Sabiedrība

NĪN samaksa

Nekustamā īpašuma nodokļa samaksa veicama portālā www.epakalpojumi.lv 

 

Portālā pakalpojuma lietotājs var:

  • iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
  • pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
  • iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
  • iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli.

 

NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski

Pakalpojums nodrošina nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski nodokļu maksātāja e-pastā.

 

Lai pieteiktos pakalpojumam, nepieciešams:

  1. aizpildīt iesniegumu
  2. nosūtīt to uz e-pastu nodokli@marupe.lv

 

NĪN atvieglojumi Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem

Atvieglojumi no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas var tikt piešķirti vairākām nodokļa maksātāju kategorijām, kuras noteiktas Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”

 

Papildus informācijai:
Mārupes novada pašvaldības nodokļu inspektoru tālrunis: 67149870

 

Saistošie noteikumi: “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā“

Informācija sadaļā atjaunota 02.01.2024.