Sabiedrība

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte un pagalmu labiekārtošana

Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā.  Attiecīgi ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā.

Arvien straujāk iezīmējas kopienu princips, svarīgi, ka iedzīvotāji spēj vienoties par konkrētām rīcībām ar mērķi labiekārtot savu dzīves vidi, piemēram, veikt pagalmu labiekārtošanu, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus vai arī veidot atkritumu novietnes, kas ļautu atbildīgāk attiekties pret radīto atkritumu daudzumu un to šķirošanu.

2022. gadā tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 36/2022 ”Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, kuri nosaka līdzfinansējuma apjomu dažādos energoefektivitātes risinājumos.  

2024. gadā Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) energoefektivitātes un pagalmu labiekārtošanas pasākumiem ir ieplānojusi finansējumu šādās aktivitātēs: 

  • 4 000 eiro slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izveidei;
  • 10 000 eiro energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājām;
  • 10 000 eiro daudzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai.

Aicinām iepazīties ar Pašvaldības domes apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr. 36/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai", kur aprakstīta pieteikšanās kārtība un nepieciešamie dokumenti līdzfinansējuma saņemšanai.

Pieteikuma veidlapa pieejama šeit.

Pieteikumus aicinām sūtīt uz Pašvaldības e-pasta adresi marupe@marupe.lv vai iesniegt klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē vai Centra ielā 4, Piņķos. Jautājumu gadījumā lūdzam konsultēties ar speciālistiem:

  • Pašvaldības Īpašumu pārvaldes nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vides pārvaldības speciāliste Ziedīte Lapiņa (tālruņa numurs: 29435695, e-pasta adrese: ziedite.lapina@marupe.lv);
  • Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vides speciāliste Anita Lontone-Ieviņa (tālruņa numurs: 67149875,  e-pasta adrese: anita.lontone-ievina@marupe.lv).

 

Informācija sadaļā atjaunota 29.02.2024.