Sabiedrība

Draudzes

 

Plakāts

 

Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze

Babītes sv. Annas baznīca un Piņķu sv. Jāņa baznīca

Mācītājs: Andris Krauliņš

Mob. tālr. nr.: 26115312

e-pasta adrese: info@pinkudraudze.lv

Draudzes priekšnieks: Ritvars Heniņš

Mob. tālr. nr. 29429340

e-pasta adrese: prieksnieks@pinkudraudze.lv

Rekvizīti

LELB Piņķu sv. Jāņa draudze

Reģistrācijas Nr. 90000660517

Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

Mājas lapa: www.pinkudraudze.lv

 

Dievkalpojumi Piņķu sv. Jāņa un Salas draudzē

Adventa svētbrīži trešdienās plkst. 19.00:

  • 7. decembrī – Sv. Nikolaja piemiņai (mūsu draudzi ļoti iespējams dibināja garīdznieki no Dinamundes jeb Daugavgrīvas sv. Nikolaja klostera 13. gs., toreiz dodot draudzei un dievnamam sv. Nikolaja vārdu); 
  • 14. decembrī – Sv. Lūcijas piemiņai; 
  • 21. decembrī – Apustuļa sv. Toma dienā.

24. decembrī plkst. 15.00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums ģimenēm (bez Svētā Vakarēdiena);

24. decembrī plkst. 17.00 un 19.00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums (bez Svētā Vakarēdiena);

25. decembrī plkst. 11.00 Kristus piedzimšanas svētku – Ziemsvētku – dievkalpojums (ar Svēto Vakarēdienu).
 

Adventa laiks ir grēknožēlas, pārdomu, sevis izmeklēšanas laiks, gaidot Kristus piedzimšanas brīnumu. Šajā laikā draudzes locekļi ir īpaši aicināti gavēt (tsk. no TV, filmām, laicīgās literatūras), pastiprināti nodoties lūgšanām, Bībeles lasīšanai, apmeklēt mācītājus ikgadējai pastorālajai sarunai un/vai grēksūdzei.

Andris Krauliņš,
LELB Piņķu sv. Jāņa draudzes mācītājs

 

 

Dievkalpojumi Salas draudzē

  • Adventa laika dievkalpojumi -  11. decembrī, 18. decembrī plkst. 13.30
  • Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums -  24. decembrī plkst.  15.00
  • Kristus piedzimšanas svētku (Ziemsvētku) dievkalpojums 25. decembrī plkst. 13.30; 
  • Jaungada dievkalpojums -  1. janvārī plkst. 13.30.

 

Aivars Gusevs, Salas draudzes mācītājs

 

Plakāts

 

Salas Sv. Jāņa luterāņu draudze

Salas Sv. Jāņa baznīca

Mācītājs: Aivars Gusevs

Draudzes priekšnieks: Viesturs Čulkstens

Tālr. nr. : 29231269

e-pasta adrese: info@salasdraudze.lv

 

Rekvizīti

LELB Salas sv. Jāņa draudze 

Reģistrācijas Nr.: 90000084524

Salas pagasts, Mārupes novads, LV 2105

Dievkalpojumi: katru svētdienu plkst. 13.00

Mājaslapa: www.salasdraudze.lv

 

 

Mārupes Romas katoļu draudze “AVE MARIA”

Dievkalpojumi pašreiz notiek:

Rīgā, Drustu ielā 36a (Betānijas Domenikāņu klostermāsu kapelā) katru svētdienu 11:00.

Priesteri:
Jānis Meļņikovs sj, t;alr, +371 20040721, e-pasts janis.melnikovs@jezuiti.lv
Mājaslapa https://jezuiti.lv/https://kairos.lv/

Gintaras Vitkus sj, tālr.  +370 68651188, e-pasts: gvitkussj58@gmail.com

Taduesz Ciesļaks sj, tālr. +371 22170416, e-pasts: tcieslaksj@gmail.com

Rekvizīti:
Reģistrācijas nr. 40801052138
Maksājuma saņēmēja identifikators: LV02ZZZ40801052138
Adrese: Ievu iela 8, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166
Bankas konts: LV09HABA0551039372931
SWIFT: HABALV22
SWEDBANKA
E-pasts: info@avemaria.lv

Mājaslapa https://avemaria.lv/

Informācija sadaļā atjaunota 07.12.2022.