Sabiedrība

Draudzes

 

Plakāts

 

Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze

Babītes sv. Annas baznīca un Piņķu sv. Jāņa baznīca

Mācītājs: Andris Krauliņš

Mob. tālr. nr.: 26115312

e-pasta adrese: info@pinkudraudze.lv

Draudzes priekšnieks: Ritvars Heniņš

Mob. tālr. nr. 29429340

e-pasta adrese: prieksnieks@pinkudraudze.lv

Rekvizīti

Piņķu Jāņa evaņģēliski – luteriskā draudze

Reģistrācijas Nr. 90000660517

Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

Mājas lapa: www.pinkudraudze.lv

Plakāts

 

Salas Sv. Jāņa luterāņu draudze

Salas Sv. Jāņa baznīca

Mācītājs: Aivars Gusevs

Draudzes priekšnieks: Viesturs Čulkstens

Tālr. nr. : 29231269

e-pasta adrese: info@salasdraudze.lv

Rekvizīti

Salas Sv. Jāņa evaņģēliski – luteriskā draudze

Reģistrācijas Nr.: 90000084524

Salas pagasts, Mārupes novads, LV 2105

Dievkalpojumi: katru svētdienu plkst. 13.00

Mājas lapa: www.salasdraudze.lv

 

Informācija sadaļā atjaunota 10.11.2021.