Sabiedrība

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte un pagalmu labiekārtošana

Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā. Vairāki no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sliktā tehniskā stāvokļa iemesliem ir dzīvokļu īpašnieku izpratnes un zināšanu trūkums ne vien par sava mājokļa (dzīvokļa), bet arī kopējās ēkas uzturēšanu un nevēlēšanās kopīgi sakārtot nekustamo īpašumu.

2022. gada sākumā Mārupes novada pašvaldība uzsāka darbu pie saistošo noteikumu izstrādes ”Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus īstenot energoefektivitātes pasākumus un sakārtot dzīvojamo māju pakārt esošo infrastruktūru. Šogad finansējums ir paredzēts vienam no saistošajos noteikumos paredzētajiem atbalsta pasākumiem -  slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izbūvei.

Š. g. 29. jūnijā Mārupes novada pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”. Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Šobrīd pieteikumu pieņemšana līdzfinansējuma piešķiršanai slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izbūvei nenotiek. Pieteikumus uz līdzfinansējuma saņemšanu varēs sniegt šī gada septembra – oktobra mēnesī, kad tiks publicēts paziņojums par pieteikuma iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis” un mājas lapā www.marupe.lv.

Aicinām Mārupes novada daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājus un iedzīvotājus iepazīties ar saistošajiem noteikumiem, izvērtējot iespējas līdz 2022. gada nogalei īstenot slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izbūvi! Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā.

Informācija sadaļā atjaunota 14.07.2022.