Sports

Mārupes Sporta centrs

Juridiskā adrese: Mārupes Sporta centrs, Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149574, 26354027 (darba dienās), 67617472 (Mārupes Sporta kompleksa administrators).
E  -pasts: sports@marupe.lv  
Vadītāja: Silvija Bartuševiča, silvija.bartusevica@marupe.lv 

Vietnieks izglītības jomā: Matīss Vārna, matiss.varna@marupe.lv (izglītības procesa jautājumi)

Vietnieks saimniecības jomā: Atis Puduls, atis.puduls@marupe.lv (saimnieciskie jautājumi)

Sporta pasākumu organizators: Egita Vaičekone, egita.vaicekone@marupe.lv (sporta pasākumu organizēšana)

Sporta speciālists: Rihards Zēbergs, rihards.zebergs@marupe.lv (sporta pasākumu organizēšana, treniņu procesa nodrošināšana)

Lietvede: Evita Valaine, evita.valaine@marupe.lv (dokumentu noformēšana)

Lietvede: Eva Macuļeviča, eva.maculevica@marupe.lv (dokumentu noformēšana)

Plakāts

Par Mārupes Sporta centru

Mārupes Sporta centrs (MSC) vada un organizē sporta attīstību Mārupes novada  administratīvajā teritorijā. MSC strādā kvalificēti treneri, darbojas treneru padome, kuras darbības virzieni ir sporta pasākumu plānošana, organizēšana, atbalstīšana un popularizēšana, sadarbojoties ar Latvijas Olimpiskā komiteju, Izglītības un zinātnes ministriju un citām organizācijām.

MSC īsteno sporta izglītības interešu programmu ar apakšprogrammām:

  • Vieglatlētika (zēni un meitenes no 6.g.vecuma)
  • Vispusīgā fiziskā sagatavotība (zēni un meitenes no 7.g.vecuma)
  • Basketbols (zēni no 7.g.vecuma un meitenes, kuras dzimušas no 2008 - 2011.gadam)
  • Futbols (zēni no 5.g.vecuma)
  • Taekvondo (zēni un meitenes no 5.g.vecuma)
  • Volejbols (zēni un meitenes no 7.g.vecuma)
  • BMX riteņbraukšana (zēni un meitenes no 6.g.vecuma).
  • Dažādu vecuma posmu cilvēku fiziskās aktivitātes (pieaugušie no 18.g.vecuma). 

 

Saskaņā ar Mārupes novada Domes lēmumu nr. 19 no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.maijam par Mārupes Sporta centra nodarbībām tiek noteikta maksa EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī. Papilidus maksa nav jāmaksā nevienā no Mārupes SC īstenotajām interešu izglītības programmām. Mārupes novada Domes lēmums Plašāku informāciju par līdzmaksājuma apmēru un nosacījumiem lasiet šeit

Saskaņā ar Lēmumu Nr.33 “Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumā Nr.22” tiek noteikts līdzmaksājums BMX riteņbraukšanas interešu izglītības apakšprogrammā EUR 12,40 + PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību gada 31.maijam. Mārupes novada lēmums Nr.33

 

BMX treniņu nodarbību grafiks

 

 

Vingrošanas nodarbības vada trenere Baiba Verle (tālr.nr. 26400932) un tajās drīkst piedalīties ikviens Mārupes novada iedzīvotājs. Nodarbības notiek:

Mārupes Valsts ģimnāzijas spoguļu zālē (Kantora iela 97, Mārupe) pirmdienās un trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00;

Skultes sākumskolas sporta zālē (Skultes iela 21, Skulte) pirmdienās un trešdienās no plkst.. 19.30 līdz 20.30;

Jaunmārupes pamatskolas sporta zālē (Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe) ceturtdienās no plkst. 20.30 līdz 21.30.

 

 

Pašvaldības atbalsts sporta veicināšanai

2022. gada 27. aprīļa Mārupes novada pašvaldības nolikums

"Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai"

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 11.10.2022.