Mārupes novads

 

 

Atbilstoši Admnistratrīvi teritoriālajai reformai Mārupes novadu kopš 2021. gada 1. jūlija veido trīs pagasti - Babītes, Mārupes un Salas. Novada administratīvais centrs atrodas Mārupē.

Mārupes pagasts 10391,3 ha zemes platībā atrodas mežiem un purviem bagātajā Pierīgas lauku teritorijā, Latvijas lielākās upes Daugavas kreisajā krastā, un robežojas ar Rīgas pilsētu un Olaines novadu. Pagastu šķērso trīs mazupītes – Mārupīte, Neriņa un Dzilnupīte. Mārupes pagastā atrodas daļa Cenu tīreļa, kas iekļauts Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000, daļa Medemu purva un Bieriņu purvs.

Mārupes pagasts ir viena no tām Pierīgas teritorijām, kurās notiek ļoti intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, saglabājoties arī lauksaimniecībai un plašām lauku ainavām. Pēdējo gadu laikā tapuši un tiek celti vairāki daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu. 

Mārupes pagasta teritorijā atrodas pieci ciemi, kuros dzīvo 80% pagasta iedzīvotāju: MārupeJaunmārupeSkulteTīraineVētras.

Katrā ciemā ir vismaz viena izglītības iestāde, kas pilda arī attiecīgās apdzīvotās vietas sabiedriskā centra funkcijas. Pēdējā desmitgadē robežas starp ciemiem, īpaši starp Mārupi un Tīraini, samazinās un daudzviet, arī ārpus apdzīvotām vietām, veidojas blīva dzīvojamā un darījumu objektu apbūve.

2020. gada 1. janvārī Mārupes pagastā dzīvesvietu deklarējuši 23 231 iedzīvotāji. Pašvaldības galvenajā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma, jo, līdz ar intensīvo ciematu paplašināšanos, novadā strauji palielinājies iedzīvotāju, īpaši jauno ģimeņu, skaits. Mārupes novadā ir septiņas pašvaldības izglītības iestādes, kultūras un sporta dzīvē iesaistīti vairāki simti bērnu un jauniešu.

Mārupes pagastā darbojas vairāk kā 3 000 visdažādāko nozaru uzņēmumi. Visplašāk pārstāvētas ir konsultāciju, darbību ar nekustamiem īpašumiem, būvniecības un loģistikas nozares. Uzņēmumi koncentrējušies lielāko ceļu tuvumā – K.Ulmaņa gatves malā, gar Mārupes-Jaunmārupes ceļu un apvedceļa Jūrmala-Salaspils tuvumā. Pateicoties tam, ka Mārupes novada teritorijā atrodas starptautiskā lidosta “Rīga” un izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam tiešā gaisa, sauszemes, jūras un dzelzceļa transporta mezglu tuvumā, novadā savu darbību ir izvērsuši lielākie pārvadājumu un loģistikas nozares uzņēmumi: “Air Baltic Corporation”, "SMARTLYNX ARILINES", “Latvijas Pasts”, “TNT Latvia”, “DHL Latvia”, “Kreiss” un citi. Mūsu novadā mājvietu ir radis viens no atpazīstamākajiem Latvijas uzņēmumiem – “MADARA Cosmetics”, viens no Eiropas vadošajiem IT tehnoloģiju un mājas elektronikas vairumtirdzniecības un loģistikas uzņēmumiem “ALSO Latvia” un Mārupes novada līderis informāciju tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniedzējiem - "X INFOTECH", kā arī viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā – “Sabiedrība Mārupe”. 2015. gadā savu darbību uzsācis ražošanas un loģistikas komplekss “Polipaks NT”.

Arvien strauji pieaugošais iedzīvotāju un strādājošo skaits prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību dažādu problēmu risināšanā, ja gribam dzīvot tīrā vidē, plānveidīgi sakārtotā teritorijā ar konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami plašām atpūtas un izklaides iespējām uz vietas novadā.

Prezentācija par Mārupes novadu (LV)

Prezentācija par Mārupes novadu (ENG)

 

Babītes un Salas pagastu kopējā platība ir 24 311 ha (2017). 62%  teritorijas aizņem meži, ūdeņi  un purvi.

Babītes un Salas pagastos atrodas četras īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – viena no ievērojamākajām ir dabas liegums Babītes ezers – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar lielu zivju sugu daudzveidību. Tā ir viena no izcilākajām putnu novērošanas vietām Latvijā. Labas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, Rīgas tuvums, transporta maģistrāles un sakoptā vide rada iespēju daudziem cilvēkiem par savu dzīves vietu nākamajiem gadiem izvēlēties tieši Babītes vai Salas pagastus.

Babītes un Salas pagasti atrodas Vidzemē un robežojas ar piecām administratīvajām teritorijām – Rīgas un Jūrmalas pilsētām, Tukuma, Olaines un Jelgavas novadiem.

Babītes un Salas pagastā 2020. gada beigās dzīvesvietu deklarējuši vairāk kā 12 290 iedzīvotāju.

Babītes un Salas pagastu tagadējā atrašanas vietā pirms vairākiem gadu tūkstošiem šalkoja jūra. Ap 4. - 3. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras jūra atkāpās un sāka veidoties zvejnieku un mednieku apmetnes. Babītes un Salas pagastus skāruši gandrīz visi kari, kas norisinājušies Latvijā. Vēsturisko notikumu liecības glabā vairāki arheoloģijas un arhitektūras pieminekļi. Babītes un Salas pagasti līdz 2009. gada 1. jūlijam pastāvēja kā atsevišķas teritoriālas vienības, pēcāk, tos apvienojot, tika izveidots Babītes novads ar administratīvo centru – Piņķu ciemu.

Babītes pagastā atrodas 19 ciemi:  Mežāres, Spilve, Babīte, Piņķi, Liberi, Egļuciems, Brīvkalni, Sēbruciems, Skārduciems, Vīkuļi, Dzilnuciems, Lapsas, Klīves, Cielavas, Trenči, Bļodnieki, Pluģuciems, Priežciems, Dzērves.

Salas pagastā atrodas 10 ciemi: Spuņciems, Silmalas, Sīpolciems, Varkaļi, Pērnciems, Straupciems, Gātciems, Pavasari, Kūdra, Kaģi.

Video prezentācija par Babītes novadu (LV)

Informācija sadaļā atjaunota 24.09.2021.