Sabiedrība

Sociālais atbalsts

Par Sociālo dienestu

Mārupes novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē

Mārupes novada Sociālā dienesta nolikums

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149869
Fakss: 67149858
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, tālr. 67149863, mob.26467993
Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, tālr. 67933735, mob.26182588
Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00 dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, tālr. 67806599, mob.27851877

 

Sociālā dienesta darbinieki

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tālr.67149869

 

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Dienesta vadītājaUna Putniņatālr. 28654484una.putnina@marupe.lv

Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem

Inga Motivānetālr. 26467993inga.motivane@marupe.lv 
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem (kontaktpersona bēgļiem
un personām ar alternatīvo statusu)
Anita Ūdretālr.28611387anita.udre@marupe.lv

Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām)

Ilze Bišmeistaretālr. 20026101ilze.bismeistare@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizators
(sociālā palīdzība, pabalsti)
Ināra Bunkatālr. 26467993inara.bunka@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizators
(atbalsts daudzbērnu ģimenēm)
Diāna Traskovskatālr. 25673050diana.traskovska@marupe.lv

 

Mazcenu aleja 33/3, 3.st., Jaunmārupe, Mārupes novads, LV- 2167

AmatsVārds, uzvārdsTārunisE-pasta adrese

Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem

(atkarību profilakse, bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenes)

Inta Taure

tālr. 67933735

mob. 26182588

inta.taure@marupe.lv
Sociālais darbinieks
(sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām)
Ieviņa Simsonetālr. 67933735, 26482588ievina.simsone@marupe.lv
ErgoterapeitsIeva Sproģe-Andiņatālr. 67933706ieva.sproge@marupe.lv
FizioterapeitsOskars Grigulistālr. 67933736, 28649522oskars.grigulis@marupe.lv

Psiholoģe
(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Guna Liepiņa   
Psiholoģe
(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)
Vija Aleidzāne  

 

Aicinām vērsties pie mums, ja:

 • esat nonācis krīzē
 • esat zaudējis darbu un palicis bez ienākumiem
 • esat saskāries  vai piedzīvojis vardarbību mājās, skolā vai citur
 • Jums vai kādam Jums tuvam cilvēkam ir alkohola, narkotiku vai citas atkarības problēmas
 • Jums ir radušās saskarsmes problēmas
 • Jums ir citas sociāla rakstura problēmas

Vairāk par sociālo palīdzību, materiālo atbalstu 

Sociālā palīdzība

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
 • Pabalsts veselības aprūpei
 • Pabalsts personu aprūpei mājās
 • Pabalsts personu integrēšanai sabiedrībā
 • Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Materiālā palīdzība

 • Pabalsts apbedīšanai
 • Pabalsts jaundzimušo aprūpei
 • Pabalsts represētajiem
 • Pabalsts jubilejā 80,85, 90….
 • Pabalsts Pneimokoka vakcīnas apmaksai
 • Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusa (personām, kuras neatbilsts valsts programmai)
 • Pabalsts aizbildnim
 • Pabalsts audžuģimenei
 • Pabalsts transporta pakalpojumiem personām virs 70
 • Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem
 • Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem
 • Pabalsts tuberkolozes slimniekiem
 • Pabalsts veselības aprūpei bērnam invalīdam un ar celiakiju slimam bērnam
 • Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem.

Citi Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi:

Informācija sadaļā atjaunota 20.08.2021.