Par Būvniecības informācijas sistēmu

Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). 

BIS portāls sastāv no divām daļām – publiskās daļas un daļas, kurai var piekļūt autorizēti lietotāji. Publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļauto informāciju un statistika. Autentificējoties BIS lietotājiem ir iespēja noformēt elektroniski pieprasījumus un iesniegumus.

Vispārējs ieskats BIS sadaļās un darba vietās

 

BIS

BIS

 

Informācija sadaļā atjaunota 25.09.2023.