com
25434634
Tāme
Privātā pamatskola "DOMDARIS"
Brīvības iela 104, Rīga. LV1001
info@domdaris.lv
26545141
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķu skola”
Bauskas iela 33-102, Rīga
rukuskola@gmail.com
29651569
Tāme
Izglītojamo skaits
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Motek"
Miera iela 64, Rīga, LV-1013
motek@motek.lv
29800365
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Marija Bērnu māja"
Kalnciema iela 37a, Rīga,LV-1046
marijasmaha@gmail.com
29258864
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīšu Skoliņa"
Dignājas iela 3C-1A;16A; Dignājas iela 3B-3, Rīga, LV-1004
kapecisuskolina@inbox.lv
29584844
Tāme
Britu vidusskola Latvijā
Turaidas iela 1, Piņķi, Babītes pag.,
Mārupes novads, LV 2107
latvia@kingscollegeschools.org
25759043
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ābolu maiss"
Lāčplēša iela 21-13, Rīga, LV-1011
actare.ltd@gmail.com
29443552
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "MAZAIS GUDRINIEKS"
Mazā Nometņu iela 3 - 82, Rīga, LV-1002
mazaisgudrinieks@inbox.lv
25186828
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mūsu poga"
Ūnijas iela 5-1, Rīga, LV-1039;
Melnsila iela 5, Rīga, LV1039
nfo@musupoga.lv
26495748
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pie Maijiņas+"
Dravnieku iela 2, Mārupe,, Mārupes novads, LV-2167
maija.culkstene@gmail.com
26 320 960
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulainie Austriņi"
Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058
saulainieaustrini@inbox.lv
29548991
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte"
Biķernieku iela 33a, Rīga, LV1039
info@lotte.lv
26685506
Tāme
Pirmsskolas izglītības iestāde “DO RE MI”
Zeļļu iela 25, Rīga, LV-1002
solveiga-eglite@inbox.lv
26161343
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde ABC pasaka
Kadiķu iela 26, Mežāres, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2101
abc.pasaka@inbox.lv
22887878
Tāme
Pirmsskolas izglītības iestāde "Aivija"
Salamandras iela 4, Rīga, LV-1024
viktorija.viktorija@inbox.lv
67524597
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Augsim"
Baznīcas iela 1 - 1, Rīga, LV-1010
info@augsim.lv
20616011
Tāme
Pirmsskolas izglītības iestāde "AUSEKLĪTIS"
Ausekļa iela 52A, Jelgava, LV-3001
auseklitis52@inbox.lv
20030913
Tāme
Rīgas Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Balu"
Maskavas iela 259A, Rīga, LV-1063
elkira@inbox.lv
29262388
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bērnu Osta"
Katrīnas dambis 22 - 31, Rīga, LV-1045
bernuosta@inbox.lv
29997621
Tāme
Privātā pamatskola "Brīvā Austras skola"
Parka iela 4, Ādaži, Ādažu novads,     LV-2164
b.austrasskola@gmail.lv
26768912
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Burtu pasaulīte"
Slokas iela 122, Rīga, LV-1067
sarma.dreimane@inbox.lv
67316566
20005885
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Dimantiņi"
Mazā Nometņu iela 47, Rīga, LV-1002
dimantini@dimantini.lv
27740723
Tāme
Starptautiskā vidusskola "Ekziperī" SIA
Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
info@exupery.lv
26622333
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Elma"
Vesetas iela 15-24, Rīga, LV-1013
elma.pirmsskola@gmail.com
26144193
22400019
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Graudiņš"
Bātas iela 2, Rīga, LV-1058
kitija.marhele@gmail.com
27025257
Tāme
Privātā sākumskola "Ķiparu nams"
Upes iela 10A-4, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052
kiparunams@inbox.lv
26311011
Tāme
Privātā vidusskola "Klasika"
Krimuldas iela 2, Rīga, LV 1039
klasika@klasika.edu.lv
28643874
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Knābis"
Brīvības gatve 221,Rīga, LV-1039
knabis@knabis.lv
29276842
22080771
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kukaramba"
Aizvaru iela 12, Rīga, LV 1035
info@kukaramba.lv
28375780
Tēma
Privātā vidusskola "Laisma"
Kareivju iela 5, Rīga, LV-1013
laisma@apollo.lv
67364436
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "LIESMIŅAS"
Gravu iela 42, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2101
liesminas@inbox.lv
29463322
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Māja"
Apuzes iela 34A, Rīga, LV-1046
Hospitāļu iela 5A, Rīga, LV-1013
info@bernudarzsmaja.lv
27875559
22042081
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "MAXVEL"
Kameņu iela 29,  Rīga, LV-1073
maxvel@mail.eunet.lv
29540510
Tāme
Pirmsskolas izglītības iestāde "Mazie brīnumi"
Rīgas iela 2, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
maziebrinumi@gmail.com
26476284
Tāme
Privātā sākumskola "Namiņš"
Āraišu iela 32, Rīga, LV-1039
Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029
namins2000@inbox.lv
67530206
26443766
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "MINIVILLA"
Antonijas iela 24-19, Rīga, LV-1010
info@minivilla.lv
22002288
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestādē “MūsMājas”
Zvaigžņu iela 11-1, Rīga, LV-1009
inga.andrejeva@gmail.com
27720917
Tāme
Pamatskola "Ogres Baltā skola"
Brīvības iela 30, Ogre, Ogres novads, LV-5001
info@baltaskola.lv
29149533
Tāme
Pamatskola "BŪSIM"
Andreja Saharova iela 35, Rīga, LV-1082
rigassakumskola@gmail.com
20205444
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "PASAKU VALSTĪBA"
Gaujas iela 2B , Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com
26404051
29483571
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestādē “PATSKANIS”
Ūnijas iela 54, Rīga, LV-1084
mara.niedra@gmail.com
26436182
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pirmie Soļi"
Hanzas iela 6, Rīga, LV-1001
info@montessori-institute.lv
26398797
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestādē "Prosum"
Pīļu iela 1, Rīga, LV-1084
daubure@prosum.lv
29121843
Tāme
Pirmsskolas izglītības iestāde "Protu protu"
Ainažu iela 28, Rīga, LV-1024
ivinke@inbox.lv
26181375
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"
Raunas iela 32-1, Rīga, LV-1039
info@pucite.lv
29465555
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Radošā Sirsniņa"
Rīgas iela 1A, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121
radosasirsnina@inbox.lv
25767110
Tāme
Bārbeles Zēnu pamatskola "Saknes un spārni"
"Bārbeles pamatskola", Bārbeles  pagasts, Bauskas novads, LV-3905
skola@barbele.lv
29264639
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saules kaķis"
Volguntes iela 33-2, Rīga, LV-1046
sia.kampio@gmail.com
26780727
Tāme
Siguldas Valdorfa pirmsskolas izglītības iestāde
Jāņa Poruka iela 11, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
info@valdorfabernudarzs.lv
20016423
20172016
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Six Senses International Preschool"
Visbijas prospekts 47, Rīga, LV-1014
riga@6sensesinternational.com
25133508
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Skola mazajiem Poga"
Brīvības gatve 356A-35, Rīga, LV-1006
info@skolapoga.lv
26596468
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverkaķis"
Ausekļa iela 11-112, Rīga, LV-1010
laurakalnina@icloud.com
20001942
Tāme
Torņakalna Privātā vidusskola
Mārupes iela 16, Rīga, LV-1003
info@tpv.lv
29249059
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksnes putns"
"Mācītājmuiža", Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
menikab@inbox.lv
22013743
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltābeles pasaka"
Prūšu 81, Rīga, LV-1057
Kaņiera iela 10A, Rīga, LV-1063
info@apasaka.lv
zeltabelespasaka@inbox.lv
26545599
26106724
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Lāsīte"
Pīļu iela 1, Rīgā, LV-1004
nfo.lasite@inbox.lv
29585957
27729222
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Multimetode"
Indrānu iela 13, Rīga, LV-1012
info@multimetode.lv
22728650
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "MĀMIŅU KLUBA BĒRNUDĀRZS"
Cēsu iela 31k3, Rīga, LV-1011
sandra.livmane@maminuklubs.lv
67350750
29730785
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Maziņš ES"
Raunas iela 34, Rīga, LV-1039
mazinses@inbox.lv
29344344
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Panda"
Pīļu iela 1, Rīga, LV - 1084
bernudarzspanda@inbox.lv
25440504
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Montessori attīstības centrs"
Krišjāņa Barona iela 136c, Rīga, LV-1012
info@montessoriattistibascentrs.lv
26074610
Tāme
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pikucis"
Salmu iela 27/31, Liepāja, LV-3411
pii.pikucis@gmail.com
26486946
Tāme

Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola"

Rīgas iela 175, Ikšķile, LV-5052info@brivaskola.lv29407780Tāme
Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLAStrazdu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201valmieraszalaskola@gmail.com29218092Tāme
Informācija sadaļā atjaunota 08.04.2024.