Mārupes novads

Iedzīvotāji: ~ 39 600

Platība: 347,3 km2

Novadu veido četras teritoriālās vienības: Mārupes pilsēta, Babītes pagasts, Mārupes pagasts, Salas pagasts

Administratīvais centrs: Mārupes pilsēta

Mārupes novadā ir 33 ciemi un viena pilsēta, kuru platība, iedzīvotāju skaits un apdzīvojuma blīvums, kā arī attiecīgi pieejamo pakalpojumu klāsts ir ļoti atšķirīgs.

Babītes pagasta ciemi: Babīte, Bļodnieki, Brīvkalni, Cielavas, Dzērves, Dzilnuciems, Egļuciems, Klīves, Lapsas, Liberi, Mežāres, Piņķi, Pluģuciems, Priežciems, Sēbruciems, Skārduciems, Spilve, Trenči, Vīkuļi.

Mārupes pagasta ciemi: Jaunmārupe, Skulte, Tīraine, Vētras.

Salas pagasta ciemi: Gātciems, Kaģi, Kūdra, Pavasari, Pērnciems, Silmalas, Sīpolciems, Straupciems, Spuņciems, Varkaļi.

Mārupes novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, iekļaujas Rīgas metropoles areāla urbanizētajā Pierīgas telpā, daļēji arī Pierīgas rekreācijas un vides aizsardzības telpā. Novads robežojas ar Rīgas un Jūrmalas valstspilsētām, Tukuma, Jelgavas un Olaines novadiem, kā arī iekļaujas Rīgas plānošanas reģionā.

Mārupes novada nozīmīgākais dabas kapitāls ir mežu, purvu teritorijas un virszemes ūdens teritorijas: 35% novada teritorijas aizņem meži, 15% - purvi, 9%  - ūdeņi un 17%  - lauksaimniecības zemes. Nozīmīgu daļu aizņem polderu teritorijas – apmēram 19% no novada kopējās platības jeb 6613 ha. Novadā strauji attīstās uzņēmējdarbība, kas saistīts ar novietojumu tiešā galvaspilsētas tuvumā, Rīgas metropoles areālā, un lidostas “Rīga”, kas ir būtisks starptautisks transporta mezgls, atrašanos novada teritorijā. Mārupes, Babītes un Salas pagastus raksturo Latvijai netipiska vecuma struktūra: novadā ir procentuāli augsts bērnu skaits un augsts agrīnā darbspējas vecuma (30 - 44 gadi) iedzīvotāju skaits. Novads ir jaunākais iedzīvotāju vecuma ziņā (vidējais vecums – 33 gadi). Senioru skaits Mārupes novadā ir ļoti mazs. Līdz ar to šīs teritorijas iedzīvotāju vecuma struktūra būtiski atšķiras no kopējās Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūras, kur bērnu skaits ir mazs, savukārt, senioru skaits – liels.

Ģerbonis: 

Plakāts

Novada karte 2022

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 13.06.2024.