Sabiedrība

Sociālie pakalpojumi

Mārupes novada sociālie pakalpojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”.

Mārupes novada Sociālais dienests sadarbojas ar šādiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem:

Īslaicīgas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi:
        1) SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”;
        2) SIA “Rīgas 1.slimnīca”;

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi:
       1) SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”;
       2) Sociālās aprūpes centrs “Rauda”;
       3) Sociālās aprūpes centrs “Tērvete”;
       4) Sociālās aprūpes centrs ”Ziedugravas”;

Dienas aprūpes centra pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem:
       1) SIA “Dzīves Oāze”;

Patversmes pakalpojumi personām bez dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām:
       1) Draudze “Evaņģēlisko Kristiešu draudze “Zilais Krusts””;
       2) Biedrība “Labā Cerība”.

 

Pašvaldība nodrošina pabalstu piešķiršanas nepārtrauktību, pārskaitot pabalstus klientam vai pakalpojuma sniedzējiem.

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, aicinām vērsties Sociālajā dienestā.


Kontakttālruņi: 
•    26467993 (Mārupe, Daugavas iela 29), 
•    26182588 (Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3, 3.st.)
•    27851877 (Skulte, Skultes iela 31)
•    67914550 (Piņķi, Centra iela 3)
•    67147161 (Spuņciema iela 45, Spuņciems, Salas pagasts)
•    67914924 (Babīte, Liepu aleja 17)

Informācija sadaļā atjaunota 17.01.2024.