Domes sēdes

Mārupes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis informācijai:  67933737.

Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks 2023. gada 29. novembrī plkst. 10.00 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29). 

DARBA KĀRTĪBA

TIEŠSAISTE

Domes sēdes ir atklātas. Tajās iespējams piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. 

Kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs

Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties Domes sēdēs. Komitejas priekšsēdētājs var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties attiecīgās komitejas sēdē.

Ja komitejas sēdes darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts, kas sagatavots, pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu, un kurš varētu būt nelabvēlīgs attiecīgajai privātpersonai, lēmuma projekta sagatavotājs uzaicina attiecīgo privātpersonu uz komitejas sēdi.

Ja novada iedzīvotājs vai cita persona vēlas piedalīties domes vai komitejas sēdē, viņa par to rakstveidā informē Centrālās pārvaldes vadītāju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ne vēlāk kā divas dienas pirms domes vai komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas stundas pirms domes vai komitejas ārkārtas sēdes.

Novada iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes vai komitejas sēdē, nav tiesības bez sēdes vadītāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

 

Ētikas kodekss


Domes sēžu videoieraksti

Saistošo noteikumu projekti

Komiteju sēdes


Komiteju sanāksmju audio faili ir pieejami Mārupes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā), iepriekš  piesakoties vizītei, rakstot uz e -pastu marupe@marupe.lv. 


Mantiskās tiesības uz Mārupes novada pašvaldības domes sēžu audio ierakstiem pieder Mārupes novada pašvaldībai, audio ierakstu vai to daļas pārpublicēšana bez Mārupes novada pašvaldības rakstiskas atļaujas ir aizliegta! 


 

Domes sēžu protokoli

VirsrakstsVideoierakstsAudioierakstsProtokols
2023. gada 7. novembra domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=2xMkpSLr_Cc
2023. gada 25. oktobra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=xYdXAY0QfMg
2023. gada 2. oktobra ārkārtas domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=pmp8LL4LUps
2023. gada 27. septembra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=yySk-knYLoA
2023. gada 5. septembra ārkārtas domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=dB6ADS22EzU
2023. gada 30. augusta domes sēde https://youtube.com/live/u2HJ1dlSyT8
2023. gada 1. augusta ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=M_JoVi4WzxY
2023.gada 26.jūlija domes sēde https://www.youtube.com/live/lJ9i50oIvmQ?feature=share
2023. gada 28. jūnija domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=t2KifbCgHxU
2023.gada 7.jūnija ārkārtas sēde https://www.youtube.com/live/3Z0GmH4F-GE?feature=share
2023. gada 1. jūnija domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=VApE7SkSvLY
2023. gada 31. maija domes sēde https://www.youtube.com/live/JWiohl5lpZ4?feature=share
2023. gada 2. maija domes ārkārtas sēde https://youtu.be/kmC0HQazRqE
2023. gada 26. aprīļa domes sēde https://youtu.be/kmC0HQazRqE
2023. gada 5. aprīļa domes ārkārtas sēde https://youtu.be/92Nwr-hK7Ck
2023. gada 29. marta domes sēde https://youtu.be/M1N7F4FX_c8
2023.gada 14.marta domes sēde https://youtu.be/mEDGWNC3nEs
2023. gada 28. februāra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=YW39-40OFdU
2023. gada 14. februāra domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=5H9fAFZPk9w
2023.gada 25.janvāra domes sēde https://youtu.be/a11SDgF6df4