Mārupes novads

Soļi zaļākai rītdienai

5 soli

Mums, mārupiešiem, pieder nenovērtējami dārgumi! Mums ir plaši purvi, ezeri, meži un pļavas, četras Natura 2000 teritorijas, novadā sastopami aizsargājamu sugu augi, dižkoki un neskartas dabas teritorijas. Tomēr šāda bagātība uzliek arī lielu atbildību – dzīvot saskaņā ar dabu, saimniekot atbildīgi, cenšoties noturēt līdzsvarā ekonomiskās izaugsmes intereses un dabas teritoriju saglabāšanu.

Mārupes novada pašvaldība, 2022. gada 26. janvārī, apstiprinot Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.- 2034. gadam, ir iezīmējusi virzienu uz ilgtspējīgu attīstību, tādejādi plānojot nākamajām paaudzēm saglabāt un nodrošināt kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmantojot dabas un cilvēku resursus.

Mērķis ir nosprausts, tomēr ceļā uz tā sasniegšanu svarīga ir katra indivīda rīcība, tostarp mūsu pašu – pašvaldības darbinieku ikdienas paradumu maiņa, tādēļ Mārupes novada pašvaldības Centrālā administrācija 2022. gada sākumā uzsāka piecu soļu Zaļo kursu pašvaldības iestādēs, pakāpeniski ieviešot videi draudzīgas rīcības principus.

UDENS

1. solis – MAZĀK FASĒTĀ DZERAMĀ ŪDENS

Fasētā ūdens patēriņš ikdienā daudziem no mums ir bijis pašsaprotams un šķietami pareizs. Jāatzīst, ka nereti tā pamatā ir informācijas trūkums, akla paļaušanās stereotipiem.

Pirmā soļa īstenošanai, pašvaldības izglītības iestādēm, sporta centriem, kultūras iestādēm, administrācijai un citām iestādēm janvārī tika izplatīts informatīvs materiāls par krāna dzeramā ūdens kvalitāti un drošumu, kā arī aprakstīta fasētā ūdens negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi un ekonomiskā ietekme uz budžetu. Šī gada budžetā pašvaldība samazinājusi fasētajam dzeramajam ūdenim paredzētos finanšu līdzekļus, ar nodomu turpmākajos gados izdevumus fasētajam ūdenim budžetā vairs neiekļaut.


velo

2. solis - VIDEI DRAUDZĪGU AKTIVITĀŠU POPULARIZĒŠANA

a) Palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem 

Atbalstot kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, novadā darbojas biedrība “Labdarība lapa”, kas pieņem un koordinē ziedoto mantu nogādāšanu Ukrainai, kā arī bēgļiem, kas ieradušies Latvijā (tostarp Mārupes novadā). Pašvaldība biedrībai ir piešķīrusi telpas Vecozolu ielā 103, Tīrainē, kur notiek saziedoto mantu pieņemšana un šķirošana. Tāpat ikviena labdara ērtībai pašvaldība piedāvā trīs vietas, kur var nodot savas palīdzības pakas (ziedojamās mantas). Tālāk šīs pakas tiek nodotas centrālajam punktam Tīrainē. 

b) Videi draudzīga pārvietošanās kustība

No 2023. gada 5. jūnija līdz 2. septembrim Mārupes novada pašvaldības darbinieki piedalījās  "Videi draudzīgā pārvietošanās kustībā", kuras mērķis ir veicināt aktīvu dzīves veidu -  pārvietoties videi draudzīgi uz darbu/veikalu vai vienkārši sportot – skriet, soļot, braukt ar velo u. tml.

Kustība sniedz prieku, palīdz sasniegt mērķus, motivē, izaicina un arī ir lieliska alternatīva automašīnai vai sabiedriskajam transportam.

To pierādīja 44 aktīvi Mārupes novada pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri šajā vasarā iesaistījās 90 dienu izaicinājumā, lai divās grupās – “90 dienas! Skrien un ej!” un “90 dienas! Brauc ar velo!” - sacenstos par lielāko noieto, noskrieto un ar velosipēdu nobraukto zaļo kilometru skaitu. Kilometrus uzskaitīja mobilā lietotne “Strava”, kur arī dalībnieki varēja sekot līdzi kolēģu sniegumam.

Kādam šāds izaicinājums bija kas jauns un ļāva iepazīt kustību prieku, kādam šis bija tikai kārtējais izaicinājums, kādam izaicinājums deva iespēju ikdienas sportiskās aktivitātes plānot mērķtiecīgāk, biežāk, savukārt kādam citam izaicinājums motivēja nomainīt automašīnu vai sabiedrisko transportu pret videi draudzīgāku pārvietošanās līdzekli, ikdienā mērojot ceļu uz darbu un no tā ar velosipēdu. Protams, pāri visam šis izaicinājums sniedza iespēju redzēt kolēģos ne tikai skolotāju, grāmatvedi, IT speciālistu, vadītāju, bet arī atklāt kolēģos neatlaidību, humora izjūtu, mērķtiecību, radošumu, spēju pārsteigt un iedvesmot. Jauni pastaigu maršruti, pārsteidzoši rekordi noieto vai ar velosipēdu nobraukto kilometru ziņā, spēja pamosties svētdienā sešos no rīta un noskriet desmit kilometrus, sākt maršrutu trijos naktī un noslēgt vakarā, iet un braukt un velosipēdu pat tad, ja gāž kā no spaiņa – tie ir tikai daži piemēri…

Kopumā vasarā nostaigāti un noskrieti 9 328 kilometri, bet ar velo nobraukti 10 142 kilometri!

Ar rekordiem pārsteidza katras grupas 1. – 3. vietas ieguvējas, kuras katra vasaras laikā noskrēja, nogāja un ar velo nobrauca vairāk nekā tūkstoti kilometru. Tas nozīmē, ka dienas laikā bija jāmēro vidēji 11-15 kilometri.

90 dienu izaicinājums 2023

Izaicinājumu organizēja Attīstības un plānošanas pārvaldes vides speciāliste Anita Lontone-Ieviņa, un šis jau ir ceturtais šāda veida izaicinājums Mārupes novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem, gan aicinot pievērsties aktīvam dzīvesveidam, gan aktualizējot mikromobilitātes jautājumus, gan ir viena no zaļajām aktivitātēm 2023. gadā aizsāktajai kampaņai “5 soļi zaļākai rītdienai”.

 

3. solis - ENERGOEFEKTIVITĀTE UN RESURSU TAUPĪBA

 

Strauji pieaugot energokrīzei, Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) meklējusi dažādus veidus, kā mazināt elektroenerģijas un siltumapgādes patēriņu. 

Pašvaldības speciālisti jau 2023. gada augustā apzināja enerģijas taupīšanas pasākumus, tā rezultātā, piemēram, sakārtojot siltummezglu darba režīmu (diena, nakts, brīvdienas, skolās arī brīvlaika nedēļās), apkures sezonas laikā samazinot iekštelpu temperatūru par dažiem grādiem, bet nodrošinot atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Papildus tam Pašvaldība 2022. gada augustā sagatavoja rīkojumu “Par enerģētisko resursu patēriņu optimizāciju Mārupes novada pašvaldībā”, kā arī, turpinot īstenot pirms gada uzsākto kampaņu “5 soļi zaļākai rītdienai”, aicināja 29 Pašvaldības iestādes iesaistīties energotaupības pasākumos. To mērķis bija mazināt elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu Pašvaldības iestādēs. Rīkojums noteica vienlaikus veikt arī energotaupības pasākumus pilsētvidē. Sākoties jaunajai apkures sezonai, Pašvaldības iestādes sakārtoja siltummezglus, lai tie strādātu atbilstoši iekštelpu un āra temperatūrai.

Tika veikts regulārs audits, pārbaudot siltummezglu darbību atbilstoši noteiktajiem parametriem, nepieciešamības gadījumā veicot uzlabojumus. Tika sakārtota ventilācijas sistēma, pielāgojot tās režīmu iestāžu darba laikam un izslēdzot tās darbību brīvdienās. Papildus tika veikta telpu apgaismojuma nomaiņa uz LED (gaismu izstarojošo diožu) spuldzēm. Vecās lampas aizstājot ar LED, bija iespēja samazināt apgaismojumam patērētās kilovatstundas par 50%. Dažas iestādes ieviesa arī citas tehnoloģijas, piemēram, ierīkoja apgaismojuma sensorus vai dimmēšanas funkciju. Tāpat iestādes veica arī izglītojošus pasākumus saviem darbiniekiem.

2023. gada augustā, apkopojot datus un Pašvaldības iestāžu veiktos pasākumus, secināts, ka vislielāko ietaupījumu gan elektroenerģijas, gan siltumenerģijas jomā uzrādījusi pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte”. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, PII “Mārzemīte” aktīvi strādājusi darbinieku izglītošanā, organizējot izglītojoši izskaidrojošo semināru par enerģētisko resursu patēriņu taupīgu un lietderīgu izmantošanu, kā arī aicinot pedagogus kopā ar bērniem izvērtēt, kā katrā bērnu grupiņā vai kabinetā iespējams taupīgāk un saimnieciskāk lietot elektrības resursus.

Uzziniet vairāk ŠEIT

 

4. solis - ATKRITUMU APJOMA MAZINĀŠANA UN ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

 

5. solis - DIGITALIZĀCIJA UN EFEKTIVIZĀCIJA

 

 

 

Turpmākie soļi skar energoefektivitātes paaugstināšanu un resursu taupību, digitalizāciju, kā arī videi draudzīgāka saimniekošana (tiek plānota sadzīves atkritumu apjoma mazināšana, veicinot atkritumu šķirošanu, atkārtoti pašvaldības iestādēm pārskatot un izvērtējot, vai tās rīcībā esošie resursi neveicina tūlītēju atkritumu rašanos, bet radušies atkritumi tiek šķiroti un nodoti atbilstoši labās prakses principiem).

Mūsu novads ir bagāts ne tikai ar dabas resursiem (rekreācijas nozīmē), bet arī izglītotiem un atbildīgiem cilvēkiem, par ko liecina, piemēram, arvien pieaugošais saules enerģijas patērētāju skaits novadā, kas liek ticēt, ka Mārupe var kļūt par zaļāko novadu Latvijā.  

Sabiedrībā kopumā ar aizrautību uztveram Ziemeļvalstu pieredzi, tiecoties līdzināties mūsu pārtikušajiem, laimīgajiem (saskaņā ar ANO Laimes indeksu) kaimiņiem somiem vai dāņiem, tomēr nedrīkstam aizmirst, ka valsts kopējo nākotni ietekmē katra indivīda rīcība vai tās trūkums, tāpēc jo īpaši svarīgi līdzdarboties, vērtēt, balstīt savus uzskatus patiesos datos un būt sava novada patriotiem.