Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDE

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālruņa numurs: 67687144
E-pasta adrese: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdienās: 9.00-18.00
Ceturtdienās: 9.00-18.00

Plašāka informācija par pakalpojumiem pieejama ŠEIT.

Plakāts

 

Liene Šmite

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Tālruņa numurs: 26310535
E-pasta adrese: liene.smite@marupe.lv

 

IZGLĪTĪBA

Erita Rutkovska

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos
Tālruņa numurs: 29526240
E-pasta adrese: erita.rutkovska@marupe.lv

 

IZGLĪTĪBAS DARBA SPECIĀLISTI

Agnese Mīļā

Vispārējās izglītības iestādes
Tālruņa numurs: 28446959
E-pasta adrese: agnese.mila@marupe.lv

 

Elīna Kazanova

Pirmsskolas izglītības iestādes
Tālruņa numurs:  29531106
E-pasta adrese: elina.kazanova@marupe.lv

 

Anda Ozoliņa

Privātās izglītības iestādes
Tālruņa numurs: 29169314
E-pasta adrese: anda.ozolina@marupe.lv

 

Elita Lecko

Atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām
Tālruņa numurs: 25448489
E-pasta adrese: elita.lecko@marupe.lv

 

Agris Starts

Pieaugušo izglītība
Tālruņa numurs: 22078432
E-pasta adrese: agris.starts@marupe.lv

 

SPORTS

Viktorija Mogiļeviča

Vadītājas vietniece sporta jautājumos
Tālruņa numurs: 26958628
E-pasta adrese: viktorija.mogilevica@marupe.lv

 

Eva Krastiņa

Sporta speciāliste
Tālruņa numurs: 20383416
E-pasta adrese: eva.krastina@marupe.lv

 

Jekaterina Kozačenko

Veselības veicināšanas koordinētāja
Tālruņa numurs: 27060665
E-pasta adrese: jekaterina.kozacenko@marupe.lv

 

KULTŪRA

Arta Vigule

Vadītāja vietniece kultūras jautājumos
Tālruņa numurs: 28451373
E-pasta adrese: arta.vigule@marupe.lv

 

JAUNATNE

Elīna Krēmere

Vecākā jaunatnes lietu speciāliste
Tālruņa numurs: 22022054
E-pasta adrese: elina.kremere@marupe.lv

 

Laine Paupere

Darbs ar jauniešiem Mārupes jauniešu centrā “Hēlijs”
Tālruņa numurs: 28816316
E-pasta adrese: laine.paupere@marupe.lv

 

Rinalds Daniels Jefimovs

Darbs ar jauniešiem Babītes jauniešu centrā
Tālruņa numurs: 27024746
E-pasta adrese: rinalds.jefimovs@marupe.lv

 

Agnese Lauska

Uzskaitvede (aukļu līdzfinansējums)
Tālruņa numurs: 29556531
E-pasta adrese: agnese.lauska@marupe.lv

 

Agija Kāle

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja palīdze
Tālruņa numurs: 28440839
E-pasta adrese: agija.kale@marupe.lv

 

Par Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde ir Mārupes novada domes 2012. gadā izveidota iestāde, kuras galvenie mērķi ir atbalstīt, veicināt un sekmēt novada izglītības iestāžu kvalitatīvu darbību un mācību programmu realizāciju, kā arī organizēt pašvaldības funkciju izpildi izglītībā un jaunatnes lietās, veidojot un realizējot novada jaunatnes politiku.

Lai uzraudzītu izstrādāto stratēģiju tālāko virzību un plānu realizāciju, Mārupes novada pašvaldības dome izveidojusi konsultatīvās padomes, kurās iekļauti sabiedrības pārstāvji, domes speciālisti un sabiedriskās organizācijas. Izglītības jomā darbojas Izglītības konsultatīvā padome.

Adrese: Konrādu iela 5, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
E-pasts: izglitibas.parvalde@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās: 9.00 – 18.00
Ceturtdienās: 9.00 – 18.00

Struktūrvienības kontaktpersonas

Uzskaitvede (aukļu līdzfinansējuma pakalpojuma saņemšana, līgumi par aukļu, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu, privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzmaksājumiem, pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, ēdināšanu u.c.)
Izglītības darba speciāliste (izglītības kvalitātes jautājumi, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide, valsts pārbaudes darbu norise, mācību priekšmetu olimpiādes)
Izglītības darba speciālists (pieaugušo neformālās izglītības jautājumi, profesionālā izglītība, interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana))
Izglītības darba speciāliste (karjerizglītības jautājumi, atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām, pedagoģiski medicīniskā komisija, bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana)
Jaunatnes darbiniece (tiešais darbs ar jauniešiem Mārupes pilsētā un pagastā, aktivitāšu organizēšana, jauniešu domes darbības koordinēšana, jauniešu centra “Hēlijs” vadīšana)
Jaunatnes darbinieks (tiešais darbs ar jauniešiem Babītes un Salas pagastos, aktivitāšu organizēšana, jauniešu domes darbības koordinēšana, jauniešu centra Piņķos vadīšana)