Uzņēmējdarbība

Konkurss "Mammu bizness Mārupē"

hederis

Mārupes novada dome izsludina jau otro reizi konkursu “Mammu bizness Mārupē 2021”. Konkursa ietvaros sievietes, kuras audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz 8 gadiem (ieskaitot), var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai.

Konkursa mērķis ir motivēt sievietes - māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt komercdarbību, sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, atvieglojot un veicinot veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū.

Konkursam var pieteikties sieviete, kura audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz 8 gadiem (ieskaitot) un plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai šo sieviešu dibinātie uzņēmumi, kuri reģistrēti pirms ne vairāk kā 24 mēnešiem. Konkursa finansējumu varēs izmantot esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais līdzfinansējums ir 12 000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro, 00 centi), maksimālais viena projekta realizācijai pieejamais līdzfinansējums ir 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi).

Konkurss norisināsies divās atlases kārtās, izvērtējot pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam un kritērijiem, kā arī tiks vērtētas pretendentu prezentācijas un atbildes uz žūrijas komisijas jautājumiem.

Konkursa pieteikumu pieņemšana uzsākta 2021.gada 19.martā un tā noslēgsies 19.aprīlī. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji.

2021.gada 18.marta semināra par konkursu “Mammu bizness Mārupē 2021” prezentācija

Konkursa nolikums 

1.pielikums - Pieteikuma veidlapa

2.pielikums - Naudas plūsmas pārskats

3.pielikums - Vērtēšanas kritēriju veidlapa (I. kārta)

4.pielikums - Vērtēšanas kritēriju veidlapa (II. kārta)

5.pielikums - Atskaite par naudas izlietojumu

7.pielikums - Saimnieciskās darbības pārskats

Plašāka informācija, rakstot uz e-pasta adresi: jolanta.kursisa@marupe.lv  vai zvanot uz tālruņa numuru 67149856 vai mob. 29330721. 

Informācija sadaļā atjaunota 31.03.2021.