Tūrisms

Tūrisma dokumenti un statistika

MĀRUPES NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

MĀRUPES NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

2015.gada decembrī apstiprināta Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija un ir pamats Mārupes novada Domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai tūrisma nozares attīstībai un popularizēšanai. Dokuments izstrādāts 5 gadu periodam no 2016.-2020.gadam un tapis sadarbībā ar novada tūrisma uzņēmējiem, kā arī ņemti vērā novada iedzīvotāju ieteikumi un vēlmes attiecībā uz nozares tālāko attīstību, kas apzinātas 2014.gada nogalē veiktajā iedzīvotāju aptaujā par tūrisma attīstības iespējām Mārupes novadā.

Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija 2016-2020


REKREATĪVĀ TŪRISMA IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS MEDEMA PURVĀ UN MEŽĀ

REKREATĪVĀ TŪRISMA IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS MEDEMA PURVĀ UN MEŽĀ 

 Lai pilnībā apzinātu Medema purva un meža iespējamo izmantošanu rekreācijas mērķiem – reljefu, dabas un ainavisko vērtību, kā arī noteiktu teritorijas daļas, kuras būtu piemērotākās labiekārtošanai rekreācijas vajadzībām, Mārupes novada pašvaldība 2015.gadā, laikā no jūnija līdz decembrim, veikusi teritorijas izpēti. Tam ticis piesaistīts tūrisma un vides eksperts, Mb. biol. Juris Smaļinskis. Teritorijas izpēte pamatā veikta ar mērķi izprast, kāds ir teritorijas (daļas) potenciāls kļūt par saistošu rekreācijas zonu, kā arī sagatavot konkrētus priekšlikumus teritorijas īpašniekam SIA “Rīgas Meži”, lai tuvākā nākotnē noslēgtu sadarbības līgumu ar Mārupes novada domi par šīs teritorijas iespējamu labiekārtošanu un izmantošanu.

2015.gada Medema purva un meža pētījums


vaks.png

ŠVARCENIEKU MUIŽAS KUNGU MĀJAS ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIZĀCIJA

2017.gada beigās, 2018.gada sākumā veikta bij. Švarcenieku muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (Valsts aizsardzības Nr. 9129).

Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas uzdevums bija noskaidrot ēkas arhitektoniski māksliniecisko potenciālu: vizuāli apsekot telpas, fiksēt esošos vēsturiskos būvgaldniecības izstrādājumus, veikt to uzskaiti, tipizēšanu un fotofiksāciju, veikt interjeru apdares kontrolzondāžas, lai precizētu vēsturisko interjeru esamību un to saglabātības pakāpi.

2018.gada Švarcenieku muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija 


DOKUMENTI PAR TIRDZIŅU ORGANIZĒŠANU

DSC_5859_0.jpg

Informācija sadaļā atjaunota 04.03.2019.