Uzņēmējdarbība

Granta programma (ie)dvesma

(ie)dvesma vizuālis

SEB banka kopā ar Jūrmalas pilsētu, Mārupes, Olaines un Ķekavas, Siguldas, Stopiņu un Ogres novadiem turpina arī šogad Grantu programmu konkursu (ie)dvesma. Tās mērķis ir atbalstīt Jūrmalas, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Siguldas, Stopiņu un Ogres pašvaldību teritorijā strādājošos jaunos uzņēmumus un vēl neīstenotas biznesa idejas.

Kopējā programmā pieejamā finansiālā atbalsta summa 2023.gadā ir 70 000 eiro, bet maksimālā naudas summa vienam grantam – 10 000 eiro.

Granta līdzekļus varēs izmantot saimnieciskiem mērķiem esošā biznesa attīstīšanai vai arī jauna uzņēmuma izveidei. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 14. novembrī.

Plašāka informācija: http://www.seb.lv/iedvesma#programmas-nolikums

Informācija sadaļā atjaunota 26.03.2024.