Tūrisms

Stends "Skultes ciems"

Stends
Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads, LV-2108

Skultes ciemā pie dienas centra "Skulte" uzstādīts tūrisma informācijas stends par Skultes ciema vēsturi, kas izveidots Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  „Militārais mantojums” ietvaros.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Military Heritage” mērķis ir izveidot Latvijas un Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktu ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaisītot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem. Pārrobežu darbība projekta ietvaros uzlabo tūrisma objektu tīkla profesionālo līmeni abās valstīs. Izveidojoties vienotam produktam ar kopīgu identitāti, tiks piesaistīti vairāk vietējie un ārzemju tūristi.

Projekta ietvaros pilnveidotas un apmeklētājiem atvērtas militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā, kas liecina par abu valstu neatkarības iegūšanu un atjaunošanu laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā līdz 1991. gadam. Līdzīgi stendi šobrīd tiek uzstādīti arī citās Latvijas pilsētās un novados, kuru objekti un vietas iekļautas projektā izstrādātajā maršrutā.  

Kopumā projekta ietvaros tiek uzstādīti 7 stendi. Te ir vairāk par projektu: https://rpr.gov.lv/project/militarais-mantojums-military-heritage/.

Stends izveidots ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta Nr. Est-Lat156 “Latvijas – Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts” ietvaros.

Stends